XX=20

MANIFESTATIONER   https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA&feature=youtu.be 

Första maj kolla... 
 

Dagens för fred 30 maj  

2015 den 30 april och 1 samt 30 maj  

30 maj 2016 ickevålds dag och rättvisans dag 

Min talan om våldet  Rättvisansdag 2017 Luleå 30 maj gula paviljongen  

https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g

2018 den 30 Maj gula paviljongen kl 11,00-16,00(-17)  Om yttrande frihet m.m.

https://www.youtube.com/watch?v=cAaRT6-doaw 30 maj 2019

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com