Lagförslag TS om FAMILJ

 

FÖR ATT VÄRNA OM FAMILJEN GÖR BARNENS RÄTTIGHETER TILL ETT FAKTUM FRAMSTÄLLD PÅ ETT HÄLSOSAMT, RÄTTVIST SAMHÄLLE. TOTAL PROBLEMLÖSNING ÄR SOM FÖLJER:

Lagförslag för:

  1. A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARNTingsrätten domstolar civilmål och familjerätten Rätt till sin biologiska familj genom AUTOMATISK GEMENSAM VÅRDNAD! En ”RÄTTVIS SAK ” CIVILMÅL. Domstolarna. Justitiedepartementet. Jämställdhetsfrågor.

  2. B- Om LVU (Lagen om Vård av Unga) ”Socialförvaltning och Förvaltningsrätten" OMHÄNDERTAGANDE måste grundas på principen ”RÄTTVIS SAK”. Socialdepartementets ansvar!

  3. C- FADERSKAPFörvaltningsrätten Rätt till sina biologiska barn och rätt till sina biologiska föräldrar! En social problematik avRÄTTVIS SAK”. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT

  4. D- SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten" Rätt till sina biologiska syskon och halvsyskon! En social problematik avRÄTTVIS SAK”. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

  5. E – SLÄKTSKAP ”Förvaltningsrätten” Rätt till sin släkt En social problematik av RÄTTVIS SAK”. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

  6. RÄTT TILL FOSTERBARN RELATION när dessa barn blev lämnade av biologiska föräldrarna eller skilsmässobarn som levt med bonusfamiljerna.  ”Förvaltningsrätten.”

  7. F – ADOPTION. Rätt till adoption utan pragmatiska frågor för föräldralösa barn. ”Förvaltningsrätten”.


RÄTTVIS SAK”

LVU fråga skall behandlas som RÄTTVISANS procedur och inte som RISK (faktors dilemma knyten till övertygande, se nedåt nr 5, bokstav B).

1.      "RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN"

2.      LAG KAN BRISTA MEN INTE RÄTTVISAN SÅ ATT RÄTTVISAN ÄR INTE OLAGLIG!

3.      SAKER MAN GÖR KAN VARA OLAGLIGA MEN RÄTTVISA.

4.      SANNING LEVER INTE UTAN BEVIS, det ÄR RÄTTVISA. Allt annat är lögner! RÄTTVISA grundas på SANNINGEN som framhävs bl.a. av BEVIS

5.      BEVIS ÄR NÄR t.ex. en händelse fångas av videoinspelningar, fotografering, materiella saker, skador, dna test och opartisk tillfällig mänskligt vittne. Inspelning och bilder med datum, klockslag och plats där tekniken är möjlig.
MEN:
A,
Allt går att manipulera som bilder, filmer, andra typer som fysiska och materiella skador som inte bevittna
ts av opartiskhet, är att förkasta.

B, Gällande som vittne, vem säger att det som du säger är sanningen? Ditt tal kan vara resultat av olika intryck, egna bearbetningar av egna upplevelser nu eller i dåtid. Därför skall du vara försiktig med att tro att det som du säger är sanningen.

6.      När anklagade nekar är det lagen som skall söka sig till källa av nekande.

7.      DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION… http://www.vi-pr.se/provokation.htm

8.      Regler för samlevnad är en mänsklig juridisk ”Lag”, det skall det vara för människor men inte människor för lagen pga. det innefattar olika felaktighet. Naturlag har INGEN LAG!

 


Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com