Svenska Kristna Politiska Partiet

Äkta Svenska Kristna Politiska Partiet: SKPP

HELIGA FAMILJ: Heliga Familjen (SACRA FAMILIA - FAMIGLIA) som historisk och kulturell benämning kvarstår i all framtid på svenska över hela världen. Det beror på att världens kristna unionsgnista till Heliga Familjen startades i Sverige.

GRUNDER:

Kärnfamilj ”Man och Kvinna” är grunden till mänsklig ordning som innebär ”ett könsjämställt samhälle i de normala naturliga funktioner som grundas på och styrs enbart av heterosexuella”. 

En MAN har krigat och GRUNDAT denna rörelse. En KVINNA bär det första ledarskapet. Framtida ledarskap är för alla frivilliga, önskade och anpassade själar.

SAMHÄLLE (Samlevnad)

Samhället grundas på de tio budorden

1.                   Tro på Gud

2.                   Förbud mot otillbörlig tillbedjan

3.                   Förbud mot att ingå eder

4.                   Att högtidlighålla helgade dagar

5.                   Respekt för föräldrar och lärare

6.                   Förbud mot mord

7.                   Förbud mot äktenskapsbrott

8.                   Förbud mot stöld

9.                   Förbud mot falskt vittnesbörd

10.                Förbud mot girighet

Revolutionär REFORM

1.      Månader. Dagens månader namn byts med apostlars namn: Petrus (januari), Andreas (februari), Jakob (mars), Johannes (april), Filippus (maj), Bartolomeus (juni), Tomas (juli), Matteus (augusti), Jakob (september), Lebbeus (oktober), Simon (November), Judas (december).

MEDBORGARNAS FUNKTION I SAMHÄLLE

RELATION OCH SÄKERHET

Lokal frivillig medverkan av lokala kommittéer (föräldraförening, nattvandrare osv.) i samband med yrkesval (polis, räddningstjänst, hemvärnet, brandkår, sjukvård).

FÖRSONING och FÖRSÖRJNING

(kommunicerar, arbete, ägodelar, allmän undervisning, ålderdom och pension)

Sanning och uppskattning.

Vi anser att allt i Naturen som relateras till individens överlevnad skall brukas: Brukas med respekt, kontrollerade behov och att medan den mänskliga vandringen går genom klasser garanteras ett fortsatt harmoni på moder Jord.

Vid arbetskraft (löner och skatter):

·         Alla ges efter egen möjlighet och kunskapsförmåga (Styrka och behov) mellan polerna produktion och konsumtion.

·         Alla får efter behov och deltagande.

·         Kombinationen blir ”solidaritet =kommunistiskt, via skatter =socialistiskt och en fri donering =liberal”. 

·         Dessa kombinationer förankrade i en anarkistisk princip (ingen mänskligt hierarki skall styra), ger upphov till en fri folkrörelse som grundas på de 10 budorden som enar den individuella tron.

KRISTNA OCH ANDRA RELIGIONER

”Aldrig kompromissa, alltid missionär!” och ”Inga andra kyrkor på vår mark!”

LIVET PÅ JORDEN

DE 10 mänskliga GODA buden

1.      Bostad

2.      Kläder

3.      Mat och vatten

4.      Arbete

5.      Samhörighet

6.      Allmänna transporter

7.      Skydd

8.      10 Guds budord

9.      Familjen

10. Jorden

Det är grunden till nödvändighet för en rättvis och harmonisk samlevnad i det Heliga Familjesamhället.

RÄTTIGHETER KRÄVER PLIKT!

·         Alla kristna har plikten att motarbeta dagens mänskliga undergång av ONDA makter:

·         Diktaturstater och våldsregioner.

·         Berusningsmedelsproducenter (narkotika och berusningsmedel) med dolda budskap som är falskhet och girighet.

·         Kontrollsamhället som angriper den mänskliga rörelsefriheten och naturens begränsade resurser.

SAMVERKAN och STYRKA

Korporativism (alla krafter enad i en, som den mänskliga kroppen).

Heliga Familjen är benämningen, och vårt mål är:

·         En världsenad kristendom oavsett kyrkor, kloster, organisation eller rörelse och den egna individens fria vilja.

·         Alla kristna enas om 12 bud som samhällets grund.

POSITIVISM                                                                                                        

Bädda rent i tankarna. Några tankar i olika vinklar: Se resurser istället än svårighet” det är framgången. ”Se problem som en lösning istället än resignation och hopp” för hopp (hopp på ett bättre liv efter döden) det är en svaghet. 

Dessa tankar gör dig realistisk och höjer stridlust och engagemang. Mål är Rättvisa (individuella, sociala m.m.), utrotning av Misär (destruktiv fattigdom, analfabetism, otillräcklig vattenförsörjning osv.) Acceptans för ett liv i ett framtida enkelt fattig samhälle gör kroppen full av en rikt andlig ljus. TRO är en sanning. ”Tveka aldrig” det är ett bevis om trofasthet.

Dessa tankar och mål leder dig till viljestyrka och som skapar respekt för din person, inte minst höjs självförtroendet som gör dig fri från svaghet.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

 

OBS! Det finns en länk som kompletterar visionen av SKPP, men det kommer ev. att tilläggas senare.  För det anser jag att det behövs en mer brett stöd?