KONSTELLATIONS REGERING: Med Konstellations Regering (KR) menar jag en regering utan opposition och utan majoritet. Demokrati under regeringens arbete ersätt av "kompensation".

Via dagens godkända vägar om en demokratisk val kvarstår med beslut av vilka partiets kommer att deltar i Regering "Alla politiska ideologier har rätt till att finnas. Förbjuda gamla eller nya ideologier till egen realisation är ett sätt att förbryta sig mot ett axiom. "

Ett "kompensations - demokrati" kvarstår inom ram "beslut" i regerings frågor, där alltså en minoritets röst räknas inte avgörandet för att kunna genomföra majoritetens val t.ex. "På ronda bordet läggs fram allas partier förslag. Man brännmärka i prioriteringsfråga de gemensamma förslagen.

Förslagen av x% lika eller olika intressen, man undersöker vägar för att når en kompromiss – tar - ger eller bädda en väg för att förena gemensamt intresse och beslut osv."

Bara en KONSTELLATIONS REGERING med höger och vänster partier eller och blockar av olika färger.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

OBS! EN eventuell djupare analys kommer jag framöver att presenterar när tiden och vilja tillåter mig gör det. Denna länk är också min begäran som neutral politiker till nuvarande regering för godkänna min anställning i fråga.