Omhändertagna barns utsatthet.

 

Prefix

OBS! Du kan Hoppa Över läsning markerade och som avslutas med SLUT, det för att följa den väsentliga lektyren.

Ofta knyter du tillsammans de fet markerade orden under läsning, bläddring eller under omläsning får du snabb relation till meningar och utvidgat tänkande.

 

URSPRUNG AV OMHÄNDERTAGANDE.

Omhänderta betyder: ta hand om, sköta om; anhålla, gripa.

Fråga är: vem tar hand om vem? Vem sköter vad? Anhålla andras rättigheter? Gripa barn?

 

URSPRUNG AV BARN OCH UNGDOM I SAMBAND MED LVU, STORHET OCH MINIMALISERING.

Om vi nu placerar detta omhändertagande utbredd definition av LVU (Lag om Vårdnad om Ungdom), ser vi hur det brister i sin storhet samt kan vara nödvändigt i minimal mening.

 

LVU definition brister i sin storhet.

För det första skall man vara korrekt att människor (kvinnor och män) som naturen har gett naturliga tillgångar för att fortplanta sig, det är de som föräldrar har ensam och naturlig rätt till vårdnad och uppfostran av sina barn. För det andra, samlevnad i stor samhället utvidgas vårdnad och uppfostran av barn i flockens mening indirekt av släkt, stor familj, klanen, spontana sporadiska eller ofta bekantskaper och slutgiltigt av institutioner. Det, visar sig att vårdnad och uppfostran går i symbios. För det tredje, omhändertagande av barn står för gripande av barnen som oskyldiga medborgare. För det fjärde, står det klart i folks ögon skillnaden mellan ett nyfött barn och ett barn som har hunnit växa några år och som har blivit en ungdom i sin totala oskuld. Den isländska, germanska och latinska etymologiska (ursprungligt) definition mellan barn och ungdom i de meningar som idag LVU definieras är alltså fel! Därför LVU som på detta vis tillämpas i dag i en sådan generaliserad mening behöver vara mer precis och förkortas t.ex. till Lag om Vårdnad och Uppfostran av Omhändertagna Barn samt Ungdomar (LVUOBU).

Gör förändringar, gör lag av det i klartext!

 

Minimalisering.

Där LVU i definition i minimal mening kan tänka sig tillämpas i nödvärn där föräldrar bevisat vara oundvikligt aggressiva mot allt och alla; den evidenta skillnaden mellan det normala och den psykiska instabiliteten i sina olika former.

 

OMHÄNDERTAGANDE

Ett vrål

Omhändertagande av ett nyfött barn är en våldsam handling, ett deklarerat krig av majoriteten mot en oskyldig och försvarslös individ! Det skapar känslor typ lands förräderi!  Det är en form av genocid! Barnen grips och förs bort från sin modersmjölk och famn som det har rätt till! En bestialisk akt mot denna nu mer smärtbefriade modern som oskyldigt döms till vidare obeskrivlig smärta av sådana sadistiska erövrare  lagrepresentanter ,medhjälpare och stiftare! Stjäla barn har inte med land krig eller inbördeskrig att göra, det är andar av monster och maktgalna från helvetet!

Omhändertagande, gripande av barn och ungdomar, minderåriga, i vilken ålder det än kan vara, på ett lugnt eller fysiskt våldsamt sätt är i alla sammanhang ett trauma, ett mentalt och fysiskt sår i allra högsta grad det borde straffas hårt! Detsamma skulle det vara där samma handlingar begås i domstolar under sk interimistiskt beslut om vårdnad av barn där barnen erövras den andra biologiska föräldern och där man olagligt bortför barnen till ett annat land .

 

Varför det? Är det så? Känns det så? Borde vara så?

 

De det och jag.

Jag skulle vilja skriva om det, svara på det, göra jämförelse om brott och skam som begås och upplevs av både offer och förövare,bringa klarhet mellan början och slutet, skingra rätt och fel MER än så, MEN, jag har munkavel på mig och jag är inte ensam om det. Fick höra och blev delvis förvånad samt så bekräftandes det när en del närstående och okända under samtal har sagt till mig ”Dina idéer är femtio år framåt, de förstår dig inte”.  De är rädda. Det tog jag på allvar och t.o.m. har jag redan upplevt det… ignorans.  Skulle jag framföra mina åsikter i en studie, också på ett vetenskapligt sätt, skulle alltid någon erövra sanningen, utnyttja det mot mig och mina närstående, såra oss för egen vinning. Lyckliga idioter skulle hängas så att min plåga, min ilska inte skulle behöva finnas… om makt vara annorlunda. Vi är många som lider av det. Tro på mig. SLUT

 

Barnen de oförsvarliga: http://www.vi-pr.se/om_barn.htm

 

URSPRUNG OM TRAUMA

TRAUMA (från grek. trau’ ma sår. Skada genom yttre våld.)

Vad hände med barnen när deras trygghet från sina föräldrar erövras och dessa gripna barn kastas till okända… helt okända människor? 

Omhändertagande innebär trauma, det sker när socialsekreterare civil klädda och utan identifikations brickor med stöd av LVU lag och uniformklädda poliser utan identifikations brickor men med stöd av (PL 13) kommer till bostad eller där barnen finns för att gripa och fullborda med statens godkännande rätt till yttre våld.

 

Att göra ett barn delvis eller helt föräldralös det är en upplevelse som liknar en ”katastrof upplevelse, där råder förvirring, rädsla och vanmakt”, det är som när föräldrar dör ”barnen upplever sig besvikelse, hot och hat”. Faktum är att barnens trygghet som dom blev berövade är i relation, symbios, knuten till självförtroende. Det är då som skadan sker för all framtid. Denna skada fördjupas ju mer tiden går och kontakten med föräldrar förgörs eller upphör helt. Då: trygghet –förtroende –kontakten =tiden http://www.vi-pr.se/sjalvfortroende.htm

Det omedelbara lidande som kan manifestera sig med blockeringar typ att dom inte vill kommunicera eller motsatsen genom gråt, från det till posttrauma. Så ser vägen ut för de drabbade barnen.

Den stund, dessa minuter, timmar dagar, veckor, månader, år så förvandlas det oundvikligt till en form av dödsdom, inte en okänslig dödsdom som en dödstraff, värre (!) Det är en psykologiskt och fysisk tortyr blandad med terror hos de okända platserna och människorna (i institutioner eller fosterhem) som med tiden komplicerar livet så allvarligt och förkortar det med för tidig död (det är vetenskapligt bevisat) om inte på annat sätt att offren har begått självmord eller under desperation tagit livet av andra. 

 

Reparerar skadan. Trauma betyder skada. Kriser upplevs på olika sätt. Det som är orsak till kris hos en person behöver inte upplevas som något ”extremt” av en annan, men skadan ha skett. Skillnader har att göra med hur allvarlig krisen är, hur hotande händelsen upplevs och hur personen är. Om vi ser på ekvationen ovan är det uppenbart att omedelbara insatser skall träda i kraft med t.ex. omedelbart , sporadisk och fast långtidsbehandling vid individuell och familjeterapi. Det är slutport för att kunna ge barnen och föräldrarna möjligheter till hantering av smärta. Hur skall hjälpen se ut?

Vi kan hålla oss till att föräldrar och barn som är fysiskt och psykiskt friska i generell mening. Dessa offer kan behandlas likaväl via evidensbaserade KBT (Kognitiv Beteende Terapi) eller via den freudianska PDT (PsykoDynamiskTerapi) terapin, men allra bäst skulle det vara med en individuell anpassningskombination av båda (det menar vi i VI-pr logistiska samhällspsykologin

http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm)

Är saker och ting så allvarliga och disjunktion tydliggörs kan då ett mer klinisk (psykiatrisk) bearbetning vara en lösning.

Se barnpsykologin i ett mer generaliserat perspektiv.

 

http://www.vi-pr.se/varning_for_domstolarna.htm

och

http://www.vi-pr.se/skilsmassorsnas.htm

 

DE OSKYLDIGA kidnappade barnen.

När det misstänks att en vuxen har begått ett allvarligt brott, med allvarliga omständigheter som knyter personen till brottsplatsen gripande kan vara aktuellt med mening att förhöras. Men för att behålla häktad måste den misstänkte anföras starkare bevis, men än inte är man dömd för det. Före, under och efter domen kan en vuxen fortsätta att leva på lögner.

 

Lögner ja, man bruka säga att barnen inte ljuger…  

Ett barn är den oskyldige och blir offer av vuxnas vansinniga lagar typ som att ”risk (risk att barnen far illa, man har hört men man vet inte)” då faller domen!

Man förhör inte barn, dom döms. Värst är att man brukar säga att barn inte ljuger (diskutabel definition för oss kunniga) men små barn kan vara mer trovärdiga så lyssna nu på vad den 4 årige lilla pojken spontant (viktigt) talar om förtvivlat till sin pappa

 http://www.youtube.com/watch?v=kY0WO8gp7C0

På kvällen blev pojken, 5 årig syster, treårig  lillebror och en 7 år halvsyster som inte begått något brott, rätt och slätt bokstavligt talat kidnappade (URSPRUNG – ETYMOLOGISKT: eng.  (kid) röva bort (barn), av kid barn, kidnappa nap gripa). Socialassistent Maria Sandberg i sällskap med en kollega var i Moderns bostad och sedan i Faderns bostad förstärkta med beskydd av polisens (rutin i dessa fall) och dömde alla barn utan att bli hörda! Lilla pojken som kidnappades i Fars bostad grät inte när Far lämnade honom till kidnappare, men chocken kom när pojken upplevde att Far inte var med och beskyddade honom när alla bilar åkte iväg, han grät under hela färden framkom det sen i socialutredningen.

Paradoxen i sin globala händelse.

Bedöms att föräldrarna är farliga för det ena och det andra, rätt eller fel, det är uppenbart att omhändertagandet gäller för alla syskon och halvsyskon och alla andra som vistas i beskydd av dessa föräldrar som sägs vara farliga. Men paradoxalt nog, baby som inte har ett språk som sin storebror lämnades till all möjlig utsatthet med en psykiskt sjuk mor! Det väcker många frågor, se i sin helhet HAPARANDA FALLET

http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm

 

Lika många frågor väcks om varför det finns sådana grymma lagar? Varför är man inte noga med procedurer? Varför lämnas sådana utrymmen av egna beslut som kan vara orsak till att familj splittras, familjs undergång och fortsatt myndigheters övergrepp på barn?

Jag och vi, har redan delvis påpekat, svarat och klartgjort i sin helhet kritik inom VI-personrörelse vid olika länkar och det kommer att bli meningen att skapa tydliga gränser för en sund samlevnad.

 

TIDEN SVERIGE OCH GLOBALT och förslag.

I Sverige har statens barn misshandel och samhällets degenerering pågått i 30 år från 1980. Från mänsklighetens begynnelse har våld mot avkomma, splittring av familjer av i olika form och kärnfamilj (dagens samhällsnyckel) har begåtts så att mänskligheten har bleknat i sina pretentiösa krav att skapa rättvisa med tvång och brutaliteter.

Nu 2011 kan vara dags att stå på med sanna principer och rättvist sunt förnuftig lag och annat kan inte komma i fråga, för att får bukt på det primitiva (i negativ mening) synsätt av samlevnad. Dags att sanera dessa pragmatiska och praktiska fel om LVU och ensamvårdnad som drabbar barn och vuxna, sluta att sparka på våra egna!

Dags att skapa samhörighets känsla mot rivalitet. Ett så enkelt och högtidligt mål är en politisk prioriteringsfråga som inte kan begränsa sig till lagförändringar, det behövs också en enorm insats från olika psykologiska terapimetoder som famnar individen och gruppen.

I dessa ansträngningar har inte bara samhällets infrastruktur en grund roll, också massmedia,  IT i en nationell och globalstrukturerad mening får en ledande roll genom att medverka med information som t.ex. råd av olika kompetens och nivåer, exercis så att individen själv bejakar sitt tillfrisknande  och för det andra blir ett förebyggande för psykiskt hälsa. 

 

ERKÄNNANDET

Inte minst, erkänna att ”maktsjuksyndrom”

http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm

Som en dels av komplexa kommunikationsproblematiken

http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm

Är kärnan av all mänsklighetens turbulens som har plågat och plågar oss så enormt, att varna och klargöra att om det inte sker en förändring kommer en stor del av mänskligheten att lida enormt svårt. Och i det värsta scenariot så stryker hela mänskligheten med. SLUT

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com