Illegalism enigt min filosofiska

Illegalism enigt min filosofiska äkta kommunistiska tänkande.

…eller…


 

Illegalism och icke våld samhälle.

 

Illegalism anarkist eller allt annat som definieras som illegal.


Illegalism som angriper PROFIT med mening att dela byte med andra oavsett att det är till familjen,

en spontan revolt DET är KOMMUNISTISKT AGERANDE. Det är för action motarbetar pelare till

kapitalism
.

 

KAPITALISM och Socialism.

PROFIT

Profit är när en kraft missbrukar en eller flera lika eller olika produktionsförmågor knutna till

människor och naturen som livet dynamiken genom att använda dessa för att stärka egen subförmåga

i det visuella vardagslivet och lura sig själv att tro att så är det, att tro alltså att äga eller utöva makt

är en förmåga. I själva verket handlar det om självmordsbenägenhet eller genetisk reaktion relaterad

till självkontroll över människors fertilitet utan gränssättning när det handlar om Liberalism eller

Kapitalism och mildare inom Socialism.

 

MAKT och maktsjuksyndrom.

MAKT som är människors fenomen knuten till intelligens då menad till s.k. inspiration och

konstruktivitet då man förverkligar idén, det är inget fel i sig när det begränsar till icke tänkande på

genetisk djurnivå kallas instinkt. MEN när det medvetet träder fram kan det skapa förvirring i relation

med andra medvetna och omedvetna reflektioner så att vårt agerande infekteras av s.k.

maktsjuksyndrom
(se mer på http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm .

MAKTSJUKSYNDROM som är den mentala obalans stimulerad av FRESTANDET som i sig är del av olika

kombinerade enheter vid NJUTNING och njutning som i sin tur är en form av olika KOMBINATIONER

från FYSISKA KEMISKA REAKTIONER och GENETISK FRUKTSAMHET som effekt av dessa eller resultat

till den MATERIELLA och DET Omedvetna livets princip, det är det som GÖR OSS TILL ATT AGERA

FRESTANDE OCH FÅNGA OSS I MISSBRUKET.

 

ILLEGALISM

Illegalism i sig är inte fel för det är en form av mänsklig existens vid kontroll eller balans inom

relation
och produktion.

Problematiken uppstår när man inte ser eller inte erkänner att politisk kapitalism som kan inkludera

demokrati
eller allsmäktige samt de olika former av diktaturer oavsett av en individ eller av

grupper DET straffas inte med omedelbar verkan som man gör med den lilla som rånar eller stjäl och

andra som kämpar för deras idéer utanför ”Lagen” som i styrda massans ögon kallas kriminella.

När det alltså uppstår ”Relation och Produktion” i symbios med varandra sker en missbildad tanke, ett

missförstånd, en verkan, en lurig situation som skapar en tredje effekt som i själva verket

förändrar realitet
i våra ögon osv. så gör det att vi tar antikommunistiska beslut och dömer

istället än att använda sig av ”PROBLEMLÖSARE” med icke ägandetanken för att kunna på det viset


förvärkliga ett ickevålds samhälle.

 

KOMMUNISM

Äkta KOMMUNISM motsäger sig till EGENMÄKTIGHET oavsett om det handlar om MATERIELLT

ÄGANDE eller MAKT som ENTITET TILL MISSBRUK.


Mitt äkta kommuniskt motto
är att ”Producera efter
förmåga och kompensera efter behov oavsett om

resultatet blir plus eller minus det är för sig själv eller gruppens överlevnadssyfte.”

 


En biblisk ex. om rätt till illegalism:
Änkas gåva. 21- Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina

gåvor i offerkista. men han såg också hur en fattig änka  lad ner två små  kopparmynt. Då sade Han

"Amen säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla

andra lade något i offerkista, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade at leva på." 


Vi kan översätta att änka solidaritet var äkta. Men, till girigheten som innebär makt och pengar inte

släpper människor kommer att bestå hat, hot och våld, motstånd, klassamhället, rika och fattiga,

konflik i att vara olika, som del av en miserabel samlevnad. Vi måste också vara självkritiska samt

optimistiska och tillägga att fast de som gav bara det som var i överflöd är själva gåva till offerkista

att nonchaleras och tänk dig om alla i världen skulle gör så och dessutom inte exploatera mer, skulle

då förvandlas tiden genom att skapa ett fattig samhället där alla ha det nödvändig, DÅ, illegalism inte

behöver nämnas!

 

Relaterade länk om KOMMUNISM:

http://www.vi-pr.com/blir_rik_kommunism.htm

http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm

http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com