PROGRAM


Psykologiska

Logistiska Samhällspykologin LSP) google translate Stratum, konfrontation, acceptans m.m.  narcissistiskt diagram.

Maktsjuksyndrom  ... är undermedvetet tillstånd (omedvetet) som driver människor till konkurrens och som tom. samspelar med HOMO DEUS (t.ex. önska att likna GUD ). google translate

Kommunikationsproblematiken google translate 


Samhälle   

GRATIS SAMHÄLLE google translate VI-S helhets filosofi 2017-06-20 

Extraktioniskt politik google translate RÄTT TILL EGEN IDEOLOGISK REALISATION 


Ideologiska

NMGR NordiskaMotståndGeonationalsocialistiskaRörelse   REN nationalsocialism fri från förföljelse, diskriminering och historiens sanningar och förfalskningar från båda sidor för eller emot.


Personliga

Grön Munk Självförsvar (GMS)   google translate https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ GMS två häfte med bilder. AFV (Autodifea Frate Verde) insegnamento con fotografie.


VIARE VI-PersonRörelse helhets filosofi 2017-02-01 i korthet om individuella frihet, nationalism, federalism och militarism.


 Tor Svärdtorp www.vi-pr.com