Till Stefan Löfven 6 jun -12

Till Stefan Löfven 6 jun -12

Ditt politiska val är tätt knutet till din sociala upplevelse som fosterbarn och det är dessa båda situationer som vidare knyter dig till följande upplysning.

Laila Freivalds blev den enda politiker som svarade på mitt lagförslag om skilsmässa då 1999 (vill man gräva sig ner till djupare och bredare tänkande besök länken http://www.vi-pr.se/aforismer_metaforer_dikter.htm på nr 504 "4: en skilsmässa innebär..." vidare på nr. 795... bläddra till "Tack för ditt brev"). Utan mitt vetande var lagen senast omvärderad så att domstolarna lättare kan döma föräldrar till gemensam vårdnad för barn. I mitt förslag var dessutom en detalj som Freivalds menade att kan vara svårare att uppnå för en del föräldrar, det gällde att det är föräldrar som skall flytta ut från bostaden och turas om att besöka barn. I min omgivning har det börjat göras på detta sätt, för barnens bästa.

Problematiken som knyter barn till föräldrar och viceversa innefattar enligt min mening mer än bara skilsmässa och separation av paret i allmän mening. Det handlar om LVU (Lag om Vårdnad om Unga) och Faderskap. Dessa tre enheter familj, säkerhet och barnens identitet bör förenas under samma myndighets paraply, för det har samma mål "BARNENS BÄSTA". Se därför vidare mitt lagförslag som i praktiken måste avrundas med mer vetenskapligt arbete, arbete som inte behöver ta hundra år till!

Jag råder dig ifall Socialdemokraterna segrar vid nästa politiska val att ta på allvar mitt förslag så vi kan säga att du älskar dig själv (fosterbarn problematik), står för folket (socialism), är för arbetarnas värdiga rättigheter (före detta IF Metalls Ordförande) och för Sverige (som medborgare).

Önskar dig allt väl Tor Svärdtorp grundare och ideolog till VI-PersonRörelse sajt.

Lagförslag se på http://www.vi-pr.se/varning_for_domstolarna.htm eller på http://www.vi-pr.se/haparandafallet_lagforslag.htm och på http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm  

OBS! Mer info om mitt engagemang se på http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/artikel.aspx?ArticleId=6944871

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com