K O S M O P O L I T    P A R T I

K O S M O P O L I T    P A R T I E T

Inga nationella gränser.
 

Centralisering i två riktning samtidigt: nerifrån och uppifrån mitträffpunkt för bearbetning och utvidgning. Uppifrån genom att de valda skall ser världens

möjligheter och föreslår planeringar.

Nerifrån är aktiv kommitté som samlar folket för att informera, samla förslag, instruera för realisation. Konstatera vad som är möjligt och vidare

rapportering till Centrala Huvudansvariga för utvidgning.


FN kan det vara en möjlig världsregering.


Ett humanistisk politik utan bemärkelse socialism, kommunism, anarkism eller kapitalism och andra påhittade politiska partier samt religioner som syftar

på politisk makt.

SYFTE att mänsklighet skapar en balans gällande viktiga livsfrågor som gäller 1 mänsklighets överlevnad, 2 livet i alla former, 3 för jorden i den

kosmiska oberäkneliga existensen.

1) Humanistisk politik gäller problem som demografi, mångfald gällande hudfärg, sexläggning, kulturell, etnisk samt de fysiska och mentala variationer.

2) De A, ekonomiska skillnad efter behov gällande produktion och konsumtion samt sociala nätverk.

C
, Jordens relation till luft, jord, vatten och eld samt flora och fauna där mänskligt kan variera grovt till förintelse om inte en balans med dessa enheter

består.

3) Prioriterade insatser gällande planeten Terra i relation med universum - kosmos.


 

Dagens identifikations flagga är apolide (statslösa) .Statslös [Från Gr. ἄπολις -όλιδος , comp. av ἀ - t

priv. och
 πόλις "stad, stat"]. - En person som, efter att ha förlorat sitt medborgarskaps ursprung och inte har antagit något annat, är inte 

medborgare i någon stat).

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com NU!