Den oförsvarlige!

Fråga är:

Hur länge är man barn?

Svaret är:

Så länge förmågan till fortplantning inte är redo och så länge de inte förstår innebörden av våld.

Barnen är jordens mest utsatta varelser för faror och våld.

Barnen kan förvandlas till sexobjekt av föräldrar, närstående och okända. De kan utnyttjas som arbetskraft i familjen eller i samhället. De kan även tvingas till krig och slaveri eller säljas av fattiga föräldrar till rika. De kan födas på beställning, som ett objekt för att närstående eller rika ska slippa barnlöshet. Kvinnor i synnerhet föder barn med ökända män för uppehållstillstånd i rikare länder samt låter sig utnyttjas av andra  vuxna i samma syfte. Barn skapas för att sedan stympas på viktiga organ för andras överlevnad.

De adopteras bort, misshandlas redan som spädbarn eller lämnas föräldralösa. Barn kan dödas på de värsta tänkbara sätten på grund av en spontan reaktion eller planerad vilja, dvs. dödas med slag eller lämnas till svält. Barnet kan användas som ett objekt även för ekonomisk vinning av olika slag som t ex  konsumtion, industri, och t.o.m. föreningar som tros är för barnens bästa. De förövas sin rätt till den andra föräldern under familjekonflikter och rövas bort under kriget.

I dagens moderna samhälle är de i stor utsträckning försörjningsmöjligheter för okända belönade samhällsstyrkor som t.ex. sociala, poliser, domstolar och politiker. De är en programmeringsvara för staten, trossamfund och andra tyranner.

Men barnet är också den mest älskade av sina föräldrar, deras stora hopp, deras största satsning. Barnen är garantin för rasens överlevnad… men i stor utsträckning också vara rasens undergång.Tor Svärdtorp


www.vi-pr.com