Nationell vinning.

Socialdemokrater och Vänster överenskommelse gällande ”inga vinster i välfärden” det är ett sätt att återgå till August Palm och Olof Palmes äkta Svenska Socialism. Rättvist ideologiskt samband är för Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt är en katapult för en stark europeisk välfärds framgång Svensk-rysk om bara dessa två ledare vågar stiga på och vi med för att tillsammans kastas långt framåt i en revolutionär positiv tid… som det var, som det är och som det kommer att vara och bevara!

Ryssland är dels av industri framtid starkt fäste, jordbruk byteshandel skulle det förenas med.
Sociala
framgångar som t.ex. godkänna barn och mänskliga rättigheter konventioner eller via min VLFS lagförslag (Vårdnad, LVU, Faderskap och Syskonskap http://eu-familia.eu/ ) skulle kröna den sociala rättvisan och stärka identitetsutveckling för miljoner familjer, föräldrar, barn med startpunkt via Stefan och Vladimirs (Putin) träff för byta deras erfarenhet och liknande ungdomsupplevelser.
Andra sociala vinster via skola och vård, bekämpning av alkohol och narkotika, gemensamt arbete gällande forskning och inte minst rymdforskning.

Svensk nationell vinning innebär också vinning för baltiska stater och vårat systerland Finland.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com