Medier mäktigare än politikerna

Enligt svenska folket har journalister större inflytande över politikens dagordning än Regeringen och Riksdagen. Professorn i journalistik Kent Asp anser att det är en dramatisk förändring i allmänhetens uppfattning om den verkliga makten. Journalisterna själva klagar dock på att ägarna och annonsörerna har allt mer att säga till om när det gäller tidningens redaktionella profil.

Statsvetaren och professorn i journalistik Kent Asp utkommer i dagarna med boken "Den svenska journalistkåren". Boken presenterar en undersökning om var det svenska folket tror att den verkliga makten över debatten ligger någonstans. Resultatet visar att svenskarna är mera välinformerade än många anat – allmänheten bedömde att journalistkåren hade det klart största inflytandet.

Makten ligger hos medierna...


Ägarnas inflytande ökar....

 

Vávra Suk Publicerad: 26 september 2007 och än idag 2012-12-12 aktuell! www.vi-pr.se


 

Apropå media ovan skriven.

Objektiv skulle jag säga att INGET ÄR STARKARE  ÄN STIFTADE LAG och det har politikerna sista ord.

 

 

2017

MEDIA inom sk. "...nyheterna..."

 

 

OBJEKTIV MEDIA är det som är mening idag.

 

Har täkt detta många år tidigare men det blev aldrig av i sin helhet att skriva om det. Inte nu heller, det skulle behöva en analys av långdragna sidor som skulle bara når få läsare och därför det blir istället en kort berättelse som kanske pga. sin enkelhet och korthet locka fler tittare.

 

Om reklam

Ja, jag skrev tidigare i olika sammanhang gällande REKLAM att det skulle vara positiv om det begränsas till fakta relaterad till subjekt eller objekt som det gäller och inte en massa påhitt kring det som inte ha med saken att göra och tom. ljuger om fakta som t.ex. du kan flyga om du dricker vatten med blandade saft från firma x! RENA LÖGNER. Konstruktiv skulle information istället informera om vitaminer och mineraler som tillgång etc...

 

Om nyheter riks som Rapport, Aktuell och Lokala, Sverige runt, Barn journalen, Forum, Direkt debatt osv.

Vad idag media rättvist information skulle det vara för att inte styra, inte missbruka och inte skapar konflikter?

Jag anser att där media tillför en ide, nyhet av vårdagshändelse, vetenskapliga studier ÄR DET VIKTIGT FRAMFÖRA MOTSATS  eller ANDRAS SYNPUNKTER så att en dörr finns alltid öppet för reflektion, objektivitet, utveckling, positivism och inte minst rättvisa.

Ja, idag kan vi se och följa i olika medier "Riksdagen anförande från väster som motsvaras av höger osv." Vi ha olika debatt program gällande olika ämne osv. MEN, än finns för stort dominans av program, information som bara visa EN SIDA utan att framföra eller tillägga den ANDRA SIDA som visa vinklar eller som motsäger sig till information.

 

JAG och MÅNGA ANDRA VI-säger NEJ till privat eller monopol MANIPULATION som fånga frihet, styr beteende, skapar sjukdomar och konflikter som slussar oss till våld

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com