nej till Frihet ja till Ansvar

 

 

NEJ TILL FRIHET JA TILL ANSVAR

 

Frihet, ordet frihet som inte går att missbruka är den ”individuell frihet (icke tänkande, instinkt, vi agerar utan att vilja, är inget våld):

 

Individuell frihet innebär en ickesamhällsstruktur- intelligent icketänkande människas individuella frihet i bemärkelsen som icketänkande individ- Steg för en sådan realisation från och med nu är:

1. Intelligentickevåldtänkande, (nutidsmänniskor som ska lära sig att ickevåld är vägen).

2. Den intelligenta icketänkande, (Människor, mentalt utvecklade…).

3. Den icketänkande, (Odefinierat instinktivt medvetande) som är målet: Födas och dö i en balanserad konstrast, där människans överlevnad ändå är medvetenhet om egna överlevnadsmöjligheter, och utan kunskap om förstörelsen och utan medvetenhet, varken för sitt öde eller rasens överlevnad”.

·         Men nu, det handlar om alla andra frihet i symboliska meningar, stipulerad frihet, proklamerad frihet, praktiserad frihet. Vi se det närmare.

Vägvisare: I andra sammanhang skrev jag om att vi skall skapa ett fattigt samhälle och det menar jag än idag.

Fattigt samhälle: Tänk dig hela mänskligheten som lever under en skydd paraply av en fattigvardag där misär är utrotad, pennings mässiga rikedom lika utrotad, religion och intressepolitik det samma utrotad, demografisk explosion och naturexploatering utrotad, vilja till makt och icke kontrollbar behov utrotad. Ett världssamhälle som sträva till en ny framtid, en rik mänsklighet med en enad världs vetenskap med blick ut till universum som framtid vision för evolutions eller livets överlevnad. Treenigheter alltså: fattigdom (utrotning), samordning (vetenskap), framtid (universum) =ÖVERLEVNAD.

FRIHET: Rikedom som koncept en FRIHETS LÖGN. I – länder. Moderna samhället behöver inte vara rik som det sägs. Här råder ett proklamerad och stipulerad frihet, det innebär pennings intresse av alienerad -stress. Alla måste vara med =tvång. U – länder. Moderna fattiga länder präglas av proklamerad och praktiserad frihet. De som strävar efter ett lukrativt liv och där stress har fått fäste. Men, finns luckor av människor med acceptans som lever dagen utan krav, de är tom. nöjda med om vad dagen ger de. Alla är inte med fast alla är fånga i den Nationella friheten. I som U länder enas allt och alla i en symbolisk frihet: De rika få människor i I - länder mår bra precis som de människorna i U- länder som lever självständig efter dagen överlevnad. Både dessa rika lever i ett global symbolisk frihet= FRIHET ÄR BARA ETT SYMBOL, få människor är rika, DERAS FRIHET ÄR ETT LÖGN! Där finns frihet finns inte rikedom. Det enda frihet är den individuell frihet. Individuell frihet i de mer accepterade meningar där man tänker och utför vad man tänker = intelligens, slutar frihet att uppstår som sådan när en person ta över andras arbetskraft. Då, den andra (människan) fångas av plikt och begränsas i sin egen individuell skapande. Vi kan tillägga och härtill förstora idealet av denna fiktiva frihet i livets mening, är, när människan fånga djur och natur, elementer (luft, jord osv.), och fånga deras fristående (frihet i en annan dimensions mening) evolution (arbetsförmåga, arbetskraft, drift), äga och styra den utan gränser. Frihet är att göra vad man vill… en kedjereaktion utan broms, utan begränsningar som ”min frihet börjar där dina sluta” en form av självförintelse och där rikedom faller i smulor pga. sin fiktiva frihet= lögner.

FIKTIV RIKEDOM och ALTERNATIV ACCEPTANS (AC).

Reklam: Att göra bilder eller skriv på ett sätt som inte stämmer med saken i fråga är en lögn, som t.ex. reklamera en dricka som ger dig vingar. Ingen dricka skapar vingar, eller hur?! AC. Gör istället reklam som förklara innehåll av drickan, hur människan agerar efter intagen och att drickan skall begränsas pga. till ålder och användnings tid osv. Det är ett just reklam. Mode: (t.ex. klädsel). Presenterar exceptionella, unika, exklusiva, påhittiga fantasifulla kläder som är så dyrbara och extrem som bara fåtal eller ingen kan använda, det är ett deklarerad destruktiv narcissism. AC. Mode är ingen nödvändighet. Mänskliga behov av likhet kan vara folkdräkter. Identifiering, flock och samhörighet går att skapa även Nationell i sin totala enkelhet. Visuella upptäckt som t.ex. ett plagg av unika slag självgjorda eller beställda är en av personlig val som är helt på sin plats, excentriskt är i sig en konstnärlig skapande och tom. uppfinning. Kultur: Målar tavlor, spelar instrument, sjunga, gör teater, filmer, IT spel, dans av olika slag med syftet att leva på det är ett utåtriktat behov som speglar makt behov. AC. Ett knutkalas av spontanitet och frivillig deltagande som grundas på de personliga egenskaper och begränsade behov är i sin ordning. Allmänna undervisningar: Allmänna undervisningar det är en del av U och I länder. Det är också kollegium och internat, aga och tvång, isolering och förtryckt, mobbing och diskriminering, våld med alla mot alla. Missbruk. blir våra barn vad? Vem? AC. Rätt till utbrett hemundervisning av föräldrar, anhöriga och professionella. Lagstifta föräldrar närvaro i tur och ordning i alla klasser och ämnen. Föräldrarna påverka over barnens närvaro i skolor. Äldre och barn: Människor som inte ser äldre och barn som en energikälla för mänskighet är en förintelse bana. Kommentar. Ungdomar som förnedrar äldre folk eller barn, det visa täcken av frustrationer som om inte redas ut leder till oinskrivna beteende mönster som sprider sig till andra medmänniskor, då är det början till Kaos. AC. Vuxna människor som ser åldrande som en del av natur fenomen, ser barnen lika värdefulla som åldrande det är ett mönster av psykiskt balans.

Arbete: Arbetet som slavar, som stressar, som resignerar det är början till slutet. AC. Motsatsen är balansen. 

Sport Idrott Spel: Från den individuella aggressiviteten till kollektiva hysterier, huliganism, extremism, terrorism och mord har det varit och kommer att vara ett destruktivt behov. Spel och tävlings behov är ett bevis av ett nedsatt självförtroende. Ett makt utövande för korruption, missbruk och våld. I naturen finnsinte ingen glädje att vara bäst eller starkast, att ha mest och störst. Tankar av dessa slag att ha och ha blev formade för intresse skull och det är ett själv förnedrande. Dess agerande skapar ett labil allmänt beteende, är en smitta, en sjukdom. AC. Sporta, idrotta, Spelar gratis utan pennings och andra kompensation. Gör det utan att vinna, gör det för egna mål, en terapi för den mentala och den fysiska. Lag samarbete skall ses som är en överlevnadsträning för gruppen när konfrontation är oundvikligt. Det är befriande tankar, en fortsättning.

Boende: Ett hus är en bov mot natur och mänsklighet. Större areal boende man ha så större boven man är. AC. Rasera alla hus och ersätt boende med skrapor t.ex. av logon erkända hälsomamma höjd av 4 våningar. Bygger vi vertikal så får vi otroligt mycket plats för att odla, mer skog och natur en hälsosamt världen.

Produktion: Producera över det nödvändiga behovet är destruktion. AC. Vi behöver ett tak på huvudet för skydda oss mot regn och solen, vi behöver kläder på kroppen för att skydda oss mot solen och kyla, vi behöver maten för dagen för leva och motverka sjukdomar. Produktionen kulle rikta sig på de tre grund förutsättningar som gör möjligt för vår ras på gjorden får en behaglig överlevnad. Allt produktion skulle ringas in för att fylla i kravet för de tre beskrivna förutsättningar och allt som är framtidens garanti för vår överlevnad i den stora meningen: universum. Satsa för vetenskap i alla fronter…

Tjänster: Byråkrat, tjänstemän, militär, polisiär, rättsväsendet, räddningstjänst, hälsovård i bredare mening är ett allmänt förtyck i dagens obegränsade kunskap. Alltså, kunskap i relation med konkurrens och intresse utanför de citerade nödvändigheterna förvandlas till ondo. Man kräver för mycket av natur och människor. Rädda folk på den utsträckning som man gör idag när vi redan är så många på gjorden det är en paradox. Förändra sin sexuella natur är lika ofullständig som en zombie. Går med krav av att blir sperma donator eller surrogat mamma är lika falsk som själv är. Att röva bart andras biologiska barn, att inte ta hand av våra gamla, att inte låta folk dör när de vill, att kriga, att skicka hjälp insatser av alla slag när sin egen familj nation inte får det nödvändiga och allt som tycks får göra eller inte gör i frihetens namn är bevis av okunskap, oansvar. NOTERA, allt beskrivit är frivilliga eller betalda tjänster. OBS! Frivillighet i de sammanhang som överskrider de citerade nödvändigheter har andra interesse beteende som styr oss att gör som man gör och får tro att det är rätt men som i själva fallet är vi lurade och med det skapar vi lögner. AC. Allt som skall göras allt går att göra, fel finns inte OM sättet att göra är i relation med acceptans, de citerade naturliga behov och förutsättningar, begränsningar. Läs vidare exempel av Alternativ Acceptans som följer: http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm, http://www.vi-pr.com/exekutiv_lag.htm, http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm, http://www.vi-pr.se/fattigdom.htm  Andra AC. Är att rationalisera med modernisering typ IT och nya automatiska kompensation system som t.ex. medborgarlön för arbetslösa del och helt pensioner – bidrag av olika slag relaterade till ovannämnda förutsättningar för överlevnad allt i en enhet. Gallra ut alla bidrag och bibehålla de nödvändig som sagt. När alla munnar på gjorden har mättads och kalkyler ger garanti till fortsättning av de nödvändiga behov då ”en ny tid börjar …”

Ekosystem: Utsläpp som skada, döda och förinta. AC. Dagen massmediala har påpekat ram till världskatastrof och visat ritningar som kan rädda det som går att rädda och mer, här behövs inte tilläggas mer.

Demografi: Obegränsad födande av eget ras är vår undergång. Tvång (Se China – ett barn och inte mer) och kompensation är inte lösning för att lösa denna världskatastrof. Det finns de och situationer som trycker på att vi skall blir fler: religioner som muslimer och kristna med deras extrema grupperingar, politiska ideologier med deras extrema grupperingar, de sociala månggift, polygamier, dagens sex liberalism som kretsar vid skilsmässor i löpande band, ingen fokusering av undervisning om vad innebär ”familj i den mening till dess att döden skiljer oss” och många sociala och politiska frågor som bara studsa fram utan kunskap och begränsningar. Dagens sätt att skapa nya barn utanför naturens mening är våld av olika nyanser se på http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm, http://www.vi-pr.com/terrorister_mordare.htm. Moderna samhällets naturliga utveckling via vällfärd och kunskap som har ställ sig i på den rätta vägen och varken Chinas höga ansvar antagande räcker till som lösning eller alternativ till radikala förändringar kring problematiken demografisk explosion. Vi står inför mänsklighetens intresse krig, inbördeskrig av olika slag, genociden, misär och kannibalism. Vi skapar vårt och våra barns dramatiska öde. AC.

1)   Heterosexuell väg ”En man och en kvinna skall vara tillsammans tills döden skiljer oss” så enkel är grund princip för överlevnads praxis.

2)   Vetenskap i sin helhet skall sättas in för att helt i världsklass stoppa födandet.

3)   Goda makterna med parollen ANSVAR kan enas och agerar med upplopp av ett tredjevärldskrig och rädda det som är möjligt att rädda, skydda oss medan allt annat skall förintas.

Politik: Olika regeringar innebär olika politik och i sin tur betyder det olagliga och orättvis intresse krig. AC. JA till ett nödvändigt 4:e VÄRLDSKRIG? Det är bara sjuka folk och dagens onda makter som vill det… när det inte är nödvändig. Vi är nära till en världs trubbel: 1800- talets ideologer och kämpare varnade för kapitalism onda sidor, idag varnas och bekämpas onda religiösa extremism, under mitt uppehåll i Norge 1990 min lilla jag varnade för ”gula fara” och idag är den här…, 2002 skrev jag KRIG eller FRED på http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm. Nu år 2010 skriver jag att du-vi skall räkna med i världs globaliseringspolitik inte bara det revolutionära IT samhället och det vetenskapliga, det skall räknas med de framtida visioner som jag skriver om beteende samhälle http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm, en renässans och aktuella religions fäste typ korståg, de feodala mönster, de gamla europeiska ideologierna från slutet på 1700-hela 800-1900 talets början från marxism till anarkism för en tredje socialistiska internationalen äran, från den socialistiska och selektions inriktade ideologier och organisationer som fascism och ariska nationalsocialistiskt enhet och fraktioner. Dessa är alla KRAFTER ATT RÄKNA MED och AKTUELLA och FRIGÖRANDE i sin värkställighet. ANSVARET: Dessa ovannämnda punkter kan det räcka i sig att påpeka dysterhet och möjliga alternativ som kombinera varandra, se över varandra med andra syner osv. Analys om FRIHET hjälper oss att förstår FALSKHET I FIKTIVA FRIHET att FRIHET ÄR HAR UPPSTÅTT SOM MOTPOL AV FÖRTRYCK men att FRIHET ÄR SJÄLV ETT INSTRUMENT AV FÖRTRYCK, FRIHET ÄR EN PÅHITT, FRIHET I DE MENINGAR SOM VI KÄNNER TILL IDAG FINNS INTE, att, FRIHET ÄR UNIK och ÄR EN ENTITET som kallas INDIVIDUELL FRIHET där inget våld framkommer.

ANSVAR ÄR VÄGEN TILL VÅR RÄDDNING men kvarstår än en gång ett dilemma: MÄNNISKOR ÄR TOKIGA! Vår ras verka varar en KATASTROF annars skulle inte finnas en sådant mänskligt och natur lidande. Är intelligens en kass? Det vill jag inte tro, inte heller att ALLA människor är tokiga eller lika tokiga på samma sätt. Man skall inte skämmas och skriva (skrika ut) sin avskyr och ilska och tycker att man skulle tar och utrota alla dessa oansvariga politiker som inte ser värden i livet… vår och våra barns liv… hela mänsklighetens liv. Varför de goda politiker, det goda uppsatta folk, de goda enklare medborgarna och visionärer lever i vanmakt? Jag föreslog http://www.vi-pr.com/funtionalistisk_regering.htm och föreslår en världs regering med rätt att besluta efter de nödvändiga förutsättningarna ovannämnda som räddningsalternativ till dagens politiskt kalabalik (eller kannibalism).  En sådan Världs Regering skall vara fri från maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och sikta för att höja förmåga till kommunikation http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm Om det är möjligt kommer vi att kunna ser en glimt om en möjlig framtid eller ser jag bara små krig till stor värld kaos och med det troligen livets undergång.

FRIHET: Fri, av lågty. Vrî samma bet. (ty. Frei); nära besläktad med Fria gör fri, rädda; frihet. Ordet är besläktad med Frälsa, Älska, Skydda, Rycka. Oredet frihet är en sammansättning av dominanta behov som styr oss människor via vår hjärna och intelligens. Se vi närmare med folkets vardagliga översättning med en injektion av kritik, självkritik, beteende analys osv. upptäcker vi det svidande röd tråd av makt behov med destruktiva och våldsamma innehåll: Rädda? Rädda andra så slipper vi rädslor… eller passa på att äga? Frälsa? Vem är som frälsa? Man frigör från ansvar, börjar till kaos, ta för sig för ny indoktrinering? Älska? Vem är som älska, vad och varför? Ha, äga, styra? Skydda? Skydda från vem och från vad? Vem gör det och varför? Ja, de som har medkänsla som betyder också behov av kompensation och identifikation. Intresse. Behålla? Styra? Förtrycka? Rycka. Behövs inte ens kommentera, medaljong baksida skiljer sig inte mycket från handlingar som innebär våld.

ANSVAR. Ansvar: fsv. Isl. Andsvar svaromål, svar, and- emot. Skyldighet att stå till svars, ta konsekvenserna… Ordet ansvar är en sammansättning av ödmjukhet, stolthet, rakryggad, konsekvent, realist och visionär. En person kan ha varit hela sitt liv en feg, en avvikare och tom. en förrädare men den dag och för den stund denne visar mod att stå för konsekvenserna förvandlas egen personlighet till ett minne som ett monument.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

 

...ja är här...