POLITISKT KÖRKORT

 

Tecken kännedom

 

Lär dig att skriva och läsa effektivt.

Denna sida är formad med fetare stil, kursiv, numrerad med arabiska och romerska siffror (12 och XII), understrukna, bokstav storlek, typ av skrift, färgsättning,     indragning, parenteser (med innehåll av upprepade ovanliga ord som synonymer etc.)  att det underlättar att framkalla intryck, hittar om igen ögonblick och intressanta delar som man vill läsa om, skumma igenom av olika orsaker… mening är att underlätta för studier och spara tid när pressen knackar på dörren för att undvika stress av hösta grad.

 

Repeteras… nedåt moderna tider ignorans politik chips, IT tatuering eller annan funktion individuell frihet rena Hybrid ultratid

 

 

    POLITISK OLIKHET paroll för politiskt körkort.

        Flödet som gör oss dugliga eller odugliga som politiker.

            INDIVIDEN Vem är du och vem är jag? Informationsflöde som splittrar X oss och påverkan XX.

 

X)

Informationsflödes syndrom (väldigt individuellt).

 

Är ett psykiskt tillstånd när människor i kontakt med extremt flöde av information tappar greppet. Dvs. skapas en psykisk turbulens som t.ex. att inte kunna sätta gränser vid situationer som vi är vana vid, man skummar fram medial information utan att ta grepp på ett problem och fördjupa sig i (nödvändighet inom kommunikations problematik) t.ex. läsning av olika artiklar, analyser, studier osv. eller limiterade program som gynnar ditt intresse och utveckling och skapar istället en intolerans att kommunicera.

Internets flöde ger oss olika möjligheter som t.ex. en ganska enorm kunskap (granskad och icke granskad), information och upplevelse, vi delar och vi blir delad, vi möts av två ansiktens varelser där en fasad är en greppbar och den andra är förvirrande, vi får en plats till gränsen nästan till absurdum med tredje upplevelse… den gudomliga.  

Vi talar om symboliskDATOR GREPP” som skapar en illusion, får oss att tro på universums vita hål http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitt_h%C3%A5l,

slutstation till sökande av paradiset, ungefär som berusning och knark framhäver… och alltså en personlighets splittring. Specifikt kallar vi det en ”identitets balanseringssplittring” som dels komponeras av ”splittring” och ”förvandling” som sker undermedvetet och genom stimulans (dels medvetet) när ”(hjärnan)” påverkas av olika energier och former, typ blandningar av olika takt via bromsning och acceleration samt materia, submateria och väsen. Vi blir helt enkelt själva sökmotorer och hackare. Vi hamnar i datorernas grepp. När man tappar tid och rum skapas i längden en mall som överskuggas av behov av isolering, stillhet, spänning osv. En beroendeframkallande situation av olika ”tider” som om man inte har blick eller styrning över då vi förvandlas i en dubbelsidig väg och enkelriktat transporterar vi oss mot universums maskhåll http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskh%C3%A5l,

fångas i det, där möter vi utveckling till missbruk, resignation, underkastelse, nonchalans, mytomani osv. och färden till svarta hål

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_h%C3%A5l

där vi fästs i mentalsjuka (en analys av http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm )!

 

Mr. (Mitt råd)

1,BEGRÄNSA VAL TILL DE SOM PASSAR I DINA BEHOV. 2, GRANSKA OCH SILA. 3, VÄLJ OCH VAR ÖPPEN MEN BEGRÄNSA DIG TILL BASMENY.

 

 

XX) ALL information påverkar dig.

Följande gäller för utsatta politiker men ger också en bild om vad som kan hända i vardagliga livet.

 

PÅVERKAN (kort om påverkan)

Påverkan

Ordet är vassare än svärd?

Två personer eller fler är i konflikt.

Vid konfrontation på en offentlig plats påstås att den ena eller den andra är fiender i gruppen och ses då som en förrädare.

Oavsett sanning eller ej, lögn, ordets innebörd gör sig levande i kretsar som hör det. UTPEKAD PERSONS TROVÄRDIGHET BLIR IFRÅGASATT oavsett ställning.”

 

Mer om påverkan i slutet på skrivelsen med informations analys.

 

Mr. Offer måste kräva bevis:

BEVIS 

Det skall vara i form av UTDRAG AV JOURNAL ANTECKNINGAR, opartiska undersökningar av privat karaktär utöver myndighetsutövande, CERTIFIERADE UTDRAG FRÅN UNDERSÖKNINGAR, VITTNE (konfrontation), DNA INSPELNING, BILDER, YRKES KOMPETENS osv.

 

Folkligt brukar man säga att finns inte två utan den tredje… i händelse. Därför är viktigt för en politiker som upplever svaghet efter utsatthet av ”informationsflödes syndrom (splittring)” få saken ur världen och prövad av bevisningar.

 

 

IDEOLOGISK KUNSKAP eller basisk kunskap hos politikerna.

Politisk ordning.

Ett politiskt körkort mot ignorans politik har det mening utöver annat att höja vetande om vad som är vad i spelets sammanfattning.

Man skall säga ifrån dubbla budskap som innebär att en av dem är falska, tendensiösa, missriktade och alltså onda, se ex. nedåt vid MEDVETNA och IGNORANS.

Skapa en ärlig information genom att använda rätta ord för den rätta meningen.

 

ROTSYSTEM av religion och politik, i den jag definierar (för att underlätta läsare att följa resonemang) moderna tider efter Jesus postum, från hans födelse bland imperium.

 

Religion: Kristna

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibeln,

Islamiska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen,

Buddistiska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Buddhism

osv.

 

Socialpolitik:

SOCIALISM Lön och behov kompenseras efter egen förmåga.

Se bredare inledning på t.ex.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism,

KOMMUNISM Alla människor som utbildas eller arbetar får lika betalt och totalt samhällets profit (nationellt eller kollektivt kapital) delas lika så att allas behov av kunskap och arbetsförmåga eller behov för nedsatt förmåga kompenseras lika.

Se bredare inledning på t.ex.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism.

KAPITALISM Befriade arbetsmassorna som säljer sina arbetsförmågor efter kontrakt.

Se bredare inledning på t.ex.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalism

Kapitalism kvarstår i min mening som ”abstrakt form” av politiskt filosofiskt och ekonomiskt tänkande och det pga. DET ÄR EN OMÖJLIG TANKE I DEN GODA MENINGEN ATT I PRAKTIKEN EN PERSON ENSAM FÖRVALTAR ENORMA ”YTOR”. Dvs. att kapitalism existerar pga. sina ONDA sidor. Kapitalism existens (som parasit) lever sitt koncept (moraliskt och ekonomiskt) tack vare grundläggande meningar pga.

 

Liberalism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism

och dels konservatism.

 

ANARKISM Är den högsta filosofiska riktning blanda alla ovan nämnda politiska ideologier, för och emot religioner, är knuten till ekonomiska sammansättningar i sitt ursprung de socialistiska, kommunistiska och individualistiska.

Se bredare på t.ex.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

 

 

MEDVETNA och IGNORANS

Än idag ignorans politik av negativa budskap har via politiska utövare makthavare används ordet anarki för att uttrycka laglöshet som kaos! Kunskap vid anarkistiska tänkande gällande samlevnad bland människor i relation med ekonomiska sammansättningar och till sin extremt för livets mening ser vi att harmoniska, ordnade, excentriska mekanismer är på sin plats. Dessa sociala och ekonomiska sammansättningar motstår kaos i den mening som onda makthavare har stigmat ”anarki”.    

Idag vid tröskel till ultra tid (IT, världs globalisering, universum deltagande). Är vanligt att man går att rösta för nationella politiska partier med t.ex. inriktning till socialism och kommunism samt köper man aktier (bara för att nämna en del av skygglappar för ögonen) eller vi äger börs kvoterade företag (vi kan säga så) utan att förstå eller erkänna att exploatering av arbetskraft utan ålder och samhällets gränser pågår och själv blir man del av det. Det är vägen som motsäger egen tro eller förväntningar om rättvisa! Med enklare ord, de människor som köper aktier kan inte vara socialister, kommunister och kanske inte heller anarkister.

Ett vidare parallell exempel för medborgare som ”spelar” på lotterier osv. Är att om man är ute för att bli rik så bryter man de grundläggande principer om rättvisa. Det, genom att inte förstå att man blir rik på andra bekostnad som slussar oss till en kedja av exploatering precis som aktieköpare och det oavsett att det första intrycket är att ”det är mina pengar” som jag kan översätta ”det är min fälla”!

OBS! Det är förståndigt men dels ej trovärdigt säga att man spelar för att sedan skänka del av vinst till välgörenhet… Det, precis som s.k. illegalism anarkist som hade som mening att råna banker för att sedan stärka gruppen för snabbare utformning av beväpnade celler för en beväpnad revolution eller för en kulturell revolution genom inköp av tryckerier gällande ideologisk spridning via tidningar och böcker som en kulturell propaganda. Anarkistiska och vänsterinriktade menade att våra förfäders svett och deras arbetskrafts exploatering erhålls av banker som styrdes och styrs av kapitalister.

Andra, NEGATIVA (ONDA i denna mening), förutsättningar som ställer till vid egenmäktighet och i praktiken vid regeringssammanhang utnyttjar skatten (allas pengar) för privata intressen och för ”sina egna” är t.ex. idé tjuvar, moderater 2012 som nonchalerar Historiens ursprung och kallar sig arbetarpartiet, när alla vet att i Sverige och övriga i Europa och principiellt är arbetarpartiet del av alla vänster inriktade socialistiska, kommunistiska, fackföreningar och anarko-syndikalistiska innebörd.

Såvida politiska partier som hamnar under 4% spärr eller vid andra definitioner som gör att de inte kan representera sina väljare som t.ex. dagens svenska kristdemokrater m.fl. utgår med olika förklaringar och hänger fast med klorna vid makten 2014-15. Sista, de lider av

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm 

Vidare, är sk. överblock politik där förenas vänster och höger med olika definitioner så att det ser ut att alla är med. Så är det inte. Spelet styrs av förhandlaren Stefan Löfen & company så att folkliga idéer och skydd som SD och följeslagare framför får inte inträde i beslutsfattande rätt. Svar från mig som ideolog och inte speciell förhandlare är förenklad i en av mina drygt 850 aforismer http://www.vi-pr.com/aforismer_metaforer_dikter.htm är ”de som förbjuder skall först förbjuda sig själva” för, förbjud politik är ett egenmäktigt förfarande som motsäger sig till allas behov som lika giltiga  (Här refererar min aforism till Nationen, territoriella och etniska sammanhanget och inte mångkulturell värld  i opposition med sig själva).

Mer, gäller alla svenska partier t.ex. som centerpartiet, de gröna, moderater, de internationalistiska typer socialdemokraterna, vänsterpartiet, syndikalisterna och dels anarkistiska som anser att obegränsad utomeuropeisk invandring tillåts är en infekterad fråga. Mitt svar: Dagens nya plågfenomen, en obegränsad invandring oavsett europeisk eller utomeuropeisk av sådana proportioner, drabbar de sociala och ekonomiska faktorer som suger upp folkets besparingar i generationer, försvagar välfärden m.m. i Sverige, och i de länder flyktingar landar i. Flyktingar, utan att ta insyn till att det finns folk i stora mängder som inte tänker som sittande makthavarna trampar på denna inhemska minoritet och skapar allvarliga konflikter. Dessa minoriteter inte bara tvingas till skattestöd för dessa oönskade gäster, de får lida fysiskt och psykiskt av en sådan diskutabel tvångspolitik. Flyktingar som flyr för sitt liv och blir själva ovälkomna gäster är egenmäktiga, deras egoism (det är det som det handlar om i slutändan se på Max Stirner
http://www.vi-pr.com/hjalp.htm) gör att deras rättigheter som förälder och folktillhörighet är förbrukad. Flyr, det handlar om livets värderingar och inte bara om rädslor, det handlar om ansvar som man själv har skapat med rätt och plikt när man t.ex. bildar familj eller röstar politiskt. Genom livets svåra omständigheter denne som flyr och lämnar sina egna (familj, släkt och landet) till ett kanske förödande öde bryter mot de mänskliga rättigheterna… DE RÄTTIGHETER SOM INTE ÄN I FN ÄR FORMULERADE SOM JAG HÄR SKRIVER!  Mitt grymma påstående har också sina goda politiska sidor som vi kan läsa nedåt gällande frågan varför slavarna inte kan revoltera mot en mindre elit. Flyktingkonflikt bland mänskliga rättigheter statuerad av FN eller i naturens mening är de territoriella realiteter som jag nedan förklarar kring ”Natio Europa” och omvälvande Konsekvenserna av överbefolkning alltså som inte vägs in av våra politiker som är avlönade, belönade och höjd till skyarna som respektabla medborgare eller hjältar (hahaha) Med all rätt skall SD:s krav vägas för en folkomröstning om invandring så att det går att möjliggöra STÖD för dessa länders behov i deras land.

Politiker på vänster och högerkretsar, religiösa ledare och humanister extremister, medvetna och ignoranta samt opportunistiska flyktingar, dels använder sig i princip av ordet ”solidaritet”, ”humanitära”, ”mänskliga rättigheter” osv. I mitt och för andra som ungefär är realistisk som jag försvarar jag med följande analys
http://www.vi-pr.com/invandring_homo_vald.htm och så klart du som anser dig vara modig, respektfull och humanitär och alltså mot våld börja dina fredliga insatser genom att öppna dörren till din bostad och ta ansvar för de behövande som du inte känner, underhåll dem och ta konsekvenserna efter vad dessa bär med sig i hemlighet i deras fysisk och psykiska bagage och kom ihåg att de som flyr idag från sitt ansvar kan lika väl fly härifrån imorgon och lämna dig i sticket… Dagens orealistiska bland egoister, opportunister, fega mer av de pejorativa mänskliga beteende är SJÄLVMORDS BETEENDE STARKT NÄRVARANDE. Alltså, är inte mod relaterad till fina ord solidaritet, mänskliga rättigheter som animerar dig, det är oansvar som gör dig farlig för dig och andra… du lider förmodligen omedvetet av ett komplex som självmordsbeteende och det kan innehålla andra allvarliga drag som t.ex. sadomasochistiska och mördardrag osv.   

 

NY tid och IT är en tröskel tillUltra tid”. Första stadium av gräns överskridande, spridd kommunikation via Internet. IT är som anarkister, internationalister, multikulturella, globaliserade och icke våld tänkare har velat ha, trotsa tyranniska makthavare för att befria massorna.

För min del kvarstår språkproblematik som idag lutar till ett främmande och språk med blod på händerna ENGELSKA, istället än lagstadgad neutrala språk som t.ex. INTERLINGUA

http://www.interlingua.com/

och

http://www.interlingua.nu/

som jag föreslår bland de två alternativ med Esperanto

http://www.esperanto.se/.

Men, utan att  göra reklam eller formulera de första eller de sista uppkomna språk, översättningar mekanismer som finns på nätet blir säkert en förlängning till överskridande gränser tills ev. chips, IT tatuering eller annat funktion som vi människor kommer att använda för att nå bredare kunskap, samlevnad, medicinering, beteende korrigering osv. tros radera den dualistiska JAG-DU och GODA-ONDA samt TREENIGHET till extremt av olika meningar som t.ex. tanke blir utan mening (individuell frihet) i överlevnads princip.    

 

Utvidgad men generaliserad religion och politiskt rotsystem.

 

Mr. Kunskap idag.

KRITIK OCH SJÄLVKRITIK samt en bredare kunskap om ideologier, grunder, hur det har uppstått är en nödvändighet som du måste bära i dig när du läser olika ideologiska sammanhang i dagens generaliserade, utvidgade och dels forskande av media, undervisningar, föredrag av tänkare i kunskapslyft och ditt eget tänkande… Annars, kommer du att dras och fångas i en förvirring.

Dvs., vinklade innehåll mot realistiska funktioner som sker i dagens samhälle får dig tro annat än grundkärnan som finns i ditt medvetande av din egen uppfattning och utvecklingsförmåga som i sig har det GODA syftet vid relationer till sanning och rättvisa. Ett exempel av förvirring är att kapitalism som ovan förklarats i sitt omöjliga tillstånd tillhör den absurda, abstrakta, kaotiska och ONDA, men sammansättningar av olika händelser “historia”, existentialistiska frågor som ”varför offer till förtryck (slavar, fattiga, misshandlade osv.) kvarstår länge i sin roll”, ”exploatering”, ”instabila människor (homo instabile)” har gjort sig i din PRESENS (var dags realitet) och eftersom kapitalism paradoxen i sitt liv missbildning eller missbildade existera, existerar t.ex. inte bara pga. andra tänkanden som t.ex. liberalism och totalitarism, det, det är också en psykologisk fråga som jag hanterar vid

http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm

och det i sin tur är också resultat av människors okunskap att hantera makten

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

och igen allt detta, mot icke våld antropologiska och evolutionistiska sanningen (där våldsamma scener och sammandrabbningar mellan djur och människor är inget våld).

Det onda alltså, det gömmer sig bakom girighet, okunskap, splittring, förvirring och undergång av olika livsviktiga funktioner som sanning, rättvisa, frihet, lagar, din uppfattningsförmåga som vidare sprider sig direkt och indirekt till andra och familj.   

 

Mallen

Religion, politik och gruppdynamik, funktionalitet, skara m.m. 

Det fungerar med inslag av riter, etikett, etik, moral, demokrati och totalitarism. Dessa auktoriteter representeras via ensamhärskare (envälde, autokrati), elit, äldste i by, monarkiska, republikanska, demokrater. Ensamt beslut, assembler med total enighet, lottens procedurer eller majoritet som bestämmer över minoritet bland andra varianter, Laissez faire (alla gör som man vill) är också framtonade mfl.

Kroppens själ utvecklas via långsam procedur som reformism (stifta lagar, en peut en peut, steg för steg) eller via ett hopp i tid med en snabb förändring, omvändning av det stora systemet och kallas revolutionära.    

 

FRAMTID är inte definierbart i vår mening just nu så vi undviker sammanhanget.

 

FRÅGA ÄR:

 

            STATEN, REGERING, NATION OCH…. SIN RÄTT TILL EXISTENS?

 

Politiskt val och politiska partiers skillnader.

 

Politisk val via demokrati.

 

        Alternativ ett

Klassiskt demokrati

Den allmänt kända demokrati principen som används i svenska regeringen och  övrigt är att MAJORITETEN BESTÄMMER ÖVER MINORITETEN.

En empirisk förklaring, med enklare ord kan man säga eller skriva om att tio miljoner röstberättigade människor befolkar Sverige, men alla politiska partier tillsammans utgör en minoritet och alltså ligger under 50 %, var tar legitimitet vägen av demokratisk klassisk princip att majoritet bestämmer över minoritet när själva målet inte är nått? Ja, Nation blir utan Regering och omständigheterna gör att Staten och Nationen i princip upphör! Utan majoritet faller rätten till att styra demokratiskt!

Konsekvenserna kan vara följande om inte en klausul (regel, paragraf osv.) tillåter att omvandling av demokrati till få mannavälde styr vidare. I så fall, skall rättvist beslutas via folkomröstning (referendum) och inte bara av valda politiker:

1       Där Nationen inte existerar är livet i sin ordning med sina grupper människor i rörelse som bofasta eller nomader.

2       Etymologiskt kaos (livet blir huller om buller).

3       Börja om igen: Anarki (socialism, kommunism, liberal i olika bemärkelser från individualism till typ fria kooperativ osv.) Kommunal och regionalism politik. Hybrid samverka. Homogena samhället

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

homogena samhälle = varje politiskt parti, läggning, religion osv. bildar en självständig stat, federationer eller fria rörelser och det hela grundas nationell och internationell på samlevnads kontrakt. Mer kan tilläggas av en sådan generaliserad vision.

4       På denna positiva fantasifulla inblick där tiden skapar en eventuell möjlig harmoni till det negativa i vår tid beprövat våld mellan rivaliserade grupper och samlevnad och gemenskap fördjupas i konflikter.

 

Mr. Alternativ till demokratis kaos skulle det vara att t.ex. ändra åldern för politisk rättighet så att majoritet återinförs.

 

        Alternativ två

Plats för hybrid demokratier.

Ett politiskt parti som själv vill föra sin politik utan kompromisser med motståndare skulle vara att röster som stödjer det partiet överstiger 50% och hamnar i demokratisk princip att majoritet bestämmer över minoritet.

Ett politiskt block eller allians som är i majoritet ger sig rätt att regera.

Dagens Sverige 2014-15 och dvs. om för att nå majoriteten ovan beskriven behövs det exkluderad politiskt parti (SD o annat) då är demokratiskt att regera landet när alla är tillsammans och demokratisk princip är fullbordad.

Demokratiskt alternativ kan vi se också via mina politiska plattformer på VI-PersonRörelse: VI-pr block politik 

http://www.vi-pr.com/viprs_politiska_block.htm

Mångsidig Nationell Regering

http://www.vi-pr.com/mnr.htm 

Funktionalistisk Regering

http://www.vi-pr.com/funtionalistisk_regering.htm

Demokratiskt koncept av majoritet bestämmer över minoritet kan också alltså kombineras med olika demokrati principer från folk omröstning till utvidgad demokrati som vi kan se på

http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

från singla slant till ”enhetligt beslut” som kan tas då och då i olika frågor eller görs permanent.

                ”System töja (ST). Som sådant definierar jag stjärna-Kärna utan återvändo till en demokrati troligen ”Rättvis Demokrati” som har som högsta syfte att tillgodose eller fullborda alla politiska representanters behov så långt det går och så motstridiga det än kan vara.

 

Syftet alltså är att ”RÄTT till POLITISK MAKT” är lierad till demokratiska sammanhang med 1, Klassisk Demokrati där minoritet bestämmer över majoritet, 2 hybrid demokratier där olika fasoner prövas, 3 System töja där är kompensation mot oenighet.

Allt annat utanför här beskrivet, är en politisk, social och ekonomisk STOR LÖGN!

 

 

Politiska partiers skillnader.

 

POLITIK OCH DERAS OLIKHET i sin enkelhet i Sverige och de utländska utvidgande kopplingar, historiska samt vad tycker jag.

 

Ideologiska politiska rötter.

 

Kommunism: Arbetar du 10 timmar eller 5 timmar, alla arbetar efter sin förmåga och profiten delas lika för alla. Kommunism finns i olika varianter från centralisering typ marxist till decentralisering typ primitiv till frihetlig eller anarkist. Former är olika från kollektivism med eller utan staten t.ex. på by nivå till region, nationell och internationell.

Historisk princip i I länder är att de fattiga tar över eller proletariat (de som inte äger) ta över via t.ex. diktatur, klassamhället försvinner. Eller, yrkesmässigt jämlika på t.ex. en federativ sätt utan diktatur alltså och klass samhället försvinner, allt är gemensamt via t.ex. olika form av demokrati från direkt demokrati till folkomröstning och singla slant (se mina förslag om fattigt men rättvist samhälle som är en del av mina studier

http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm  ).

Förverkligas via revolution (hopp i tid eller synonymen omedelbart). Jag anser att här sker ingen paradoxen när man talar om utrymme för politisk religion gällande kristen kommunism.

 

Socialism: ”Arbete belönas efter egen arbetsförmåga och arbetstid.” Den varianten är att inkomster är skattemässigt olika, skattemässigt lika eller extremt som grundas på donationer. Former är olika från kooperativ utan staten till politiskt parti med staten (dagens kända eller marxistiska politik).

Företagsamhet rör sig via egen, familj eller kooperativ. Kontrakt samhället. Går från individualism till kollektivism. Reducerat klassamhälle med demokrati eller diktatur typ nationell eller utan klassamhälle med frihetlig via fria företag konkurrens anarkistisk

http://www.vi-pr.com/hjalp.htm 

av

http://web.comhem.se/~u13115096/Ideologierna/Filosofer/proudhon.html#BokenVadäregendom, utrymme för religion politik ”igen

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_anarkism

typ Leo Tolstoj.

Förverkligas via revolution eller reformism via alla typer av demokrati typ representativ med republikans och kungadömets kompromisser, direkt, folkomröstning för lokal eller grupp med eventuellt inslag av singla slant (mitt förslag dagens VI-PersonRörelse). 

 

Kapitalism eller dels synonym liberalism. En tjänar på allt och alla. Varianter, är att skillnaden är så liten från att förverkligande via reformism med lag som gynnas av oligarker (styrande minoritet), kungadömen, republikaner, demokrater, diktaturer, religion politik.

Former det är nationalistisk eller världsomfattande. Gemensamma intressen är rikedom. Högsta representant av klassamhället bibehåller eller tom. skapar fattigdom och slaveri där en eller fler rika styr själv eller via sina valda. Jag stämplar kapitalism med egna ord ”INGA KAN BLI RIKA EFTER SIN ARBETSFÖRMÅGA”.

 

 

I


Svenska politiska partiers likheter, olikheter och anpassningsförmåga samt världens
hybrid politik.

 

EKONOMI SKILLNADER

 

CENTRALISERING: Lugnare tempo. Stabila löner. Långsiktighet.

RISKER. 1 Mindre olika varor att handla med. 2 Obalans vid natur resurser om landets medborgare är för många eller 3 produktion t.ex. inte hinner med att ge profit som stärker statens eller centraliserad kassa för allt mer växande grupp av pensionerade. 4 Den socialpsykologiska faktorn är att känsla av omhändertagandet skapat för en del t.ex. av ett garanterat jobb passivitet och värst korruption. 5 Långsamma förändringarna. 6 Stora risker om det skadas eller kraschar.

ÅTGÄRDER. 1 Samtal och träning i kunskap och gemensamt ansvar. 2 korta arbetspass för att som kompensation frigöra nödvändiga aspekter vid relation utöver arbetspass som t.ex. tid för familj, fritidsaktivitet, egna arbetsintressen. Det skapar ett kollektivt självförtroende.

FÖRDELAR. 1 Naturresurser från svenskarna till svenskarna, av svenskarna i första hand. 2 Gratis undervisning och sjukvård med delvis allmänna transporter. Pensioner garanteras. 3 Effektivitet mot kriminalitet, sjukdomar typ epidemier och bromsa samhällets degenerering i allmän mening.

SPEGELEFFEKT Jämna löner pga. t.ex. höga skatter som kompenserar fördelarna.

SOCIALSTATUS Samhörighet, jämlikhet, trygghet, vårdar, förenklad, beroendet. Socialist. kommunist. Anarkist kollektivist. Feodal. Regional. Nationell.

ALLMÄN POLITISK RAM. Partierna och grupperingar som har ideologisk grunds förankring definierar jag som A typ: Kommunister, Marxister upp till marxister – anarkister. Dessa definieras radikala. B definition i dagens tid tillhör Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och alla reformistiska riktningar.

KRÄVER: 1 Motiverade ledare i den politiska meningen med stort engagemang samt 2 medföljare med goda kunskaper och engagemang. 3 Geografiska gränser för att lyckas upprätthålla samhället.

 

DECENTRALISERING: Hetsade och högt tempot. Kortare perspektiv. Komplexa löner.

FÖRDELAR. 1 Mer, olika och billiga varor att handla med. 2 Högre ansvar för personligt välbefinnande. 3 Snabbare förändringar. 4 Mindre risker om det kraschar. Diskutabelt.

RISKER. 1 En obegränsad exploatering av natur tillgångar i högt tempo för personlig profit. 2 Människor belastas med psykiska störningar oavsett ställning i samhället och högre skador med dödlig utgång på arbetsplatser och i privata livet. 4 Oreglerad marknadskonkurrens skapar personliga och familjetragedier via ekonomiska förluster och skillnader. 5 Olika samhälles skikt från kapitalister ner till subproletär (som jag definierar det mest nedsatta samhällets skikt som är det lägsta av proletariat t.ex. bland arbetslösa kan denne uppleva tvång av olika nyanseringar att delta för stunden till ojämlikhet med risk av permanent deltagande vid kriminella handlingar.) 6 Svårt bekämpad kriminalitet och utvidgande av detta med konsekvens av samhällets degenerering samt dåligt försvar mot epidemier.

ÅTGÄRDER. Konsultföretag är ett alternativ som tillskott med privat och socialt resultat som slutbudget privat och samhälleligt plus-minus=0

SPEGELEFFEKT. Global frihet med ekorrhjuls funktionalitet.

SOCIALSTATUS. Privata intressen och eget ansvar. Frihet och kaos. Rikedom och misär. Konservativa partiet, reaktionära samt en blandning av reformister.

Allmänna politiska ramen. Svenska partier typ A finns inte i den mening att Liberalerna Partiet (LP) som ensam bär helhetsmening inte har en nått 2014-15 över spärren av 4%. B Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet.

KRÄVER 1 Inga vare sig ekonomiska eller geografiska gränser. 2 Diskutabelt: Motivation med höga kunskaper, god kapital marginal är ett måste för etablering, underhållning och ev. återupplivning.

 

 

MITTEMELLAN OCH HYBRID POLITIK.

Mittemellan

Ett mittemellan parti är som nu kommit och måste definieras som sådant bl.a. från höger och vänster är Sverige Demokraterna (SD) också definieras med rätt eller fel som missnöjespartiet. Miljöpartiet (MP), är typiskt mittemellan parti med klara mål och kan vackla från vänster till höger. Se vidare startpunkt och klassificering här nedåt.

LIKHET

Centralisering, decentralisering och mittemellan finns nationalister och internationalister, separatister, federalister samt reformister.

Terminologi och Startpunkt Från människan till ideologin början och alltså subjektiv till politisk och till sammansättning ism är den sist en förvandling - variant-hybrid på samma gång. Då har vi i sammanhanget den primitiva kommunismen som var grottmänniskors parallell till kollektivism. Från massorna i Feudalism som knyts till Furste och undersåtar där dels äganderätt av människor och saker var typ slaveri i samband med kyrkors makt till aristokratins för monarkin, regenter, imperium, nation och staten en privilegierad tid. De rika, i samband med fattigas missnöje, revolter och revolutionära kunskap kom tiden till att arbetarmassorna blev fråntagen sin rätt, men en del önskade fortsätta  att bli ägd, då formades proletariatet (en massa som ingen äger och som själva inget äger) men konsekvent fria för industrialismens utnyttjande . Där från Status quo ante bellum i korta drag bevara som det var till uti possidetis bevara det som är nu. Förvandlings tid mot dagens moderna samhälle i tröskel till IT tiden var betonad av evolutionist till reformist och revolutionär till internationalister. Nationalister som patrioter samt korporativ som stark sammansättning. Reaktionär bakåtsträvande till konservatismen som vill bibehålla eller bevara, är det reformism pö om pö. Progressiv utvecklar till Liberalism laisez faire (låt dom göra) till libertarian med mening att ägande rätt distanserar dels sig från statens grepp. Radikalism ingen bindning med Autonoma frihetliga kommunrörelse till regionalistisk och kooperativ. Globalisering, mångkulturell, privatisering och socialism till centralisering och decentralisering. Byråkrati till hierarki och motsatspolen anarki. Det allmänt till privat och världssamfund. De frihetliga som anarkister, utomparlamentarisk som en direkt social aktion och autonoma som självständig och vidare om makt med rätt och plikt samt evighet som evig åtta till expansion, en explosion… lugnet före stormen.

Finns inte gränser? Nej, inte före vetenskap i olika meningar stannar. Hybrid är en kontinuitet.

 

GRÄNSER

Gränser är knutna till rötter av en idé. T.ex. Anarkism som är åstadkommen t.ex. från FRIHET mot FÖRTRYCK, KAN INTE FÖRENAS med hybriditet typ partiet som politisk definition, kapitalist med liberal inslag, staten och makt, dessa som är motsats former till anarkism. Om anarkism eller andra ideologier m.m. förenas med motsatsenskapas en självupplösning.

    Felaktigheter finns också då t.ex. att jag som tänkare och ideolog samt underhållare, utvecklare, aktivist och formgivare till VI-PersonRörelse mfl.

http://vi-pr.com (Tor Svärdtorp Portal) och som anarkist i grunden går inte att stigma (brännmärka) allt som jag skriver som anarkistiskt. Orsak om en sådan mening är objektiv i denna kultur insats som är en liten oväsentlig prick i det omfattande kaotiska och ordnade universum, för, DET är resultat av mina anarkistiska livstrådar i relation till global livserfarenhet, individuella behov, medvetandet, arbete, kunskap i naturlig mening som en personutveckling... och där har vi visionär och inget annat.

VI-pr Internet hemsida är ett självständigt väsen som riktar sig lika väl för anarkistiska hybriditeter typ skiss av VI-Samhället med ickevåld inriktning, jag vacklar och stadigvarande gör mig för höger samt för vänster politik, medveten kunskaps ledare av olika slag, med mål att ge till livet här och nu en mening av rättvisa. Metafysiskt …jag existerar inte… …jag är inom DIG. PUNKT och slut… början

 

 

Klassificering (sociologi och socialpsykosociologi LÄNK)

 

Dagens politiska partier i Sverige och i övrigt i hela världen.

 

Sverige.

Partier A är partier som grundas och följer händelser och ideologer grundare OAVSETT TIDEN DE LEVER I… där tiden av en sådan politik är möjlig och realistisk.

Partier B är sk. ovan HYBRIDER. OBS! Ett hybrid parti kan vara mer anpassat än rena partier (A).

 

I - Politiska partier klassade som B innehåller blandade intressen mellan olika grupperingar, deras representanter och är ett konstruerat parti anpassat i det land de blev uppfunna.

Dessa partier är en dels kopia av A med variationer och tillägg som ovan Hybrider.

 

B väljare och deras ledare har i grova tag blandat annat sk. osäkrare väljare (de människor som för situation eller okunskap och personlig svaghet), likartad syn, oansvar nivå och beteende när politisk maktkamp görs och är avgjord. Dessa väljare röstar för vilket parti som helst oavsett grundideologin och därför schack matt mot motståndare är aldrig en garanti. 

 

Dels personligt innehåll i synnerhet av dess B ledare bl.a. är ekonomiska intressen, karriärist och maktbehövande. Beteende dominerar individen som skapar instabila personligheter. Kan finnas i botten dels rena (A) synsätt och motivation som bollar och styr individen från stund till stund av opportunistiska händelser och realistiska konfrontationer.          Det jag här vill upplysa är att sådan personlighet skiljer sig från personlighet och massan som är trofasta, representanter, ledare och tänkare som tillhör politiken A vilka är människor som inte går att rubba.

 

A och B personliga ställningar går att upptäcka redan under barndom och kan följas för att säkerställas sedan vid uppväxt och efter total mognad vid 25 års åldern. Sedan är personutveckling i relation med egen mogen hastighet och upplevelse i livets gång att beakta.

 

Partier B alltså, är en kombination och påhitt eller bara konsekvens av tiden och dagens samhällsstruktur, inte minst påverkan via mediala flödet och olika indirekta och direkta nationella och globala maktfaktor.

Centerpartiet t.ex. som klassiskt bondeparti med delvis gröna inriktning och decentraliserings intressen med en touche (aning) liberalism. 

Kristdemokraterna är ett religiöst parti som helt rätt håller sig till socialkonservativa frågor och alltså är i högsta grad en B-are ström men inte än en B till 100%. Partiet lever på Hybriditet egentligen maktlösa för de har inte en ekonomisk plattform som de rena. Enligt Bibeln, Jesu lära och hans apostlar praktiserades den sociala överlevnaden och samlevnad så långt det gick men helt i relation i den politiska samhörighetsfrågan om ekonomin. Bäst skulle det vara om ledare i kristna rörelsen engagerar sig för att stärka väljartrupper med en enad kyrka i spetsen och med sina korsriddare som följare, formulerar sedan tydligt vilka av de rena ideologier de tillhör och då skulle de få plats som hybrider minst sagt till 100 % i dagens maktpolitik. Men, KVARSTÅR EN FRÅGA, skall kristna ta makten och bestämma över icke religiösa folkmassor eller bestämma över andra religioner? Moraliskt kristdemokrater anvisar sig till samma enigma (vara eller icke vara) som feminister gällande innehåll av ”provokation till missnöje”, ett frö av våldet.

Kristdemokraterna om så skulle vara som politiskt parti A kan de inte heller förfölja dagens politik och det pga. deras kristna tydligt höga moral politik av icke våld. Dessutom är dagens kyrkosplittring (brokig och bråkig) ett bevis på svaghet hos människor kring maktmissbruk http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

som grundas på

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm som tiden har visat som en axiom (tydlig realitet) en bara ynklig kritik. Det skulle vara klokt som alternativ, först enar sig alla kristna med ett ända mål oavsett deras olikhet och sedan kräva möjligheter till ett förverkligande av paralellsamhälle i samhället eller ett territoriellt (kanske kristen stat) homogent samhälle

som jag beskriver på
 

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

En stark bevisning om moral korruption, maktmissbruk, bedragarfasoner som trycker på svensk välfärds skattkista och alltså skattepengar är faktum att detta parti visar sig vara vid flera mätningar under spärren av 4%, men, kristdemokratiska ledare som dessutom utnyttjar deras undersåtar (politiska väljare) som lider av ignorans politik, hänger kvar med tänder och klor vid makten med välsignandet av andra politiker i regering från samma block eller motståndare som lika mycket lider av politisk ignorans och rådslår eller bara delar samma missbruks behov som gäller maktställning och lön!

Rättvist är att kristdemokraterna samt alla andra politiska partier som hamnar under bestämda procent spärr MÅSTE utan förmildrande omständigheter lämna REGERINGSBYGGNADEN och se att deras makt då är i AUKTORITET FÖRBRUKAD! 

 

B politik i spetsen alltså.

Följd av Moderaterna och Folkpartiet i linje med dels insyn på liberalism, privatisering och företagsamhet.

Sverigedemokraterna ett svenskt framtidsparti med sin delvis socialkonservatism men med en klar nationell status, har socialistiska nyansering och är en stark konkurrent till Moderaterna och delvis Socialdemokraterna*.

 

 

Lösa partier

Miljöpartiet har inga ideologier, är ett löst politisk parti, det är ett parti  som inte ens går att stigma som B pga. ekologifråga tillhör generellt ämne som alla andra partier A eller B och som har på deras runda bord dagens sk. Miljöpartiets ansvars inriktningar.

Miljöpartiet plats i samhället skulle det vara en rörelse som inte deltar vid Statsmakten, skall inte delta i någon form av Regering. Rörelsen den gröna måste begränsa sig till väckelse, en proteströrelse på gator och torg med mindre eller mer sk. direktaktion som t.ex. Greenpeace och andra världsinriktade gröna organisationer. Miljöpartiets tydliga jämförelser med andra rörelser eller partier som inte har nått 4% spärr men som man tala mycket om pga. aktuell ämne eller tid som favoriserar deras existens är t.ex. sk. feministpartiet, piratpartiet osv. se mer på LETA EFTER VIPR OLIKT PARTI OCH LÄNKAR TILL WEBB OM PARTIER. Denna fråga har jag redan betonat vid andra av mina analyser men det är så allvarligt att man måste passa på vid resonemangs sammanhang att påpeka och åter påpeka.

ALLTSÅ: anhängare till Piratpartiet som begränsas till IT problematik, demokratiska och mänskliga grundvärderingar… och vill jag skriva sarkastiskt men med all respekt för engagemanget är ”Pirat-paritet” beteckning som en skämt. Lika mycket sk. ”Feministiskt initiativ eller feministpartiet” som har inga förutsättningar för att leda till jämlikhet när ett kön vill ta över ett annat… eller? En provocerande rörelse som riktas indirekt (?) till förtryck.  FRÅGAN ÄR: NÄR SKALL EN MÄNNISKOSAMLING ELLER FÖRENING KALLAS FÖR POLITISKT PARTI? Det skulle inte kunna göras före de nått dagens 4% spärr, eller hur?

 

Andra FENOMEN PARTIER eller RÖRELSE utanför Riksstad som t.ex. fackföreningar, könsrelaterade sammanhang, religiösa och kulturella är alla dessa delar av smeten. Alla har SAMMA MÖNSTER och utan kontroll kan de skena iväg och skapa variationer inom nationell marknad och påverkar globalisering med sin farliga last av ”okunskap vid majoritet=styr och makt pga. deras ignorans politik”.

 

  

II -RISKER (SE OVAN I MED FÖLJANDE II, III och IV).

 

Nutid.

 

Dessa politiska manipulationer HYBRID-ism som är en blandning av rädsla, ideologisk okunskap, taktiska och strategisk nödvändighet för att kunna behålla huvudet över vattnet, kallas också förnyelse och tids anpassas.

I Sverige värst historisk förnyelse är när senast Moderaterna kallade sig ”arbetarnas parti”. Vilken i sig är inget fel om man tänker att företag, politiker och arbetarklass (proletära) samt dagens erkännande att hemmafru och hemmapappa är arbetare. Härmed tillägger jag barn och pensionärer knuten till överlevnads mening så är alla arbetare. Men undanmanöver, är det som det handlar om, i negativ mening var oförskämd och pretentiös. Faktum att arbetarpartiets definition är knuten i Sverige till sossarnas inhemska historia.

Äran till definitionen arbetarpartiet hos socialdemokraterna är frukt till att massornas från olika underkuvade särklasserna i den röda linjen som socialister, revolutionärer, fackföreningar inte minst syndikalisterna samt hela proletariat. Motivation om rättigheter, jämlikhet, proletärers slit, fattigdom på landet och intellektuella väckelse samt förtrycktas kamp för ett rättvist samhälle i reaktion mot monarki och borgerlig dominans, det hade inte mycket att göra med om moderaterna då som nu!

Fult gjort av påhittiga högermoderaters parti av klass B men lika dåligt gjort av socialdemokratiska lednings politiska parti av klass A att inte ta kamp för att skydda deras oerhört viktiga varumärke ”arbetarpartiet” och för respekt till egna dagens väljare och historien!

 

Dessa principiella likheter oavsett höger eller vänsterpolitik när det handlar om bedragarfasoner tonas degenerering (minskat förtroende) av dessa partier.

 

Vi har dagens konkreta exempel av styrande socialdemokratiska sväng med sk. rödgrönt block (vänster) till att sträcka ut händerna till valda motståndare blåvita alliansen (högern) som talar tydligt att det handlar om en förhandlingsbar gemensam reaktion för att förtrycka och skydda egna rädslor än för samhällets bästa.

 

I förnyelsesammanhang ser vi vidare t.ex. efter s.k. kommunismens (Sovjetfederation i kris) fall förvandlade namn till partiet som representerade kommunism princip av deras företrädare till dagens Vänster osv. Dagens vänsterparti (vänster=socialistisk) är i sig inte fel betonad om vi tänker på att finns inga beprövade referenser till kommunism marxist land. Samtidigt är förståeligt att man betonar definitionen kommunistiskt parti för att upplysa människor om vad rörelsen står för. Obs! Viktigt att precisera som jag redan har gjort vid andra analys att en kommunistisk Stat av marxistiskt inriktning har aldrig existerat i världens kända historia. Därför är det dels fel att definiera kommuniststater som ett system som inte har nått målet och alltså inte än har förverkligat en kommunistiskt del av världen. I detta konkreta fall är den verkliga definitionen ”Socialism i transiton (på väg) till kommunism” som präglar dels felaktikt kommunistiska stater eller partier. Denna typ av kommunism är sammanslaget med ”proletariat diktatur” med mening att en absolut centralisering är nödvändig för att göra verklig den marxistiska revolutionära sociala och ekonomiska omvandlingen. Det innebär som i många andra politiska ideologier att politisk opposition kan vara nödvändig delvis eller helt begränsad för att inte störa eller förhindra att målsättning förverkligas. Det innebär att ett nödvändigt ont får plats i dessa fall via sk. diktatur eller av demokrati assimilering (mildare diktatur som innefattar representanter av olika grupper med samma mål).     

 

kommunism dels existera vid ursprungs folk och andra moderna kollektiv, utan diktatur, men drivs av VISHET eller demokratisk icke våld innehåll.

 

Dagens vänsterparti med sina inställningar som feminism och gröna linjer är ytterligare ett sätt att förnedra de äkta kommunistiska själar, partiet är som en orm som slingrar sig fram till målet, men med facit i hand röda ormen som skulle passa som symbol till dagens vänsterparti har redan symboliskt tappat ställning som politisk parti A och hamnat på B! MEN, om världens naturliga och politiska utveckling snurrar till okänt kaos då, kan vara så att tiden är inne för det mänskliga behovet av kommunism.   

 

Så, vidare. Risker och Skillnaden alltså.    

 

I B politik finns dels A anhängare som ser via maktpåverkan möjligheterna, men dessa blir indragna i rappakalja och hoppet lurar dem.

A ideologer och aktivister, går inte att rubbas och tyvärr i Sverige tillhör dessa i minoritet marginella grupper. Massan, folket som lever under ständiga manipulationer av B ledare, ledare som själva är sjukligt underkuvade av maktbehov, gör att politiska sanningar som inkluderar ärlighet och rättvisa inte kan frigöras till massorna.

 

Annat problem, är historiskt som påbörjades av några makthavare som idag kan definieras från höger och vänster sida.

Tredje världskrig grundas sociologiskt på tidernas kommunikations problematik, psykologiskt av maktsjukesyndrom, girighet och Nationalistiska samt internationalistiska varietet och metodik av samma ideologiska principer ”SOCIALISM” och ”KAPITALISM”! Atombomb över Japan som en orimlig kriminell handling då japaner som levde under imperialist betingelse med dels fri företagsamhet var och är resultat till dagens värld.

Kriget och tiden då som idag där delvis människor inte var och är tillräckligt utvecklade skapade och skapar förutsättningar av stagnation eller långsam utveckling. Dagens antinazism, antifascism, bland olika tänkande med knytningar till antirasist propaganda och könskonkurrens relaterat intresse vid egenmäktiga frågor samt kapitalistisk expansion med laterala och bilaterala maktbehov och olösta intressen typ NATO, FN, osv. mot socialism, DET är KAOS som har grepp på den stora massan via ignorans politik!

 

 

III DÄRTILL EFTER och i VÅR tid.

 

Ekonomisk nationalisering världen över med obegränsad expansion med fritt fram för företag att lämna ursprungsland för att söka billiga etablissemang utomlands.

Egenmäktighet  USA miljardärers styre i samband med världs lobbyister och andra mer eller mindre hemliga organisationer som maktfaktor i  delvis strid med varandra som styr för makt och kapital för ett fåtal eller för eget välbefinnande. Ständig strid mot socialisterna och andra fria tänkande. De lever på våldsspiral av lån och exploatering från grund av fattigdom till tak av rikedom. 

Ökat bankägande med svindlande räntor och lån från den ena till den andra, reducering av valuta på penningmarknad till fördel av datorisering, hemlig aktieinvestering och korruption på olika nivåer.

Ständigt territoriella krig och inbördeskrig, diktatorisk politik i världen i samband med demokratiska illusioner om lösningar och massförstörelsevapen som återupptas.

Från gruvor till skog till havet och luftobegränsat utnyttjande via liberala och kapitalistisk typ USA. Via nya européernas konfliktfulla demokratiska hypokritiska egocentriska spels expansion. Via av Asiatiska personliga och folkliga stora diktaturer som Ryssland och Kina i konkurrens med varandra. Via dessa tysta och bullriga Imperier mot hela politiska världen av kontinentala proportioner gör sig erkänd som framtids potential att räkna med, som skrämmer, tar över med Transföretag av olika beteckningar typ koncerner, multinationella m.m. osv. som poppar upp med all anonymitet…

Politisk motarbetning och konkurrens som dels faktum av utökade Naturkatastrofer, utökade brister på mat, utökad Analfabetism och allmän okunskap som bromsar och stagnerar utveckling, utökad Invandrings explosion.

Minskade inkomster i Statskassan för nackdelar till pension, utbildning, sjukvård, kommunikation, säkerhet, trygg familjesamvaro, företag Tillväxt, arbetslöshet… som Skenar iväg precis som näringsproducerade resurser minskar i takt med att Befolkningen obegränsat förökar sig… världen runt.

Sociala sjukliga makteffekter i utvecklade länder som främjar t.ex. multikulturellt som ger fristad till kriminella och utländska etniska massmördare, islamisering som är fientlig mot ALLA religioner med mening att döda de otrogna, generaliserade och invecklade onaturliga könsroller som grund till direkt och indirekt könskrig som våld mot sk. det svaga könet (kvinnan), vidare hemliga köns maktkrig av det tredje könet ”hen”, egoistiska provrörs befruktning och inseminations för att skapa avkomma mot naturens lagar, döms föräldrar till en förtidig död och förstörs barnens utveckling världen över genom statens och privat  barnkidnappning, ständigt saboterande mot kultur och kommunikationsutveckling när favorisering av ett nationellt språk som har blod på sin ära som världskrigsförande engelskan eller nykommen som makt och ekonomiska intressefrågor att undervisa kinesiska mot interlingua och esperantos välgörande identitet.   

Ovilja och svaghet till beslutsfattande åtgärder för att utrota en miserabel fattigdom, förebygga sjukdomar, effektivisera jordbruk, motarbeta sandöknens ökning, styrka skog och djurs förmågor i samspel med sötvatten och temperaturer för att dessa ska återuppliva öknar…

Politiken A förvandlas till pejorativa B och medvetet och omedvetet drive tillsammans en politik som ger samma slutsatser som ovan nämnd: Det är bara en del av politik B som leder till livets katastrof och politiken A som skulle främja FRED i olikhet.

 

Totalitära och demokrati principer är del av ideologiers grund i sin helhet för höger och vänster. IDAG kan vara tid att göra ett steg framåt genom en gemensam världspolitik med syfte att kompensera allas gruppbehov. Fred, Frihet, Kärlek och Överlevnad skall det råda… det är min önskan.

 

 

IV -Noter. Eller fotnoter.

 

Jag hoppar över ett långt kapitel med tanke att sätta gränser till att påverka dig, göra intrång med min berättelse, mitt synsätt och… din lära… Jag vill respektera din rätt till ”icke tänkande” som är grund till min analys av individuell frihet som högsta frihet av alla tänkbara tänkande.

ATT PÅVERKA ELLER BLI PÅVERKAD är detsamma och parallellt med sanningen, lögner eller påhittade saker. Det är en situation som framkallas som skribent, talare, representant och auktoritet eller bara som fri medborgare som får dig att tro saker och ting här och nu och i tid oavsett rätt eller fel. Skapa förnedringar hos dig (se ovan PÅVERKAN)…. och hos mig som själv påverkas genom att tänka, skriva och höra… …om LJUD-SYN-TANKAR-MEDVETEN-OMEDVETEN … busen i det hela är Kommunikation… som metodik och behov.

 

Jag som konstnär vill föra dig med detta erbjudandet via denna skrivelse och forma en musikalisk komposition genom att inte leda dig kors och tvärs i min text, nej, musikaliska noter (dina tankar och relation samt utveckling) finns här och låter jag dig uppleva det… 

 

Denna skrivelse är som en HISTORIA av en POLITISK OMSTART.

 

Till dig som har varit snäll med ditt intellekt och tagit del av mina tankar och kunskap vill jag vidare anföra och dela med DIG en tanke som länge har gnagt i mig så att tillsammans uppleva frågan… direkt relaterad  till ämnen som VI skriver om, med dig… en fundering: Varför människor massan (de flesta) är mycket kluvna, inte agerar oftare eller inte gör en gemensam revolt världen över mot förtryck och tar kål på det? Varför slavar förblir sådana… så länge? Varför fly? Varför acceptera massiv arrestering? Varför massavrättningar inte känner till reaktion mot hot med tanke att ”skall man dö då är det bättre ett försök till fritagande än resignation och död!” Varför fångarna inte söker sig till frihet? Varför fattiga och rikas skillnad och varför denna pyramid ännu inte kollapsat?

SVAREN ÄR MÅNGA för eller mot och alternativa svar och frågor sinsemellan rullar i din hjärna och skapar ett oerhört dilemma, utveckling, splittring, svar och kompensation. JA, kompensation är mitt svar gällande människotankars existens i oss. Själva tanken har inte inbyggt ett medvetet eller en kemisk funktion eller på annat sätt som kan bromsa själva tanken när den andra tanken i vårat medvetande inte vill bli påverkat eller styrt av tankesmedja. Finns inga bromsar, det finns bara framåt, tanken har inte backväxel heller och eftertanke blir oerhört svårt styra det som inte behagar oss, de syndare i religions mening vet vad jag skriver om, du själv vet, det tar tid för förändringar om inte vi så klart följer tanken i sin spontana närvaro och agerar efter den. Människor i psykiska behov vet att medicinering är ett sätt att dels trycka på bromsen när tankeställare närmar sig. Njutning, kompensation, missbruk är faktum. Vi agerar inte mot hot för vi är beroende av livet… Kan det vara en del av pluralism (skillnaden) mellan människor, för, finns de som agerar mot hotet… Ja, varför det? Mer än så skulle jag tillägga i din närvaro, men frågan är avslutad för min del… ha ett spännande fritt eget tänkande. Det innebär att, har du fått rätt att tänka har du plikt att styra, bromsa, stanna, tänka och förstå och så vidare som att LEVA i fångenskap av kunskap oavsett din vilja. Är det så eller?

Vad tycker jag om det?

Ja, om min analys gällande individuell frihet är ”…Individuell frihet är en regression på djurens nivå. Ett icke tänkande i symbios med instinktiva ting.  Leva i individuell frihet är livet knutet till närvaro utan kunskap om livet eller döden och tid…” vad är då intelligens och FRAMTIDEN?

Kan vara så att vi är bekväma, fredliga, ej ansvarsfulla, fega, hotfulla, ensamma, dominanta osv. är mitt svar på den mänskliga alienation som gör att människor inte kan kommunicera på rätta sätt och därför inte heller kan revoltera alla tillsammans. Är det en smittbar sak som när vi gäspar eller som ett inbyggt beteende djupt i våra gener… men, gener dels förändras med vårt beteende… är det en demokratifråga?

Klassisk demokrati där majoritet bestämmer över minoritet… att vi måste uppnå över 50% av hela befolknings population för att på ett vildsintare eller dåraktigare eller kärleksfullt eller självmords sätt få sprätt på omvandling till en spontan (oförklarlig kommunikation) eller en inbyggd relation som skapar en reaktion som kallas revolt (individuell alltid i grund med oplanerad mening än naturligt självförsvars mål) eller/och därtill en revolution (ett hopp i tid med annans påverkan och med planerad politisk inriktning) mot elitens, omständigheter och okunskapens förtryck!

Kvarstår en tanke med frågetecken eller ett uppropstecken… Ja, vi påverkas av ljud, ordet, lögner om vad vi gör den andra till… om politik (kunskap att regera sig själva i pluralis) det som jag ser på det.

 

 

Vårt eller vårens tid.

 

    DENNA ANALYS FÖRUTSER att 1) Nationell omvandlings politik gällande att återskapa balans vid naturresurser för att göra sig om möjligt självförsörjande och ev. tillskott för inhemska behov och balanserad export och import.

Kontinental omvärdering http://www.vi-pr.com/natio_europa.htm  om federerad formgivning gällande folkmängder för att undvika belastning via överdriven produktion-konsumtion som kan röra nationers arealer, rättigheter och kompensation.

2) Dels faktorer som finns i Centralisering är möjliga i Decentralisering och viceversa.

3) Se att en ny världspolitik med Neutral Själv Deklarerad Världs Regering som med omedelbar verkan binder ”en” från utvalda principer till gemensamma fördelar om samlevnad, ekonomi, språk och överlevnad menad med definition ”Fattigt samhälle http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm ” är målet.

 

    Jag tycker koncis (kort) och explicit (tydlig): Hur kan vi rädda oss från livets undergång som varken majoritet, elit, ensam ledare i samband med tiden bevisar att försök till räddning har inte kunnat komma ikapp sig själv och inte uppnått målet? Kan vi rädda oss med:

1-Implantera i oss ett chips eller IT tatuering som gör oss lika i tankarna?

2-Sterilisera oliktänkare som tillhör ONDA och i så fall kunde vi svara på frågan: vem är onda och vem är goda och än och är? Är vi säker att det som vi definierar som god eller ond är den rättfärdiga som kan rädda oss?

    Jag tror att det handlar att följa vägen som visar sig vara den snabbaste och mindre farligare för livet i sin helhet. Man behöver inte tänka lika för det som typ robotmässig, det handlar om att bestämma  en lösning här och nu, slåss, kriga, älska, strunta i och ta oundvikliga konsekvenserna… eller så att TIDEN nu får bestämma om livet och framtid.

 

    Svar är om GRUPPEN och demokrati är en lösning.

 

 

OBS! I stor del av denna studie har varit liggande från 2011 och återupptogs under 2014 och avslutades i dagens 22-23 januari  2015.   

 
 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com