}Tor Svärdtorp maktpolitik från d

 

Tor Svärdtorp maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 1

INTRODUKTION. En berättelse för alla åldrar och kunskap.
Tiden har skapat olika typer av människor och dessa med deras beteende likhet (tro, religion, utseendemässig, riter osv.) har skapat boplats på olika kontinenter som kallas länder och har ett namn. Gränser blev nödvändiga för att undvika strider mellan ras olikhet m.m. Vatten, jord, himmel lånar vi och det är upp till varje land att sköta det precis som om det skulle vara egen bostad. Jorden är precis lika som ett land, en bostad, att man skall sköta den så att det går att leva vidare och det kallas NATURARV. Länder som ansvarar för naturarv i stor skala som är nödvändig så att mänskligheten överlever men missbrukar det, då gör de sig skyldiga till brott mot mänskligheten. När hjälp och fredliga försök mellan länder är till för att bevara naturarv inte räcker till skapas orsak till expropriering. Så fungerar på ett rättvist sätt samlevnaden på denna jord. DU BEHÖVER INTE LÄSA HELA SKRIVELSEN. Del 2 är lättläst och väsentligast.


DEL I (1)
Läser du Del 1 kommer du att medverka till egen högre kunskap.

ATTITYD.
Jorden tillhör ingen... vi bara lånar den. Överleva. Överleva är när människor bara lån-konsumerar som innebär ”plocka efter behov från flora, fauna, man samlar, sparar och odlar, alltså brukar. Överleva. DET GÖR DJUREN instinktivt och spontant. URBEFOLKNING gör detsamma med intuitiv, spontan och kunskapsmässigt från del av organisatoriskt förnuft från intelligens. MODERNA MÄNNISKOR gör det med förnuft, realistisk, logik, visuell och dels kunskapsmässig ELLER AV HÖG KOGNITIVITET med kunskap och intelligens som innebär förståelse och ansvar genom praktik av kunskap. Alla dessa människotyper känner emotionellt och intelligent om var gränser går för att inte förinta livet.

Leva.
Leva är när människor brukar, förbrukar och skapar.
Om man brukar lever man vidare, däremot är förbruka utan gränser den motsatta sidan. Förbruka är en del av evolutionistisk ekvation som innebär acceptabla förändringar. Det som är förbrukat finns inte mer, men det kan vara mening att det som finns är det som vi måste anpassa oss till. Problemet är att när man förbrukar ”upplever man … ” och det heter ”risk”. Risk har sina fällor. Riskfällan finns också vid skapande med samma innebörd att inte se konsekvenser om att inte sätta gränser.

Vi ser närmare på vad förbrukning är.
Förbruka och skapa (slår jag ihop för att förkorta resonemang).

Förbruka i vår kontext är när människor brukar jorden och universum och livet i sin helhet utan gränser med syfte att skapa livsmöjligheter i ett förvirrat tillstånd (galenskap) eller med behärskning för sitt eget liv eller för vår ras. I den filosofiska och psykologiska analysen i korta drag förbruka betyder ”Jag först, egoisten, allt som vi gör går runt och hamnar ständigt hos mig, till JAG (dig själv) som du skulle vara universums centrum eller Gud. Det är ett samspel av andra positiva mönster som t.ex. solidaritet som grundas på att 1) jag själv kan inte leva utan den andra och dvs. inte kan föröka mig. 2), solidaritet, ensam kan inte leva utan flocken och dvs. att vi är beroende av andras ”fördelar” som t.ex. ett arbetsredskap kan vara resultat av gruvnäring eller skog, industri eller hantverkare, formgivare och sedan till mig som konsumerar via kompensation av inköp och användning. Dess positivitet möter det negativa beteendemönster som innefattar det värsta av alla varianter, nämligen ”risk (spänning, nytt, äventyrlig osv.)”.

Risk är makten och makten när det uppstår och inte behärskas har vi resultaten av det negativa väsendet! Vi ljuger, eller vi lever i ett förvirrat tillstånd, eller vi är under maktens negativa väsen när vi säger att vi gör saker bra för alla och andra när t.ex. genmanipuleras, produceras med hög-hastighet, överkonsumeras, rymdforskning för människors expansion osv. Sanningen är att vi gör så för att vi vill skapa räddning för oss själva, vi är egoister, vi är rädda, vi agerar MEN utan behärskning så att vi förändrar, bruka och förbruka allt och alla.

Människan.
Allt som vi se, hör och känner stimulerar och påverkar oss. Undermedveten rädsla och real rädsla genom stimuli får oss att uppleva ”Risk”. Risk som skapar glädje skapar medvetet (gränser). När risk blir euforisk, blir vi överkompenserade och det skapar beroende. Beroendet är när upplevelse upprepar sig i den takt som vi inte balanserar konsekvenserna. Det är en förklaring bland olika förklaringar om vad jag skrev om i andra sammanhang t.ex. min analys av ”maktsjuksyndrom” http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm Vi kan säga att när vi inte kan styra vårt beteende beror det på att passivitet (som självmord beteende) och aggressivitet (som mord framträdande) uppstår ett sampel. Dessa, mord och självmord, samspelar med styrka och tidsmässigt som vi direkt (medvetenhet, kunskapsmässig, organisatorisk) och indirekt (omedvetet, spontant) under mottagandet, gör att vi agerar med blindhet om var gränser går. Denna ostämda balans resulterar till en spegelreflex (falsk=spegel samt faktiskt=du) som lurar oss att tro organisatoriskt att vi gör rätt i våra beslut men resultatet blir motsatsen! Det beteendet gäller för de människor som tror att de gör rätt i att utnyttjas och utnyttja.
De människor som inte räknas i den parameter av normala människor i missbruk är de att räkna som allvarligt mentalt instabila. Alltså, vi styr inte makten, makten har tagit över samvetet. Egot, det högsta narcissistiska JAG, träder fram och vi är förlorade.
Vi är förlorade genom att bruka passiv (stagnation, resignation som del av självförintelse). Destruktion alltså, företeelse som inte skapar, destruktion som förintar, destruktion som dödar utan möjlighet till en funktion som skulle skapa livet. Det resulterar i övervåld mot allt och alla. 
Summan är att Leva innehåller förbrukande och skapande som i sin tur lider av Risk som i sin tur lider av beroendemakten.
 

Nihilistiska resonemangen (hela studien, skrivelse). 

Nihilistiska är att reducera till början, våldföra för att skapa livet. Resonemang i nihilistiska sammanhang är ett idésamspel och uppfattningar som väcker! Detta resonemang baklänges, analys i motsatt riktning, tänka från toppen till roten och vice versa, ger oss en annan synvinkel om vad som är vad, berikar vårt intellekt om vad är faktum, realitet, samvete, medvetenhet, sanning och rättvisa. Realitet i de mänskliga och politiska sammanhangen är följande: nationalism, tredje världskrig om inte vetenskap och möjligheterna med andra lösningar griper ledarens mänskliga förnuft. Positiv diktatoriskt ledarskap (ledare eller ledarna=oligarki=enmannavälde som behärskar makten)- (skapar ordning och reda) är motpolen till korrupt demokrati och kaos, okontrollerad demografi i relation till omöjligt mänsklig försörjning, politisk internationalism relaterad till multikulturella flyttningsvågor som försök till att rädda mänskligheten med solidaritet.
 
RESULTAT. Överlevnadssyfte är i dagens kritiska livsförhållande en IDENTITETSFRÅGA som relaterar sig till nationalistiska, kontinental, konfedererad realitet. Det innebär stenhård gränssättning, stark militär upprustning, högt solidarisk och trygg inrikespolitik med förnyelse analys hur vi kan förhålla oss till dels samspela och troligen dels att bryta med världsrelation kedjan som håller oss bundna bl.a. penningmarknad i alla former som t.ex. guld, sedlar, krut, IT fiktiva valuta, banker, import och export, inflation och deflation, fonder och naturresurser som grundläggande bas för gruppen (t.ex. nation) och mänsklighets överlevnad. Med enklare ord jag menar med syfte av fler meningar att skogen, jordbruksarealer, vatten och luft inom våra nationella gränser tillhör STATEN. Staten är folket och den centrala regeringen i samråd med regionala och kommunal valda arbetare samverkar för en trygghet och funktionell samverkan för svenskarnas framtids överlevnad.


DEL II (2)

Min politik. Motto=slagord* och symbolisk musiksång, identifieringsmusik *1. 

En humanistisk politik innefattar grovt följande: bostad, kläder, mat, hälsa, utbildning, arbete, utveckling, överlevnad. Det slussar oss till en högt statlig centralisering i relation med regional och kommunal politik. Jag, du, vi och de alla är jordens vandrare, i det kaotiska förhållande som råder vid dom mänskliga relationer, är nationen med internationell blick vid realistisk samlevnad förhållandena som är en fackla till livet. Hög trygghet, bekvämlighet och effektivitet blir i praktiken med: Gratis utbildning för alla i tid och behov (se mer nedåt). Gratis fysiskt och psykisk vård (se mer nedåt). Gratis assistans ”allmänna transporter” (se mer nedåt). Gratis bostad (se mer nedåt).  Arbete för alla genom: 1) Vid garanti företag som skapas av statlig anställning via masscentralisering, 2) dels decentralisering i regional och kommunal verksamhet. 3) Inkomst utjämning och grund skattutjämning. 4) Fri företagsamhet eller riskföretag inom försäljning i första hand, återförsäljning, kommers över huvud taget via ensamföretagare, familjeföretag, mellan företag, och storföretag som innefattar allt ifrån konst, hantverk, innovation, transport, bygg, industri osv.

ALLA, de anställda inom centralisering eller de som är centraliserings anställda och driver dessutom fri företagsamhet, alla får en lika grundlön som är resultat av en reglerad konkurrens. Med reglerad konkurrens menas t.ex. tillgång till naturresurser, produktionsmässig som innebär råvaror kvalitet och produktionstid till färdig leverans. Reglerad konkurrens uppstår via rörlighet bland ”fråga, nödvändigt köp (vitvaror mat, bostad osv.) och fri konsumtion (utöver, onöjd, alkohol, hobby, resor som t.ex. turism, rörelsefrihet och behov överhuvud taget, fritid)”. Reglerad konkurrens i samröre med rörlig konkurrens. Rörlig konkurrens tillhör fri företagsamhet. Fria företag konkurrerar med varandra t.ex. vid fri konsumtion men inte med staten gällande naturresurser. Notera att bönderna, fiskare samt studerande från x till X har samma grundlön som statsanställda. Många institutioner förändras och andra privata som t.ex. konsulter, privata skolor minskar deras närvaro om de inte helt försvinner. Alltså, summa summarum INGA ARBETSLÖSA, INGA RIKA I GIRIG MENING, JA TILL JÄMLIKA LÖN, ALLA HAR EN GRUNDLÄGGANDE LIKHET SOM ÄR RESULTAT AV SAMRÖRE MELLAN SOCIALISTISKT OCH KOMMUNISTISKT HELHET SAMT BALANSERAR SIG DET MED LIBERALISTISKA OCH FRIHETLIGA PRINCIPERNA.

Mina kalkyler relaterad till inhemsk självständig nationalekonomi relaterad till produktion, konsumtion, underhåll och assistans osv. Så skall det ge en relativ överlevnadsmöjlighet som fyller allra grundläggande behov, ger högt intelligenskvot, höjer livs kvalitet, framhäver de mänskliga rättigheter och skapa en hög samhörighet upplevelse till godo för psykisk hälsa eller frisk hjärna. RESULTAT: en fysiskt frisk svensk via arbete och mentalt frisk via självförtroende och trygghetskänslan.

NÅGRA EXEMPELN AV VÄLGÖRANDE.

Bonus eller natur självförsörjning rättighet genom rätt att jaga, fiska och plocka bär för familjebehov. Härmed faller licens för fiske och jakt.

Matpris är lika över hela Sverige. Alla svenska medborgare som föds efter våran regerings maktinträde har rätt till 1), egen bostad, en etta som överlevnadsgaranti livet ut 2), föräldrar får en start (baby necessär), 3) anpassade kläder storlek i rätt storlek och skor för olika säsonger 4), månadspaket av grundläggande matvaror. Gratis parkering över hela Sverige på allmänna platser. Här faller bötfällning i den meningen. OSV. Nödvändiga radikala förändringarna vid egna förutsättningar som styr våra dagars tankar och beteende.

Ett rent Sverige! Godkänna tiggare är som att godkänna misär, det tillhör inte mitt Sverige. Godkänna nedskräpning är illa och det kan utgöra hälsofara som spottande m.m. är inte mitt Sverige. Fylltrattar, knarkare, rånare, tjuvar, våldtäktspersoner och mobbningsfolk, våldsbenägna, terrorister och extremister är inte mitt Sverige.

Mitt Sverige är: Upprätta allmänt ett ”samtal deltagande” som innebär läran av kommunikation, upplösningsproblematik, på arbetsplatser, kvarter, familj och individ. Samhällets deltagande istället än straffsamhället då faller många tvångslagar till godo för socialrättvisa och det gäller t.ex. ”Barn har rätt till båda föräldrar”. ”Självbestämmande kring testamente problematik”. ”Sista tid i livet få assistans där det mest behövs.
”Dömda till brott, missbrukare, eller de i mental obalans som är fara för andra interneras istället än fångas, det istället än att vara fria bland friska människor. Dessa går vidare med livet i by i samhället med stöd av intensiv omvärderings beteende som bottnar i praktiskt träning, konfrontation och anpassad psykologiskt stöd.” Se vidare som exempel http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  OBS! Tänk på att inte alla förändringar som här föreslås och andra som kommer att ske kan förverkligas på en sekund som t.ex. där finns relation med kollektiva beteenden (beteende som är knutna till varandra inom specifika grupper) sker dessa samhällets förändringar bara när de nya ekonomiska förutsättningar (materiella realitet) smälter med förståelse (person utveckling) om det som sker.
Det handlar alltså om inter- kommunikations samhälle (samhället där lära att kommunicera med varandra är i drift) och som har skapats med nya helheters förändringen. Som exempel, kriminalitet och andra beteende knutna till den genetiska kommer att radikalt minska men kvarstår troligtvis passiv i de generationers tid som behövs för att nå djupare förändringar. Andra banala som redan inte har varit i drift länge typ halv generationstid som t.ex. dagens påbörjade reklaminvasion med pannåer bredvid vägar som inte bara med sin storlek eller blinkande stör naturutsikt och glädje, det belastar naturen i olika avseenden, är en säkerhetsfara för människor genom att distrahera bilister, påverkar oss i olika avseenden som inte är nödvändiga, så att dessa förändringar ger sina omedelbara positiva effekter genom att avlägsnas. Systemets inhemska röta som t.ex. korruption och fusk osv. stannar av när makt och behov konfronteras i dom förändrade och nya rutinerna.

Medborgaransvar.
Är när människor kommer med förslag, råd, tips, personlig insats om vad som kan vara säkrare, bra, nödvändigt av allmänt intresse. Allt detta accelereras och dom positiva förändringarna sker snabbare med följande: enklare kurs för medborgare som vill medverka i medborgargardet. Det ger rättigheter som polisen gällande gripande, bötfälla osv. Dock inte hur som helst. Utövandet skall styrkas med olika bevisningar beroende på situation än av flagrant bevisning är i dagsläge videoinspelningar eller framtiden ett s.k. TS tredje öga (se vidare i ett av mina andra förslag som än inte fått sin utveckling trots min stödansökan). Tredje ögat bottnar till ett nödvändigt ont nämligen ett temporärt självförsvar i samhället (upprättelse och förvandling) inom om vad idag allmänt uppfattar för en del medborgare som ”kontrollsamhället”.
Medborgargardet fungerar också t.ex. som bovärd, kvarterspolis, brandkår, första hjälpen mm. Allt det kräver en mer uppmärksam gränskontroll, högt samhällsskydd som utövas av anställda som polis, gränsvakter, militärer, osv. och av frivilliga medborgare civilkurage typ medborgargardet osv. Det kompakta samhällsskyddet motstår eller bäst kan man säga förebygger kulturella störningar som olaglig invandring eller radikalisering av främmande religion, krympande kriminalitet typ droghandel, prostitution, rån, stöld, fysiskt våld och mord.

MEDBORGARES ÖVERLEVNADS RÄTTIGHETER (ev. förkortning MeÖvRä) är som medborgargardet en fungerande frivillig kår (organ) i samhällstjänst och fungerar som milis (militant, aktivist medlem, engagerade medborgare, elit) och som innebär militär specialutbildning med överlevnadskännedom frön för föda till första hjälp, övningar från antika vapen till allra senaste skjutvapen. Ingår utövandet som medborgargardet, hemvärnet, militär och polis samt stärker förälders garanti som familjs beskyddare. En riddare i dagens tid är nödvändigt för att garantera existens av hela samhällets projekt, bestående och utveckling.

Kärnfamilj
(heterosexuella) som piedestal för ett enigt samhälle precis som produktion inom ekonomi är roten till överlevnad. Upprätta därför autonoma homogena beteende samhället för olika sexuella läggningar och etnisk tillhörighet som innebär att mänskliga rättigheter upprättas och med det faller många brott och stridigheter som belastar individens frihet, fysiska och psykiska hälsa.

Gästarbetarnas språk, gräns överskridna språkutövandet, direkt och indirekt påtvingade världsspråk som tenderar att generalisera, konfunderar, marginaliserar, diskriminerar, invaderar, förstöra inrikes språk besvaras i dagens realitet med ”Ett land, ett språk” se t.ex. på http://www.vi-pr.com/ett_land_ett_sprak.htm Vill man utöva ett främmande men det är ändå viktigt med kompletterande världsspråk skall man stödja det mest kulturellt neutrala språks formgivning som t.ex. esperanto, Interlingua och det som är nytt och tidsanpassat.

Fri utövning av religion, etnisk och kulturellt.

Vidare några exempel av förändringarna i praktiken.

Personlig utveckling.
Bibliotek anpassade i tid med omfattande traditionellt material och avancerade IT service. Gratis folkliga tryckförlag styrd av bibliotek: amatör som professionella kan trycka egna böcker gratis på lokal nivå i mindre antal. På bibliotek inrättas lokaler för konst, konsthantverk och hantverk med Kurser och utställningsmöjligheter.

Assistans. Underhållning av t.ex. vägar, broarna, tåg, flyg, renhållning, vattenförsörjning, avloppsrensningar osv. brandkår, ambulans, räddningstjänst, flyg osv. utöver den statliga där man deltar med lön eller som frivillig finns också möjligheter till privat assistans eller ”gör själv” utan tvång till försäkringar.

Ingripande. Stöld o annat brott har inte anmälningsplikt. Det kan lösas av inblandade under händelsen eller i tiden. Ser du någon som stjäl det är bara att råda (t.ex. snattare) att lägga tillbaka varan. Ser du tjuv som tar med sig dina ägodelar är det bara att vänligt i lugn och ro att de skall lämna tillbaka det stulna. Gör man inte rätt för sig då gäller värdering som gripande osv. Finns granndispyt och annat i den mening där högljudda hot förekommer, och om det inte går att lösa med hjälp av bekanta, medborgargarde o dyl. då går det kanske att lösa på polisstation genom konfrontations överenskommelse utan att det leder till åtal. Ingripande av lägre våldsbrott som t.ex. offer och erövrare känner varandra och eventuellt frihetsberövande i den minimala meningen kan förekomma med omedelbar verkan för att undvika eller stoppa våldsspiralen, händelsen behöver inte för den skull leda till en polisanmälan med vidare advokater, åklagare, domstolars inblandning osv.

Idrott. Fritidskulle aldrig höjas till yrke. Yrkesutveckling med allt som innebär typ masshysteri, fysisk och psykiskt våld, är inte något som går att bidra med skattepengar. Det är en sanning som inte går att framhäva bara med mina ord och med kort varsel, nej. Denna realitet skuggas av rädslor av olika grad, nyfikenhet av olika grad, fysiska behov av olika grad och som allt annat behöver läras för att kunna dels styras, hålla i schack, bemästra, balanseras...


DEL III (3)

Ett detaljerat exempel om nödvändiga förändringarna för ett framtida rättvist samhälle. RÖSTA ”SINGLARSLANT (Ss)” Singlarslant (Ss) är den omröstnings procedur som sista utväg för att besluta utövandet av saker och ting som berörda inte är överens om. Förslag som man skall rösta för, kan vara av en fråga med bara två intresserade motpartner eller flera frågor med olika intresserade motparter. Ss, som röstprocedur tillhör som princip den mest neutrala och äldsta beslutsfattande rätt där oenighet råder dock lång ifrån rättfärdig. Rättfärdighet är en omöjlighet, men Ss är ett alternativ, läs vidare.

Rättfärdighet.

Rättfärdighet är som ett mynt som i regel har två olika sidor. Den ena är: ”Rättfärdighet präglas av ögonblick sakkunnighet där sunt förnuft och spontanitet råder utan logiken -(knuten till bevisning i vetenskapliga sammanhang).” T.ex. ett våldsbrott bryter ut på en allmän plats och framför den vidriga händelsen agerar man själv eller i grupp mot angripare som förintas på så vidrigt sätt som åskådare upplever. MEN, kvarstår orsakerna som är okända för dessa spontana rättvisans riddare. Dvs. att orättvisa uppstår när ”orsaken” till ett angrepp   inte var känd av rättvisa riddarna. Orättvisa uppstod! Ologisk händelse. Alltså offer till spontana rättvisa riddarna kan ha varit den verkliga rättvisan.

Den andra sidan av mynt är när logiken framträder.
Logiken och objektivitet som inte innefattar ditt deltagande i tid men den tredje parts upplevelse är grunden till demokratiska, oligarkiska och diktatoriska fasoner. Logiken innefattar undersökningar av orsak till händelser. Väg till undersökningar medför missuppfattningar och allvarliga risker typ korruption.

Vi får tänka annorlunda nu (rättvist... hahaha!) att ”Diktatorer och oligarker behöver inte vara tyranner men en demokrati kan styrs av tyranner.” Alla tre koncepter och procedurer behöver inte halka (holka) i missuppfattning och korruption för det. MEN orättvisa uppstår dagligen i vår modernt demokratisk samhälle samt ute i världen där diktator och oligarker styr.

ORSAK till ändelserna.
Orsak till självförsvar. Orsak till angrepp kan vara självförsvar. Självförsvar är bara ett resultat av ett oprovocerat angrepp. SJÄLVFÖRSVAR har spontanitet (stunden) och planering (händelse i tiden) i sin dynamik. MED SJÄLVFÖRSVAR, oavsett konsekvenser som innebär för angripare-rna är RÄTTVISA som framträder. OBS! Självförsvar skall inte blandas med definition ”Försvar”. T.ex. en advokat, åklagare och domare, makthavarna (föräldrar, polisen, fångvakter, militärer, arbetsledare osv.) FÖRSVARAR. Försvarar kan innebära försvara skurkar i lagens hemliga labyrinter eller skapas av andra intressefrågor och galenskap.
Orsak till domar. Så låter en av mina 850 aforismer: ”DOMEN. Till dess att mänskligheten inte kan läsa andras tankar är ingen DOM rätt bevisad.” Det svaret till Ss, rättfärdighet och gällande logiken.
Orsak till Singlarslant. Varken singla slant eller domar är rättvisa. Rättvist är bara självförsvar, och det grundar sig på icke våld. Men singla slant är en länk till alternativ för att lösa vad domar och andra mänskliga reaktion inte åstadkomma. Singla slant Ss, till mottagningsbevis, tillhör omedveten, slump eller öde eller hur? En sak är säker att det... går att träna upp och styra vad vi vill. Jag vet det för jag kan det! L u g n … finns i vår tid ett sätt att lotta ut sanningen ... om inte så är det bevis att vi inte är så intelligenta som vi tror att vi är.

SLUTGILTIGT BESLUTSFATTANDE.

LAGEN. Lagen blev för att enär oliktänkande men som vi förstår efter denna lektyr är långt ifrån rättvisa. I en av mina 851 maximer (t.ex. ordspråk, aforismer) skriver jag ”Rättvisa står inte alltid i lagboken”. Tiden bevisar ständigt att för många oskyldiga faller offer för felaktiga beslut. Lagen är ett kollektivt ansvarstagande för den grupp du lever med och det lyder olika från land till land. ”Lotto” att lotta ut efter en oenig dom är sista utvägen till uppgörelse vid demokratiska procedurer och alltså kvarstår som ett alternativ till rättvisa. Rättvist eller rättvisa är med andra ord i allas högsta grad en personlig, individuellt medvetande, uppfattning och upplevelse.

Se vi närmare på procedurer och mening med lotto som lag och alternativ som rättvisa.

PROCEDUR. Folkomröstning som är roten till den mest demokratiska objektiva och allmänt deltagande ta vi det som exempel bland alla demokratiska principer och procedurer. Alltså, där oenighet för en eller fler förslag inte får bukt till problem är lotto lösning till allas eniga och oeniga viljor. NOTERA att det handlar om allra sista beslut som innebär oavsett rätt eller fel så är den obrytbar, absolut, enig, helig och evig.
OMPRÖVNING (överklaga). I de demokratiska leden är omprövning en del av systemet. Med införandet av lotto blir omprövning nästan uteslutet.
EN SÅDAN RÖSTNINGSSÄTT FINNS FÖR ATT UNDVIKA ALLA TYPER AV HOT, FÖRTRYCKNINGAR OCH KORRUPTION.

Min politik är ett försök att reda ut på vilken sätt vi människor i Sverige "lagom land (befolkningssätt, natur och politisk)" vi kan kommunicerar mot alla utopiska slutsatser som jag själv i följande analys har åstadkomma http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

* ”Rättvisa, Identitet, Neutralitet, Solidaritet!”  *1, ”Fri på Jord med Sofia Karlsson, Sofia Sandén, Malin Foxdal, Sara Isaksson, med synkroniserings inslag av TOR Svärdtorp Bodens kanoner. Kan ändras med trummor eller manliga röster som imiterar kanoner smällande som går att lyssna som inslag i olika T.S. Youtube.”

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com