Klicka HÄR! Miguel Guerrero

 

Del 16

 

När antibiotikan slutar fungera dör du!

Vårt främsta vapen missbrukas

Antibiotikan har i mer än ett halvsekel tagits för given och vi ser nu resultatet av detta i takt med att multiresistenta bakterier blir vanligare. Sedan 1940 har vi levt i en antibiotikans guldålder, men denna är nu i sitt slutskede.

 

Rutinåtgärder på sjukhuset – som till exempel behandling efter operationer – kan inom en snar framtid innebära livshotande biverkningar. Därtill kommer vi inte att kunna behandla sjukdomar såsom hjärnhinneinflammation, lunginflammation, tuberkulos, syfilis och gonorré, för att inte tala om infekterade småsår.

 

 

Antibiotika är en av medicinalhistoriens största upptäckter. Lättja och girighet kring hur den tillverkas och används riskerar nu att göra den helt verkningslös.

 

Bakterierna kapprustar mot oss

På grund av missbruket av antibiotika ökar mängden multiresistenta bakterier. Bara 2016 dog 700 000 människor. En postantibiotisk era är här där så många som 10 miljoner människor per år kan dö. Det finns vissa särskilda orsaken till att vi slagit sönder detta formidabla vapen mot bakterieinfektioner och är på väg till en verklighet som inte är olik den som var rådande för 100 år sedan. De flesta – inklusive politiker – är väl medvetna om att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan, dock är det få som agerar som om det vore så. Orsak och lösning stavas som i så många andra fall ”pengar”.

 

 

Syner som dessa kommer bli vardagsmat när vi inte längre kan bota bakteriella infektioner med antibiotika. Samtidigt som det kommer bli mindre plats på sjukhusen kommer kyrkogårdarna bli fulla.

 

Patienten skapar resistens

Allt för stor tillgänglighet har gjort att icke-kunniga personer ger sig själva för frekventa doser av receptfria antibiotika, men även underdoserar sig själv vilket gör att bakteriepopulationen i kroppen inte utsätts för en dödlig dos.

 

Istället för att döda bakterierna görs de mer resistenta mot antibiotikan, vilket gör dem omöjliga att motarbeta när de sprids vidare till nya värddjur. Oansvarig användning av antibiotika – däribland att en patient självmant avslutar en antibiotikakur innan den formellt är till ända – är ett agerande som ökar bakteriers multiresistens.

 

 

Allt för stor tillgänglighet på ett läkemedel som borde vara strikt receptbelagt har gjort att antibiotikaresistenta bakterier idag frodas.

 

Köttindustrin skapar resistens

Det värsta som har gjorts för att urlaka antibiotikans verkan är dock inte att läkare och patienter missbrukat den. 1950 publicerades en vetenskaplig artikel som gjorde gällande att köttdjurs tillväxt ökade om små doser antibiotika tillfördes till djurens kost. När köttdjuren ökade i vikt snabbare kunde de även slaktas snabbare och pengarna kunde rulla in snabbare till köttproducenten.

 

Antibiotika används idag i många länder primärt som tillväxtbefrämjande medel och inte som hälsobefrämjare på sjuka djur. Trots att varningarna haglat över jordbruks- och livsmedelsindustrin om hur de använder antibiotika för att öka avkastningen på slaktdjur har inte mycket hänt.

 

 

Många av de värsta köttproducenterna i avseendet överanvändning av antibiotika återfinns i EU.

 

Medicinindustrin skapar resistens

Industriell tillverkning av antibiotika släpper därtill ut mycket orenat spillvatten vilket gör att alla bakterier som befinner sig i direkt eller indirekt kontakt med spillvattnet utvecklar resistens. Läkemedelsindustrin – de som är den kraft som tar fram nya mediciner då vi för närvarande inte har offentligfinansierad läkemedelsforskning – är därtill inte intresserade av att ta fram något nytt effektivt antibiotikum på grund av att insatserna är för stora kontra vinsterna.

 

Människans, industrins och marknadens hantering av en av de främsta medicinska upptäckterna – som tillät oss att behandla förr dödliga sjukdomar – är hårresande i sin kortsiktighet, särskilt som den oundvikligen leder till att miljontals människor kommer dö. I ljuset av att det finns mycket dödliga bakterier i vår närhet så rycker vi milt utryckt bort mattan från under våra fötter.

 

 

Följden av att läkemedelsindustrin släpper ut orenat spillvatten är att jämföra med att spola ned antibiotika i toaletten, fast då i industriell skala.

 

Förebygg där du kan

Idag har vi vaccin mot många virussjukdomar som förebygger sjukdomar som kan leda till bakteriella infektioner – såsom lunginflammation. Virus och bakterier behandlas inte med samma metoder, men det ena kan leda till det andra så det är viktigt att se det hela ur ett helhetsperspektiv.

 

Ta alltid utan undantag hela din antibiotikakur, även om du mår bättre redan efter någon dag.

Spola ALDRIG ut kvarblivna antibiotikatabletter i toaletten. Då bli bakterier som lever i vattnet på andra sidan reningsverket antibiotikaresistenta.

Köp rätt kött genom att undvika sådant som blivit utfodrat med antibiotika.

Tjata inte på din läkare. Det är upp till den utbildade läkaren att ta beslutet om din medicinering, inte din åsikt om vad du behöver. Kom ihåg att antibiotika är helt verkningslöst mot virussjukdomar.

 

Det här är en läkare. Hon är expert på sitt yrkesområde. Det är inte du! Säger hon att du inte behöver antibiotika då är det inte läge att tjafsa!

 

Köp inte antibiotika över internet, och lyssna inte på foliehattar som påstår att fiskantibiotika är samma sak som läkemedelsföreskriven antibiotika.

Undvik att smitta människor om du blir sjuk. Ju färre människor som får infektioner desto färre behöver antibiotika.

Tvätta dina händer, det är det enskilt lättaste sättet att ta bort bakterier och virus. Om det var något som Coronakrisen lärde den svenska befolkningen så var det hur du ska tvätta händerna.

Vaccinera dig, då det förebygger virusinfektioner som leder till bakteriella infektioner. Att inte vaccinera dig är kanske det enskilt dummaste som du kan göra, både mot dig själv, din familj och mot samhället. Du vaccinerar dig inte för din egen skull, utan för de svaga och sköra och för samhället.

När antibiotikan inte längre biter på bakterierna kan du dö av följderna av en virusinfektion i något så litet som ett skrapsår. Att avstå vaccin är därför ett sätt att välkomna både virus- och bakteriella infektioner till dig och samhället. En stor del av de hot som vi står inför när det gäller virus- och bakterierelaterade sjukdomar har kopplingar till den mänskliga faktorn och går därmed att göra något åt.

 

 

Även om flera av de farligaste barnsjukdomarna sedan flera år har varit utrotade i västvärlden, innebär det inte att vi är skyddade från smitta. Sjukdomar sprider sig lätt över land­gränser och om de inte behandlas kan epidemier bryta ut. Genom att vaccinera andra skyddar vi även oss själva.

 

Det kräver dock att du som individ agerar! Bedriv inte samhällsomstörtande verksamhet genom att inte vaccinera dig, var påläst om vilka infektionsrisker som finns när du reser utomlands och tvätta för Guds skull händerna ordentligt.

 

 

 

 

Miguel Guerrero,

 

officer vid Amfibieregementet, utlandsveteran, överlevnadsexpert och ansvarig utgivare för artikelserien 72 timmar.

 

P. S Om du blir lika upprörd som jag över antibiotikaresistens och att det inte bedrivs offentligt finansierad forskning på området, kontakta din politiker och låt dem veta det. Det är ett viktigt område som det offentliga måste börja ta på allvar. D.S

 

Gillade du min artikel ovan?

Är du inte prenumerant på min kostnadsfria artikelserie 72 timmar än?

Då kan jag verkligen rekommendera att du skriver upp dig! Min artikelserie ger dig verktygen för att överleva när samhället kollapsar! Klicka HÄR! Klicka HÄR!