RASOLIKHET OCH GENIERNAS TID

RASOLIKHET OCH GENIERNAS TID   

 

Denna artikel är öppen för bearbetning när information och material kommer in till oss, undersöks och kommenteras vidare i inlägget som följer.

 

Frågan är: har vi bevis* att svarta, asiatiska, indiska, arabiska, australiensiska, urmänniskor historiskt har funnits eller är gestaltad som genier som dels européer som t.ex.: Galileo Galilei med teleskop och att jorden är rund, Charles Darwin naturliga urval i evolutions teori, Albert Einstein med sin allmänna relativitetsteori, Guglielmo Marconi med radio, Enrico Fermi fysiker som delade de första atomer osv. i den meningen?

 

Provade mig fram via vanliga Svenssons vägar internet, bibliotek, dialog med svarta afrikaner… Det verkar som det inte finns genier nämnd i historien som representerar nämnda folkslag. En fråga till uppstår: varför?

 

Kan det vara levnadsöde som misär och förföljelser som delvis präglar det genetiska arv som står för att det inte finns genier i dessa folkslag? Om genetik präglas också av levnadsöde och förtryck nu är vi minst en generation europeiskt räknat på 50 år långt ifrån de negativa förhållanden, det innebär att genförändring skulle har mognat och skapa genier hos dessa miljardtals människor, men icke!

Kan tom. hitta på många ursäkter utan svar.

Vart tog då vägen det moraliska och religiösa, folk med enklare uppfattning och det vetenskapliga påståendet att alla människor är lika?

 

1900 talet till idag 2000 talet konstaterar vi att det är datorena som tar över det människliga arvet genom allmänt samröre.

 

Frågan kvarstår: är geniernas tider över? Mitt svar som mänsklig gestalt inom integritets fråga är NEJ!

 

 

Tor Svärdtorp

 

 

* Bevis är ett svar på olika frågor som är prövad på olika visuella, praktiska, vetenskapliga och logiska sätt.

 

www.vi-pr.com

 

 

LA DIFFERENZA FRA LE RAZZE UMANE ED I GENI NEL TEMPO   

Questo articolo sara rivisto in rapporto alle informazioni o i materiali che mi saranno inviati dai nostri lettori.

La domanda è: abbiamo la prova* che l’essere umano nero per esempio africano, giallo come l’asiatico, bruno come l’indiano dell’india, arabo, australiano o i primi esseri umani di questa Terra storicamente habbiano o hanno le capacita geniali come gli europei? Tipo, come Galileo Galilei con il telescopio e che la terra è rotonda, Charles Darwin la selezione naturale nella teoria dell'evoluzione, Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale, Guglielmo Marconi con radio, Enrico Fermi padre della sissione dell’atomo, e quanti altri in questo senso?

Jo hò provato a darmi una risposta via ricerche attraverso internet, letture varie e dialogato con africani dell’Africa centrale... Sembra che non ci sono dei geni menzionati nella storia che rappresentino questi popoli. Una domanda sorge spontanea: perché?

Potrebbe essere il destino del terzo mondo in relazione alla vita miserabile, povera, repressioni e guerre o conflitti interminabili che affligge questi popoli o razze che poi in parte caratterizzano il loro patrimonio genetico e che poi a sua volta influisce a una cosi grande diversita fra questi e gli europei?

Se il gene parzialmente si adatta a nuove vicende e anche si trasforma nel senso del principio naturale della sopravvivenza e si forma dando nuovi comportamenti ora possimo dire calcolando nel modo europeo che da una generazione all’altra passano 50 anni, dunque dovremmo oggi avere fra migliardi di gente composta da questi popoli delle indicazioni, affermazioni con un si che ci sono dei geni fra di loro, ma fino ad ora nò!

Nò, anche se volessimo cercare altre scuse per darci una risposta piu soddisfacente..

All’ora, dove sono andate a finire tutte le affermazioni morali, religiose, il pensare ed il dire della gente semplie e le constatazioni scentifiche al proposito che tutti gli esseri umani sono uguali?

Dal diciannovesimo secolo ed oggi del duemila, sembra che l’intelligenza del compiuter assorba tutti i tipi di intelligenza collaborativa umana come un nuovo fenomeno dell’evoluzione umana.

Una domanda rimane: è il genio umano finito? La mia risposta alla questione è NÒ!
 

Tor Svärdtorp

 

*Per prove si intende materiali scentifici e situazioni logiche non necessariamente di testimonianza umana nel senso del solo dire senza concretizzazioni.

www.vi-pr.com