KRIMINELLAS PARTI och ALLAS

KRIMINELLAS POLITISKA PARTI och ALLAS (KPA)

 

Premiss.

1)      Har man kommit till insikt att alla politiska partier är kriminella organisationer, så är det lika rätt att medborgare är lika inför alla. Det vill säga att mänskliga rättigheter ska gälla också folk dömda till traditionellt fängelsestraff. De ska ha rätt att vara med efter sonat brott för att besluta och bestämma för sig men även för nära och käras framtid samt för nationen. RÄTT TILL POLITISK MAKT.

2)      Principen att ”RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN” och att ”FÄNGELSE ÄR DEN SISTA FRUSTRATIONEN FÖR MÄNSKLIGHETEN PGA. PÅTVINGADE BROTT” är partparoll.

3)      Finns oundvikligen oskyldigt dömda till frihetsberövning och därför traditionellt fängelse som skall avskaffas för att ge plats till ”kommunsamhället för återhämtning (KSÅ)”.

 

 

Frågor som kan motioneras för att klargöra riktning till KSÅ.

 

Ur EU pga. Svenska medborgares suveränitet inför lagen kan inte garanteras. ”Decentralisering är en central fråga för att kunna garantera överlevnad efter egna problems lösning som lagen inte uppfyller. Flyr man till ett annat land som inte har utlämningsplikt då kan man börja om livet utan att riskera att bli utlämnad.”

Stanna i EU bara om ett införande av en lag kan garantera att dömda som själva anser sig blivit oskyldigt anklagade får rättighet att pröva sin sak.

 

OSV…

 

Tor Svärdtorp

 

Se mer t.ex. på

http://vi-pr.com/provokation.htm

http://vi-pr.com/brevpolitiker.htm

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

http://vi-pr.com/provokation.htm

 

www.vi-pr.com