År 2002

Orättvist behandlad? VÅR HJÄLP MOT ORÄTTVISAN!

BESTÄLL VIA OSS VI-FDUOIR blankett.

 

Blankett  VI-FDUOIR nr                                   VI-pr.are nr

VI-FOLKETS DEMOKRATISKA UPPGÖRELSE ORGAN för INDIVIDENS RÄTTELSE (VI-FDUOIR)

Om du blir du oskyldigt dömd utan någon som för din talan eller försvar, eller om du blir orättvist behandlad. Då ska du ha upprättelse. Detta gäller också omyndig närstående. Allt som du anser som VÅLD, fysisk eller psykisk misshandel, våld, mobbing, maktmissbruk, trakasserier, utnyttjande, könsdiskriminering, skvaller, individens integritetsskränkt m.m. som kommer från privata personer, myndigheter eller makthavare. Behöver du hjälp i form av råd, stöd, vittne osv., kontakta oss antingen via telefon, fråga efter ”VI-svarta grenen”, skicka E-post (mail) eller vanligt brev. OBS, för svar, skicka med ett frankerat kuvert. Praktiskt är, om du kan dokumentera händelse, som t ex, fotografera, videofilma, inspelning, eller vittnen som underlättar det hela. Ring till oss omedelbart och beskriv, mejla till oss händelserna, skicka brev eller överlämna dokumentation till ditt lokala distrikt eller säte: VI-pr kan förmedla vidare till ditt lokala distrikt eller göra allt som är möjligt för att lösa frågan.

Telefon: 073-0678362

vipr@vi-pr.se
http://www.
vi-pr.se

Denna blankett är i första hand en kallelse till person/er som du vänder dig till, för att i vår närvaro tillsammans och i samförstånd lösa problemet. En personlig utvecklingsmöjlighet för alla.


ANMÄLAN

Fullständig adress, telefon mm: ...

Inkallade person/ner datum och signatur: ...

Anmälare, Kryssa i här om någon eventuellt vägrar till dialogens förslag: ...

Gör en kort sammanfattning för händelse, tid, plats och all information som kan stödja ditt anförande:


OBS! DENNA BLANKETT ANVÄNDS BARA AV VI-FULLSTÄNDIGA AKTIVA MEDLEMMAR (VI-FAM)


Hur du går till väga

Förklara dina synpunkter, vad du är missnöjd med och be person/er i fråga fylla i blanketten, eller så gör du det i deras närvaro.
Till person/er som inte kan nås personligen, måste blanketten skickas eller lämnas på annat sätt.
Person/er som fått blanketten ska skicka tillbaka denna ifylld till avsändare inom en vecka.
Parterna skall meddela varandra vetskapen om blanketten. Offer som är initiativtagare har en vecka på sig att skicka eller lämna den till oss.
Om inte anmälan inkommer i tid förfaller begäran, och försening skall bevisas om anmälan skall godtagas.
Personer du anser har skadat dig, men som inte godtar denna blankett för vidare uppgörelse, eller personer som inte kan nås bli ändå berättigade till VI-FDUOIR punkter A, B eller C.

Person/er drabbade av blanketten VI-FDUOIR räknas också som offer, till ett outvecklat samhälle där person/er själva med våld, passivitet som framkallar beslutet.

OBS! Varning till medlemmar: denna blankett och deras innehåll används inte för olovligt bruk.


DOMSLUT

Domen har följande konsekvenser:
A)
VI-FAM nåd.

B) Uppleva samma konsekvenser som medlem
VI-FAM idag drabbas.
C) Det gäller utvisning från federat
ion med förlust av allt ägande.

ANGÅENDE SAKER OCH EKONOMI GÄLLER: konsekvenserna B genom följande punkter 1) att godkänna VI-FAM begäran, 2) förändra grunden till beslut som är skadligt, 3) vara aktiv för att påverka att detta beslut står till omedelbar förändring så ingen skada sker, 4) att söka andra arbetsuppgifter, 5) säga upp sig från arbetsplats, deltagande, 6) blir själv medlem i VI-FAM och returnerar denna blankett som intresse – intresseanmälan och det innebär att tidigare VI-FAM begäran är uppfylld.

ANGÅENDE PSYKISKA/FYSISKA SKADOR, MORD, STATLIG FRIHETSBERÖVANDE gäller bara konsekvenserna A) eller C) domen, och inte B).

Blankettens punkter A och C träder i kraft omedelbart när inkommer till oss VI-FDUOIR och kan verkställas bara under VI-regerings tid.

Om uppgörelse sker har vi nått en personlig och samhällsmässig utveckling och det innebär att blankettens innehåll upplöses genom begäran med personlig närvaro av parterna och blanketten förstörs. Om inte överenskommelse sker, medges domen A, B eller C muntligt.



KONTAKTA OSS OCH BLI MEDLEM

BEGÄRAN OM MEDLEMSKAP

För en sådan rätt pliktar jag att vara aktiv medlem i VI-partirörelse för att skapa här och nu en icke-våld social rättvisa. Vara aktiv medlem innebär att göra praktik av teori, alltså vara stödperson och vittne till VI-aktiv medlem (VI-FAM) som är i nöd precis som jag är nu, varit eller kan komma att vara. Om jag inte sakligt svarar på ett rop på hjälp av en medlem förfaller alla mina tidigare begär om rättelse.

Medlemsutgifterna som vi principiellt egentligen är emot, är för närvarande nödvändiga för täcka olika utgifter som gör att VI fungerar överhuvudtaget och du är fullständig medlem när denna summa är betalt. Summa att betala för rättelse, stöd, deltagande, medlemskap till VI-FDUOIR medges muntlig eller via telefon till sökande. Har du svårigheter med inbetalningar, tala om det för oss. Inbetalda summor kan ej betalas tillbaka om medlemskap sägs upp. För att säga upp medlemskap räcker det att inte betala in nästa årsavgift. Summan betalas för närvarande 100 kr månad eller 1200 per år kr till bank girot  694730882 med markerade syfte Svart Gren. Vi behöver därför din fullständiga namnunderskrift och namnförtydligande, adress, födelsedatum (sista siffror i person nummer betecknar vi som makthavarnas kontroll och därför det behövs inte).


DEKLARATION
VI -SAMHÄLLET KAN INTE GODTA SAMLEVNAD MED MÄNNISKOR SOM INTE HAR EN ICKE FIENTLIG INSTÄLLNING TILL VARANDRA.

 

DU TILLHÖR OCKSÅ DEMOKRATI INTE BARA DE UTVALDA

 

Varsomhelst i Sverige där de mänskliga rättigheterna trampas på, och där den mänskliga faktorn är orsak till lidande finner vi VI-pr.are våran styrka. SKYDDA DÄRFÖR dina rättigheter, som Fullständig Aktiv Medlem (VI-FAM= i VI-partirörelse) och som offer FÅ RÄTTELSE för det.