Monarkparti

Monarkparti

 

Vi tror på en makthavarens vishet.

Vi tror på genetisk positivism.

Vi tror på en utvecklad tids elit.

Vi tror på att människans goda sidor skall främjas.

Vi tror på Nationen.

Vi tror på religionen.

Vi tror på medborgares deltagande i gemensam utveckling.

Vi tror på en evig mänsklig välfärd över hela Jorden.

 

 

Tor Svärdtorp

 

13 januari 2014 Boden Sverige.