Om mobbning är under arbete

OM MOBBNING ...var med och skicka in dina livs upplevelser...

När man talar om mobbing tror man att det handlar om barn. Först och främst barn i skolan och diffust tänker man om barn i samhället. SÅ FRAMSTÅR DET ÄN IDAG NÄR MAKTHAVARNA FOKUSERAR SIG TILL dessa SAMHÄLLETS PROBLEM, men det finns också mobbning mot vuxna.

Hos vuxnas mobbing förvandlas detta till TRAKASSERIER och det har en större tydligare straffbar juridisk verkan.

Det är känt att mobbning och trakasserier, som är ett brott mot en persons integritet inte tas på allvar gentemot brott mot var mans egendom.

I denna text nedan kommer det att finnas material dels utdraget från ett perspektiv av mobbning mot barn och en jämförelse av vi-pr:s erfarenheter av vuxnas trakasserier. MOBBNING och TRAKASSERIER  är lika skadliga för individen att många människors liv går till spillo.

Social mobbning.

Barn

Den trettonåriga flickans sista rader efterlämnade före självmordet.

Måndag: dom tar mina pengar. Tisdag: dom ropar saker efter mig. Onsdag: dom river sönder mina kläder. Torsdag: blodet strömmar från min kropp. Fredag: det är över. Lördag: jag är fri.

Vuxna

De handlingar och konsekvenser som uppstod när trettioåriga Sara och trettifemåriga Micke blev fråntagna sina barn efter att de sociala myndigheterna, med hjälp av polisförstärkning, tog deras barn ifrån dom: Sara och Micke tog sina liv. Måndag: arbetslösa. Tisdag: de skvallrar om oss. Onsdag: de delar oss isär med lögner och makt. Torsdag: ensamhet. Fredag: vi är vilsna utan mål. Lördag: vi är fria. Utfrysta, tysta murar, maktlöshet --> inget socialt nätverk, ingen dialog, hopplöshet.

MOBBARNA

 

Barn

35 procent av eleverna är direkt inblandade i mobbningsbeteende. Mobbningen är vanligt i åldersgruppen 11-12 år.

38 procent av elever med särskilda behov är utsatta för mobbning, medan för övriga elever är siffran 18 procent.

23 procent av elever ansåg sig mobbade och 71 procent av lärarna angav att lärare ofta eller nästan alltid ingriper vid mobbningssituationer.

Oberäkneligt stor antal kidnappade barn i Sverige är resultatet efter godkännanden av skilsmässor. Andra barn blir  bortförda utomlands mot den andra förälderns vilja, eller som en konsekvens av myndigheternas förföljelser.

 

Vuxna

35 procent av medborgarna är direkt inblandade i mobbningsbeteenden. Mobbningen har inga åldersgränser.

38 procent av vuxna med särskilda behov som t ex socialbidragsbehövande, arbetslösa, ex dömda, sjuka, äldre, förtidspensionerade, medborgare med annan politisk åsikt än de styrande, skilda föräldrar och deras barn osv.

Denna grupp är utsatta för mobbning, medans för övriga medborgare är siffran 18 procent.

23 procent av medborgare anser sig mobbade och 71 procent myndigheter erkänner att de ofta eller nästan aldrig ingriper vid mobbningssituationer. Ett oberäkneligt stort antal skilsmässoföräldrar godkänner inte partnerns skilsmässa. Andra trakasserade  föräldrar förföljda av privata personer eller av myndigheter har lämnat landet mot sin egen vilja.

De är sådana.

1 Den självsäkra mobbaren han har ett stort EGO (inte starkt, utan stort), avsaknad av självkänsla, tar vad han vill ha, är våldsbenägen och visar en total brist på empati för sin offer.

2 Den som sysslar med social mobbning sprider rykte, skvallrar, hånar, ignorerar och isolerar systematiskt sina offer och utesluter dom från sociala aktiviteter.

 

En mobbare som själv blivit mobbad och som kan definieras som hyperaktiv mobbare har en dålig utvecklad social förmåga, har inlärningstörning, misstolkar och tar oskyldiga handlingar som fientliga. Han är ofta en ensamstörning.

Gruppmobbare gör någonting som han aldrig skulle göra ensam. Feghet och rädsla är en del av ondskans dynamik eller dynamit...

Gängmobbare är en otäck samling av personer som inte är vänner. De kan vara tom fiender, men samlas för skaffa sig makt och för att kuva de valda eller tillfälliga offren.

MOBBNINGSCIRKELN av Dan Olweus, dr. i fil.

A Mobbare: Tar initiativ till mobbningen och spelar en aktiv roll i den. B Efterföljare: tar aktiv del i mobbningen men är inte den som sätter i gång den. C Anhängare, passiva mobbare: stödjer mobbningen men tar ingen aktiv del i den. D Passiva anhängare, potentiella mobbare: gillar mobbning men visar inget öppet stöd. E Distansierade åskådare: ser vad som händer men tycker att det "inte är deras sak", tar inte ställning. F Potentiella försvarare: ogillar mobbningen och tycker att de borde försöka hjälpa till (men gör det inte). G Mobboffrets försvarare: är emot mobbningen och hjälper, eller försöka hjälpa de som blir drabbad. Y Offret: de som blir mobbad.

 

Vad mobbning inte är!

Syskonrivalitet, en-mot-en för att göra upp, impulsiva våldshandlingar av lätta mentala störningar av olika former, t.ex. bakomliggande ADHD. Interimistiska beslut om vårdnad om barn där det medföljer dialoger mellan föräldrar och där syftet är en fortsättning till gemensam vårdnad om barn. Arbetsplats där omplaceringar och konflikter av olika orsaker medger sådana förutsättningar osv.

DETTA ÄR BARA EN BLICK ÖVER DEN ENORMA MISS SOM ORSAKATS AV POLITIKER OCH MEDBORGARE!

DETTA EXISTERAR INTE I VI-SAMHÄLLET, LÄS MER OM DET I VI POLITISKA OCH FILOSOFISKA ANALYSER. BLI EN AV OSS OCH UTROTA DET SOM DU KANSKE INTE TROR ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT GÖRA.

 

TOR Svärdtorp

 

www.vi-pr.com