Drivs av Google ÖversättÖversätt

 

 

 

Alla lagar och konflikters lösningar.

 

FÖR ATT RÄDDA OSS

 

För att vi rädda oss från konflikter, våld och katastrofer (inte naturliga).

För att harmonisera så långt det går bland människor.

För att

glömma arkaiska beteende att jag är bäst (du är sämst), jag är starkare (du är svag),

glömma existens behov av frid, fred och frihet (den sista menas äkta definition som sådan och grundas på typ djuriskt icke tänkande är individuell frihet).

 

DET ÄR INTE Anarkism som politisk riktning för det är UTOPI,

det är inte Diktatur för det har lite av galenskap,

det är inte demokrati för det har mycket av KAOS,

det är inte med andra religioner som ser själen diskutabel i sin existens och jämförelse,

det är inte heller IT med expansiva relationer som är i sig ett begränsat kunskapsbyte,

det är inte inplantat typ chips osv.

det är inte med kropp och mental förändring samt tänkande FÖR de BRYTER mot EVOLUTION och SKAPELSELÄRAN.

Det är inte tom. mitt tänkande om UNICITET som gränsar till gudomlighet via genetiska eller biologisk vetenskap som redan nu har kommit fram i cellförändring som skapar önskade beteende hos våra avkommor med t.ex. lika människor med samma ickevålds beteende (kromosom och andra biologiska förändringar), gör en kopia av oss själva, allas eller egen frälsare.

Det är inte heller det som inte går att nå mentalt till otänkbar =känd eller okänd för evigt, temporär eller icke…

 

Just här och nu i vårt medvetande bland alla kontraster

GÅR INTE ATT TA BORT:

kvantitet och hastighet (etikett och identitet, tillhörighet…)

vi lever ändå i ett pluralistiskt samhälle (olikhet, mångfald, multikulturell)

individen som UNIK med sin genetiska form och där som plasmas sig (formar sig på nytt).

 

Val är ett enkelt beteendesamhälle http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

Min vision utöver ett ickevålds samhälle som VI-samhälle är världen där människor lever med människor med lika beteende.

FÖR DET KRÄVS en katastrof av natur eller omfattande världskrig.

FÖR DET KRÄVS världens överenskommelse som ett exempel FN, fredliga organisationer, TVÅNG ) integrerings politik) till MASS terapeutisk medverka m.m. som jag i olika sammanhang föreslår (se t.ex. mina lag förslag), alla och andras mångfall visioner och insatser igen av reformistiska samt revolutionära eller

FÖR DET KRÄVS gör det för dig och kanske för den nya generationen här och nu genom att forma, vara med, förverkliga, skapa… med ditt sinnliga ett sådant levnadssätt!

 

Ingenting är omöjligt via slumpen eller intelligens.

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com