MÄNSKLIGHETENS RÖTTER OCH INDIVIDUELL FRIHET

 

 

2016-08-19 Boden natten mellan 06-07  under halvmedveten stadium kom tankar…

 

 

Det var mening att denna studie skulle grundas på fakta med intervjuer, jämförelse av olika slutsatser från olika religioner och vetenskap gällande fråga ”Om mänskliga DNA är lika, att vi är alla systrar och bröder och om det finns bara två biologiska föräldrar i livets början, då är vi frukt av incestuösa naturliga handlingar”… eller..?

 

Resurser vare sig ekonomiska och tidsmässig har jag inte, men jag kan försöka sträcka mig i rättvisans sammanhang där förtroende och misstänksamhet om vad det som är rätt eller fel grundas på BEVISNINGAR och inte annat, får jag och vi nöja oss med vad jag kommer att hitta och jämföra via samma universal IT källa google i första hand.    

 

 

 

 

Vi börjar med MÄNSKLIGHETENS RÖTTER

 

 

I av III ett av tre.

 

RELIGION

 

Adam och Eva var de första människorna avbild av Gud.

Han skapade ett par och därtill kom snart 8 miljarder människor.

Då, svaret är att alla människor från början är frukt av incest.

 

En av referenser som jag väljer använda:

https://bjorkbloggen.com/2011/11/03/vad-hande-nar-adam-och-eva-skapades-for-6000-ar-sedan/

 

1:a Mosebok är vår sanna historia och vi är släkt med Adam och Eva.

Vi kan lita på att 1:a Mosebok ska läsas SOM DET STÅR och inte som poesi, och det faktum att Adam och Eva är verkliga historiska personer och inte ”symboler” visar även dessa verser:

 

1 Mosebok 5:4  Sedan Adam fått Set, levde han 800 år och fick söner och döttrar.5 Adams hela ålder – den tid han levde – blev 930 år. Därefter dog han.

 

1 Krönikeboken 1:1 Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna. (se även 1 Mos. 10: 1-2)

 

Job 31:33 Har jag dolt mina överträdelser likt Adam och gömt min missgärning inom mig, Hosea 6.7  Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet. Sedan dess har de handlat svekfullt mot mig. Lukas 3:38 son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

 

Romarbrevet 5:12 [ Adam och Kristus ] Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

 

1 Tim 2:13. Ty Adam blev först skapad, och sedan Eva. 14. Och Adam blev inte bedragen, utan kvinnan blev bedragen och föll i överträdelse.

 

1 Mos 3:20 Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.

 

1 Kor. 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.

 

1 Kor. 15:45  Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.

 

1 Kor. 11:8. Ty mannen är inte av kvinnan, utan kvinnan av mannen. 9. Och mannen är inte skapad för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull.

 

Apg 17:26 Han har gjort alla folkslag av ett blod för att de skall bosätta sig över hela jorden, och han har för dem fastställt bestämda tider och utstakat, de gränser inom vilka de skall bo, 27. för att de skall söka Herren, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, även om han inte är långt borta från någon enda av oss.

 

Sist till inlägg står följande som styrker att vi kommer ifrån bara Adam och Eva.

1:a Mosebok 3:16 står det

 

Notera att det inte står någonstans att vi ärvt Adams synd, men vi kan däremot läsa om förbannelser som drabbar alla människor pga Adam. Marken är förbannad pga Adam och kvinnor måste föda barn i plåga pga Eva.

 

 

 

 

II av III två av tre.

 

 

VETENSKAP

 

 

https://www4.liber.se/gy/prodstod/4701610_biologi/biev37.htm

 

Livets fortsatta historia

De äldsta fossilen av flercelliga djur är ca 580 miljoner år gamla. De verkar ha dött ut helt och hållet, för de är inte förfäder till de djur som finns i våra dagar. För ungefär 540 miljoner år sedan kom former som påminner om moderna djur. Under ca 150 miljoner år därefter uppstod alla stammar (fyla) av djur som finns idag.
För ca 400 miljoner år sedan vandrade både djur och växter upp på land. Forskarna tror att ett av de första ryggradsdjuren som vågade sig upp på land var den fyrbenta fisken (
Ichtyostega). 

 

Människans utveckling 
Vi människor är biologiskt sett däggdjur – vi ammar våra barn, har moderkaka och är håriga. Vi tycks vara närmast släkt med schimpanserna, vi delar 95 - 99,4 % av generna med dem. De organismer som har levt efter det att människornas och schimpansernas gren av släktskapsträdet skildes åt för kanske 6 miljoner år sedan, och som är närmare släkt med människan än med apan, brukar kallas hominider. Ofta räknar forskarna med tre släkten:Ardipithecus, Australopithecus och Homo.

 

Ardipithecus och Australopithecus
De här släktena omfattar de äldre hominid-formerna. Ur någon av dessa har människan utvecklats, men det verkar också som om en del Australopithecus-arter har dött ut utan att ha fått någon nutida ättling. Australopithecus-arterna var mindre än vi, hade mindre hjärna, men gick upprätt på två ben. 
Du kan ta dig en titt på släktträdet på 
s. 204 (220) i läroboken. Människans släktträd finns även beskrivet här.

Homo
De äldsta fynden av vad som verkar höra till släktet Homo är ca 2,4 miljoner år gamla. Även om en del Australopithecus också använde verktyg så verkar Homo ha gjort det i större utsträckning. Talförmågan utvecklades först inom släktet Homo och hjärnan växte snabbt i storlek.
Den äldsta människoarten brukar kallas "den händiga människan", Homo habilis. De första som spred sig utanför Afrika tycks vara den "upprätta människan", Homo erectus. Troligen var det inte dessa utvandrare som var våra förfäder, utan istället de som blev kvar i Afrika – den "arbetande människan", Homo ergaster.
 

Homo sapiens uppstod troligen för ca 150 000 år sedan i Afrika, och spred sig så småningom över världen. Att den moderna människan funnits så kort tid förklarar varför alla människor är så genetiskt lika. 


Hur nära släkt vi var med neandertalmänniskorna är fortfarande en öppen fråga. Homo sapiens ochHomo neanderthalensis levde samtidigt i Mellanöstern och Europa i åtminstone 40 000 år. Rimligen borde de två arterna ha träffat på varandra.

"Ny" människoart upptäckt 2004
Forskare har nyligen hittat ytterligare en människoart, 
Homo floresiensis, på ön Flores i Indonesien. Detta är mycket intressant på flera sätt. Den här människoarten var pytteliten, kanske 1 meter hög och med ett huvud stort som en grapefrukt och den levde på Flores till för åtminstone 12 000 år sedan. Flera djurarter har utvecklat små varianter på öar. Det beror förmodligen på att tillgången på föda är begränsad. Ponnyhästar är ett känt exempel, och elefanter både på denna ö Flores och på Malta. Men Homo floresiensis är det första beviset på att även människosläktet har utsatts för den här typen av evolutionärt tryck.
 

Läs mer i läroboken s. 229 - 232 (219 - 222).
Du kan också se en film om människans utveckling och skaffa en hel del information 
här.

 

Svaret är att vi är alla DNA lika så att i logikens och vetenskapens mening är vi resultat av en kedjereaktion som slussar oss till incest som all början.

 

 

 

 

III av III tre av tre.

 

 

INDIVIDUELLFRIHET

 

 

Mitt koncept om RÄTTVISA grundas på bevisningar.

Idag 2016 religioner figurerar som berättelse och vetenskap lika väl. Båda uppfattar livets mening på samma sätt när det gäller saker och ting där tiden verkar ha slukat allt att inget kan bevisas.

Dessutom, i de tider som råder idag där ansvariga makthavarna i första hand och de människor underkastade uppfattningsförmåga inte vill eller heller kan ”ERKÄNNA faktum” som t.ex. om mina slutsatser, så kommer jag vidare att vara en SÖKARE: Religiös eller Vetenskapligt VI ÄR INCEST BARN med dels pedofiliska inslag oavsett att vi kommer ifrån paret i likhet med Gud eller från spridd vandrings påstående Afrika eller från andra delar av världen samtidigt eller på intervaller, från reinkarnation, annan planet eller vad man menar… när man inte kan bevisa grunder om olikhet så svaret som är skrivit är detsamma!

 

 

Andra frågor…

 

Gällande t.ex. sexläggningar är det en mening från Gud eller natur omdefinierad självkontroll du få smälta med egen mental bearbetning som delvis liknar relation med frågor kring evolutions teori, gravitation teori, filosofiska utopier, den goda och den onda osv.

Vidare, varför människan är självdestruktiv som vuxen som t.ex. att inte kunna kommunicera (i fråga se mer på min analys

http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm osv.) och alltså inte kan besluta omedelbara stoppföroreningar, stopp på naturresurser uttömning samt annat som deltar till förödande uppvärmning på jorden.

Varför har inte lagstadgats än eller bara stoppat eget naturbeteende om födande och sätta stopp på födande.

Fattigdom och hunger i relation med sociala skillnader och i sin tur varför behov av mer pengar och makt?

Detta bland andra tummar på frågor om vad som en av dem i mening i denna presentation en kort tankeställare vid individuell frihet.

 

 

 

INDIVIDUELL FRIHET I KORT MENING.

 

Citat, individuell frihet, anarkism och politik.

Vi relaterar människan framträdande och djurarten däggdjur i relation till min analys om ”Individuell frihet” som grundas på ”icke tänkande människans mentala stadium där instinkten råder” knyter vi det här med bibliska citat ”Romarbrevet 5:12 [ Adam och Kristus ] Därför… 13 Synd…. synd tillräknas inte där ingen lag finns…” Alltså, om vi lyfter det till kring den anarkistiska och då politiska (makt, icke makt, samhället och individen, ekonomi, realitet) ideologin handlar inte om kaos men framträder den i balanserad mening som t.ex. djurs revir gällande försoning och fortplantning, framträder inte som synd men som ORDNING!

Detsamma gäller på vetenskaplig nivå, om vi alltså inte tänker att det handlar om en undermedveten begränsning som inte finns vid intelligens nivå är det bevisat då via instinkten som är naturens ORDNING!

 

Ja vill knyta det till Darwins evolutionistiska teori där den starka överlever med två av mina slutsatser att det ena är relaterad till ”val (politiskt och filosofisk)” är att välja realistisk eller som tankeställare inom delvis utopin gällande maktsjuksyndrom  och min andra slutsats dvs. realistiskt kannibalistiska avslutning. 

 

Individuell frihet och icke våld går detsamma genom att det inte finns Tro, inte heller finns det makt, dvs. att när vi föds betyder att vi lever för oss själva livet ut, vi är egentligen ensamma genom flocken och vi lever via de personliga uppfattade relationerna.

Men en fråga slår mig: är det verkligen inte möjligt skapa ett mönster där instinkt tar över intelligens?

Alla vetenskapliga möjligheter finns för det eller vad?

 

KAN DETTA VARA OCKSÅ EN LEDTRÅD att tänka om vad det kan vara politiskt deltagande att JA vi behöver EN ledare för själva är vi EN typ av djur eller har vi bara EN Gud eller är livet en helhet?

UNICITET fråga som förekommer i andra av mina studier är svaret ja: alla som klarar av att styra makten då är FRI FRÅN MAKTJUKSYNDROM är POTENTIELLA LEDARE i naturlig utvald mening.

Om så är, det med fråga, förvandlas till ett svar också gällande demokrati principerna som själva representerar i en SPLITTRAD MAKT är avgjord!

 

Summa summarum religion står för en herre, vetenskap för en skildrande öga på livets mening med andra som tror om livet som en helhet oavsett konsekvenserna och relation precis som det är slutsatsen i min analys om individuell frihet gällande att alla människor skall tillbaka till mentalstadium av icke tänkande.

 

 

Avslutning.

 

Oavsett tids kalendrar och rättvisans mening har religionen och vetenskap inte än kunnat bevisa livets fråga ”hur började livet och hur det kan sluta, eller…”?

 

 

 

NOTERA färgsättning som finns i denna skrivelse. Mening med det är att underlätta läsning; relation med fet och kursiv samt med färg som tillägga finns för att underlätta fokusering och att snabbare få sammanhang under bläddring och klarare relation under en detaljerad läsning.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com