PRO (på latin för), TES (på latin premiss, analys osv.), TEST (prova, testa, känna), PROTEST (protestera, krav på förändringar, stoppa, börjar om osv.)

Konstnär GAM protestera i Boden

Jag kontaktade media-norbotten i synnerhet NSD och Lena Leffler som var på semester och Lena Tegström var upptagen HEEELA dagen och var det på fredag...  

Kontaktade sedan NSD-kultur Ida Stiller i Luleå som fick två mejl med dokumenterad information med bilder, text osv. svaret blev. Hej igen Tor! Jag tror inte riktigt jag förstår. OSV.  

Dialog-möte och protestaktion blev obesvarade från inbjudna ansvarig media.

Men, blev desto mer mottagen med förvåning, entusiasm, solidaritet av flera hundratal upprörda passerande medborgare, både bodensare och invandrare!

Följer dokumentation som Ida på NSD-kultur fick. Ur min bok GAM konstskola

ARBETSBOK i SKIKTMÅLERI i blandad teknik

(tempera, olja, harts, lim, vax etcetera)"

 

Om makten.   

Från individens spontanitet till fritt kollektivt samarbete, från slaveri till servilism, från individualism rationalistiskt till irrationellt, en blick i forntiden till våra dagar alltså, vittnas än idag människans hand med målarbildkonsten sin mänskliga utveckling. Vi, målar- bildkonstnärer lever med denna kulturkunskap, en trollkunskap som gör att vårt yrke överlever, ett yrke äldre än prästers och statspolitikers framträdande.

Tyvärr att vi civiliserade människor eller så kallade apmänniskor drabbades av en socialsjukdom: MAKTEN.

Makten gnager i vår själ och kropp. I allt vårt tänkbara beteende så nära till överlevnads instinkt det kan vara, där finns "ego" denna jag (jag som klarade det)! Medvetenhet "JAAAG kan!" Känslor börjar konkurrera varandra och hastigt tar över förståndet. Jämförelse mellan jag och du som till exempel "jag är bäst, du är sämst" är tankens början, medvetenhet, det är där konkurrensen föds. Man ser redan då behovet (fröet) av missbruket, från den känslomässiga till den materiella framstår egoismen. Makten gör oss berusade till masochism, gör oss sadistiska, tokiga, fruktansvärda, oacceptabla. Makten gör oss tveksamma och medvetna. Makten isolerar oss och vi isolerar den. Makten skapar eget liv genom oss och gör sig själv oändlig, så pass att den når utanför "jaget" till andra människor.

Konkurrens med konfrontation skapar begäran, det är det obegränsade "jaget" som i vårt sociala liv förvandlas i en vidare form av oändlighet.

Under bildkonstdebatterna förvandlas makten i samband med de ekonomiska intressena (behov och egoism) och gör oss blinda. Vår individuella och kollektiva självkritik gör att vi förnekar en objektiv dialog.

 

Objektivitet.

Inom objektivitet finns ingen plats för alternativet. Objektivitet att vara bildkonstnär är att producera ett objekt (en bild) som är allmänt förståndigt. Omkring det kan man tillägga andra uppfattningar, varianter, utvecklingar som följer den mänskliga allmänna förståelsen. Objektivitet i arbetet är att veta var gränsen finns, acceptera och tillämpa den för att kunna producera ett genuint arbete.

Med enklare ord, vill jag säga att den allmänna bilden som en bildkonstnär definierar är en person som producerar en tavla eller en skulptur som allmänheten köper de tar hem den eller säljer den vidare. Produkten har troligen ett emotionell värde och inte minst ett automatiskt penningvärde.
 

Produktion av installationer eller andra konstkommunikationsformer som ofta kan vara tidsbegränsad och som den enskilde inte kan köpa hem, kan troligen inte heller säljas vidare, där skapar vi en klar gräns mellan bildkonstnärer och den nya konstformen.

Problematiken för identitet som yrkeskonstnär tar här multipla aspekter.

Vilka kan man säga, är konstnärer… eller bättre definierat bildkonstnär?

Är det en person som producerar ett objekt för privata eller offentliga bruk, ett emotionellt objekt med förståeligt innehåll, och med penningvärde, för konstnär?

Eller är det individer med eller utan utbildning som kan producera vad som helst och hur som helst, för utvecklings eller uttrycksfrihetens skull ändå kallas konstnär?

Om vi anser att den förste är konstnär behöver vi då en ny definition för den andre?


Definition om konst
.

Accepterar vi den etymologiska definitionen om att konst är en mänsklig individuell utveckling då ska vi ha en klar definition om konst utövaren. Man definierar exempelvis de personer som arbetar med installationer för konstnärer som installerar, andra konstnärer i kuriositetskonst, vidare konstnärer i emotionellt konst eller vad det kan vara som vidare utvecklas i den tiden.

Penningens problematik är en direkt orsak i den ovan nämnda objektiva dialogen eller debatten i det multipla sammanhanget som sammanfattar definitionen för ett yrke. Resonemangen gäller för dem i samhället som drivs av pengar.

Idag har vi två olika köpare i konst, den privata och den offentliga.

                        

I de flesta fall, den privata köparen samt andra köpare som under olika former begränsas till familjen eller enskilda föreningar har som syfte att installera i rum eller hänga konstobjektet på väggen. Det skall vara transport och anpassningsbart. Penningmässigt räknas objektet som privat ägo med individuell inverkan.


Den offentlige köparen 
är mest en indirekt medborgare med inverkan som grundas på skattebetalarens inkomster. Det kan vara små eller stora objekt med mer eller mindre seriösa eller med extravagans inslag. 


Ett konstverk som utförs på ett allmänt förståndigt sätt kallas Figurativ
. Det innehåller visuella emotionella inslag som till exempel människor, djur, landskap med mera där åskådare identifierar sig i det visuella vardagslivet. Objekten som man ser och kan tas är utformat i högsta grad med hantverks inslag. Verket innehåller alla värdefulla elementen som karakteriserar bildkonsten. Här speglas ett yrke.


Konstinstallationer, kuriositetskonst, emotionell konst, abstrakt konst, 
är i princip en form av den så kallade icke figurativa konsten. Ofta utförs den under s.k. monumentala proportioner som kan innehålla bara fragment av bildkonst. I den minimalistiska komponenten som kan utvidgas på olika sätt är verket i stort sett obegripligt i sin helhet för de flesta åskådare.

Denna typ av konst är ofta en sammanställning av saker från industrialiserade produkter och ofta tyvärr rena skräpet typ sop produkter. Andra inslag kan vara mindre eller mera tidsbegränsade och av olika art. Dessa citerade konstformer kan innehålla också enstaka bilder i den traditionella formen som exempel en figurativ målning eller figurativ skulptur. Det gör, att gränser mellan den realistiska bildens figurativa konst och den mer absurda i sin extravagans tydliggörs genom det ekonomiska sammanhanget.


Det ekonomiska reella värdet.

I bägge konstformer, bild figurativ yrkesarbetskonst och ickefigurativ arbetskonst innehåller den kvalitativa och tids beräkning som grund till produktens reella värde. Alltså, det kvalitativa är när en produkt görs i ett enda exemplar och hur det står emot tidens erosion. Den kvantitativa produktionen minskar föremåls värde genom kopior, serier eller massproduktion. Begränsad eller obegränsad konstobjekts produktion gör att objekten förlorar sin exklusivitet som ensam produkt.

Konstföremålens värde i den industriella och i hantverks produktion ökar genom att maskinella produktioners möjligheter begränsas till ett fåtal exemplar och maskin eller mall kasseras.

Penningmässigt är de unika handgjorda konstföremålen värda mera en de industriella konstföremålen pga. av sin exklusivitet, summerat med arbetstid, och individens unika egenskaper. Här har vi geniet.

Penningsumman som skattebetalarna står för i den offentliga konsten, summeras i bägge fall i formgivning och placering. Medan konstpris - (möjligheter för en konstnär att livnära sig på sitt arbete) gäller för konstbildobjekt som är allmänt förståeligt (figurativ-bild) och inte för den icke figurativa sammansättningen (t.ex. installation).

En miniatyrmålning eller miniskulptur som innehåller en förstående bild har ett bestående penningvärde, medan en sporadisk ickefigurativ monumentalmålning t ex en installation, inte har något värde och dessutom i det offentliga sammanhanget är en förlust för skattebetalarna. 

Det gör att ett privat och offentligt figurativt yrkesmässigt konstverk, som innehåller en bild är i sina alla tänkbara proportioner tidsmässigt värdefullare än arbetet i ett oförståeligt placerat föremål. Yrkesutövaren profileras då som "konstnär" och inte som en installationsarbetare. 
 

Dessa två yrkes jämförelser medför flera frågetecken, som till exempel:

Är våra konstskolor 
tids anpassade så att det gör deltagarna yrkesmässiga?

Räknas bara de diplomerade, som yrkesmässiga konstnärer…?

Vad är torgkonst, It konst, industriell standard och hög produktion… konst?

I samhället som präglas av lagar, ska stiftas ett yrkes penning marknads lag genom att erkänna att säljbara objekt är bara den unika konstnärens första verk. Mörklägger konstkopior, all annan försäljning av original konst?

Är definition om "konst" i vårt lexikon det rätta, blev definitionen med tiden förändrad, ska den tidsanpassas?

Är vi i en tid där konstnärer kan leva på sin konstproduktion utan mecenat, stadsbidrag eller andra bidrag från samhället.

Det är odiskutabelt svar till alla som pretentiös eller utan kunskap menar att denna form av konst  utan mening med allt nonsens har ett värde att finnas och skapar hos folk och våra växande barn en falsk bild om vad som är konst.

Det är i min bok "GAM:s konstskola, handbok för amatörer och professionella som vill prova de gamla mästarnas teknik"
http://www.vi-pr.com/gam_arbetsbok.htm
finns att läsa på Internet
www.vi-pr.com

Vi skall precisera att när det handlar om skattepengar är det ett måste för våra valda politiker att fråga medborgarna vad som gäller och det gör man via en s.k. folkomröstning som är direktdemokratiskt sätt att sätta stopp för korruption!
 

En del människor säger att allt är konst och har värden i det oavsett om man förstår innebörd eller ej.

Då svarar jag,
att
de själva kan dra ett sträck på ett papper och kalla det konst, ett sträck på jorden och kalla det installation med all rätt att sälja det, passa på, det är klokt eller hur?
Tjäna lätta pengar på idioter som tror på det! Pengar på andras okunskap!
I vårt fall t.ex. 200.000 kr. för en massa skriftliga påhitt  och som inte har en relation till område eller stad!

Dagisbarn kan lika väl vara värda guld med deras sätt att uttrycka sig med färg och form, för mig som förälder ja och där är gränsen!

Vi har självlärda konstnärer och vetenskaps människor som betyder mycket gentemot de skolade och det är passion, erfarenhet, möjlighet, kunskap, vilja, styrka och ARBETE som har bidragit till deras gränser som vi alla får dela med.
 

Egoism är problemet!

 

Se vidare på YOUTUBE hela berättelse med des av de som närvarade till protest sammanhanget :
https://www.youtube.com/watch?v=zg9LLDImm8Q

 

Här ser vi min andra protester i Sverige mot okunskap, idioti och korruption:

 

GÉNÉRIQUE

Av konsnär GAM för Granskningsmedia VI-PersonRörelse

 

och

SVÄRDTORP partiet
http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm
och youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0BhA0OJd8j0

Boden S i EU

Augusti 2019

 

Tor Svärdtorp
www.vi-pr.com

 

 

Hò gia combattuto 100 anni per far capire ai responsabili che pagano con soldi delle tasse tipo cosidette skulture che non ci si capisce niente come per esmpio cosidette installazioni o come a volte le definisco io curiosita! La mia protesta a Boden, l'attuale mia citta dove hò gia trascorso otto anni della mia vita e anche come esisto e esistiamo come partito politico
https://www.youtube.com/watch?v=0BhA0OJd8j0
una protesta contro una istallazione chiamata "campane (hahaha!)" che è costata 2000 euro dati a una polacca residente en Svezia giu nel sud a Malmö, dunque neppure qualc'uno di qui!

Come dico su un cartello che oggia siamo in crisi economica e sociale, sarebbe stato meglio dare un sostegno ai poveri pensionati, alle risorse ospedaliere, alla polizia o altre organizzazioni utili per la societa e per l'evoluzione per esempio intelletuale dando un lavoro ad artisti o artigiani della citta con innovazioni comprensibili per tutti!

Invitai al confronto il sindaco dei verdi, il responsabile del museo artistico e militare della citta e questa cosidetta "architetta di concetto" che non è neppure artista ne in senso figurativo o che ltro! Questa polacca ha inventato delle frasi e gli idioti l' anno ingoiate come se noi altri fossimo imbecilli e non reagissimo... poverini, al manicomio dovrebbero fare le loro vacanze!

Essendo stato da solo non potevo correre a destra e a sinistra per parlare con uno o l'altro, fare piu filmati e foto, li nel video non si vede molta gente ma io incontrai allmeno 200 persone e fra quelle solo due sostenevano che l'istallazione era accettabile e a questi forse non coscenti di quello che dissero ed ad alltri per far capire come risposta "Che cos'è l'arte?" rispondo con un testo estratto dal mio libro sulla pittura e arte in generale http://www.vi-pr.com/gam_arbetsbok.htm Aggiungendo l'idea che se tutto qullo che sì fa anche se non si comprende è arte all'ora simo tutti artisti perfino i bambino dell'asilo e tu come gli altri potrebbero fare una riga su un foglio e vendela per 2000 euro come altrettanto una riga per terra chiamandola installazione! Ma va dai, cè un limite a tutto! I limiti ci sono per avere una identita per esempio io sono io, nazionale, federativo, di razza, quella è la via tot o li abiti tu, una professione o una conoscenza autodidattica e cosi via. Fare un minestrone di tutto nò mettici anche le feci per esempio di cavallo con tante proteine, insomma ci sono limiti e da rispettare per chi ha un a posizione e responsabilita politica o burocratica. I soldi delle tasse non si spendono a vanvera, quei soldi sono accumulati nella comune, nella regione o nella nazione col sudore, il sangue ed i soffrimenti del popolo! Le registrazioni sono ineviabilmente in svedese ed i commenti dei presenti alla manifestazione altrettanto, ma, piu o meno penso di aver dato una idea delle buffonate artistiche internazioali!

Mamma ma che sudata hahaha! Guardate anche i giornali sopra esposti "parole in verde" sono le mie proteste in Svezia dal nord al sud come prove dell'ingoranza, inconsapevolezza artistica eccetera... dal mille e ottocento, nò hò sbagliato volevo dire dagli anni ottanta (1980) ad oggi! Hò scritto che hò protestao 10 anni nò? In svedese si dice che chi ride per ultimo ride con grande godimento hahaha! Ciapò è fa hito!

NB (Nota Bene). Nel video youtube si possono vedere un insieme di prospetti che al fine mi condusse at una pittura su legno piu o meno di due emtri venduta poi a una azienda della citta dove sta la polacca sopra accennata!

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com