homovariant ras samhälle politik

ULTIMA RATION sista måltiden 

Rasistiskt (om rasen) men realistisk analys.

 

Ultra extrema syn av ”MÄNKLIGHETEN RASENS RENHET” som innefattar styrka framgång och överlevnad.

 

HANDIKAPP

Ett handikapp oavsett i vilken form eller i relation med grad, är en BROMS vid mänsklighetens naturliga hastighets frammarsch med förökning. Det tar uppmärksamhet och styrka ifrån det högsta målet överlevnad.

 

NATUREN

Hos djur elimineras vid födelse det som inte är normalt i den meningen.

I växtriket har den som inte lever i rätta omgivningar och som förökas dåligt eller inte alls.

Luft, vatten och jorden i den globala biologiska meningen skapat sina evolutionära förändringar men om hastigheten är för kraftig eller långdragen -sjuka går LIVET som vi känner till en FÖRVANDLING mot en snabb eller långsam förintelse.

 

I LIVETS MENING?

Evolutions teorier som ”Urvalet (den starka överlever)”, de vetenskapliga uppfinningarna av science fiction nivåer med alla realistiska uppbyggnader i de ritningar som chips, biologiska förändringar och universums erövring, de ”TRO” till upprepning och evigt liv eller utan ha det, det kända och okända, det tänkbara och icke tänkbara, behöver inte heller vara en vilja eller en effekt av en orsak som t.ex. orsaken (början) släpp kulan från din hand och när den når marken producerar den ett ljud m.m. effekt (slut, konsekvens…), öde eller inte, har ”BROMSEN -för eller emot i evolutionernas relationer” i min mening NU, har en plats och menar jag dessa behöver inte vara till livets mening eller utan mening.

Med enklare ord i min analys förekommer ingen diskriminering och varnar jag de civilister och politiska huliganer att använda sig av denna högre kunskap (kognitiv) för att nedvärdera mig, andra och sig själva.

Vidare.

 

GODA OCH ONDA

Goda.

Om du får ihop alla trådar till livets teater föreställning av ovan nämnd mening med själen, beteende, tänkande knutna till realitet på vår planet kan du se att det går att hitta, skapa ”FRED det goda)” i en form av kugghjuls liv och dvs.  leta efter din like, ha din egen nisch, begränsa, få uppstå ett eget område (nation, region kommun plats), vara en del av typ UNICITET se t.ex. http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm

Onda.

Olikhet, kontraster, pluralism i den ytliga meningen är en del av FRIHET (onda) som är en organiserad och icke naturlig KONKURRENS (oundviklig). OBS! Naturlig konkurrens som jag nämner i andra analyser typ http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm http://www.vi-pr.se/nej_frihet_ja_ansvar.htm tillhör den enda frihet ”DEN INDIVIDUELLA FRIHET (icke tänkande)= neutral i bemärkelse goda - onda.

De.

FRED är stillhet och klarhet vid renhet, det kan inte förenas med FRIHET i sina olika facetterade grumlighet i former av olikheter.

Idag.

Idag lever vi i varken fred eller frihet, samt de uppstår för eller emot varandra och för varandra utan riktning, syfte, mål, de är i symbios men ändå inte och dessa ständiga kortslutningar med syftet, mål, riktningar som är och inte är skapar INBILLNING (vi lever men inte, samtidigt i olika grad av bakslag och framsteg). Idag lever vi inte i UPPSTÅNDELSE (RENHET -ljuset). Rasen degenererar sig!

 

OBJEKTIVITET UTAN MENING 

Bara om KAOS uppstår i sina olika former först på jorden som t.ex. ett tredje världskrig i sina möjliga former knutna till tysta eller mer brokiga utseendet inkluderat i de naturliga katastrofer och händelser eller i angripandet kommer vi att hitta en MENING.

Mening.

Mening är kommunikation. Den mänskliga kommunikationen och olikheten går inte ihop. Vi får t.ex. välja ett inplantat eller biologisk förändring så alla människor tänker lika. Stoppa det demografiska i okontrollerat skeende och ”olika intresse” som t.ex. i våra ögon av den redan sjuka jorden. Ha ledare fria från maktsjuksyndrom (se vidare i apropå t.ex. i ovan nämnda länkar) verkar inte ge resultat för kommunikation och för en fredlig värld. Tiden kommer ikapp viljan och möjligheterna så att sanningen och rättvisan är KAOS och DIVISION SOM VISION.

 

Det handlar om DIVISION-ISM (uppdelningar). Divisionism efter kaos (krig, naturkatastrofer) om inte i annan form så accelererar vår överlevnad det är det som kvarstår.

DU (Jag, Ni, Vi), VI (Jag, Du, Ni), NI (Jag, Du, Vi), JAG (Du, Ni, Vi) i ett antal procent som medvetna och ansvariga till ett antal procent av möjligheter är rodret till den mänskliga rasens överlevnad med BROMSNING som skapar IDENTITET (jag är jag och du är du), UNICITET (likhet, sammansättning), UPPSTÅNDELSE (ljuset och mörkret, eviga åttan, Yen och Yang, Alfa Omega, början och slutet, om igen), ÖVERLEVNAD- Renhet (ras-natur, kontrollerbart- onaturligt, på väg till…) och ger möjlig styrka och framgång och är det att ge en status till BROMSNING.

Förenklat och ovan nämnt resonemang: VI i antal procent människor relaterat till antal procent möjligheter som kan leda och ge oss en ”framtid” mot alla motgångar och det gör att vi ger ett handikapp en identitet, en fristad, ett fritt rum, fritt område att leva och utvecklas i.

VI kan kommunicera alltså bara om vi har samma språk, samma hudfärg, samma levnadsstil, samma könstyper osv. och det kan vara ETT ALTERNATIV TILL DAGENS DEMOKRATI.

 

BROMSNING

Bromsning som synonym (lika som: det, den, han hon osv.… detsamma med annan ytterlighet, som ungefärlig) i sammanhang av denna analys är egentligen en ANSPÄNNING -ACCEPTANS (se vidare på http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm) till handicap. HANDICAP alltså, det förvandlas till ett respektfullt instrument för att ge oss en chans till livet (se http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm).

Om nej till handikapp identitet.

Vill man inte ha handikapp identitet då får man finna sig i ett kontrollsamhälle som gäller med allt vad det innebär som t.ex. skapar microchips och biologiska förändringar som tar bort lust till fortplantning, njutning och allt annat som makthavarna behagar sig eller nödvändigheter kräver. En post bestämd (efter bestämd, kommenderad, som kommer att ske i en bestämd tid) tid för att förökas, produceras igen när kris av mänsklighetens mängder kommer i kläm. Se dig i ett scenario av auktoritär, kontroll, begränsad, lagförd, intressesamhälle bebott av halvrobotar som i förlängningen kombinerar ett mänskligt (?) liv utan behov varken för mat och annat en erövring av universum och sig själv ”det eviga livet, det JAAAG och ingen annan och annat än JAG”. Tecken finns redan t.ex.:

·         Lösa pengar är på väg att försvinna precis som bytes handel försvann när valutan invaderade marknaden.

·         I dåtiden fanns inga gränser, människor vandrade och övervann naturliga gränser av spontanitet som idag med s.k. globalisering via tvång i sina olika tysta eller krigsformer uppdelas. Idag är det med mänskliga mördarkrafter som det kopieras dåtid.

·         Fertilitetstid som naturen är byggd för manipuleras via godkännandet av icke fertila individer som paras med samma rättigheter som fertila och som leder ingen vart än egotrippade ”sexupplösning (form av inbillning och beroendet)” samt implantationer, inseminering och vad mer galenskap som redan finns och som brottas för eget godkännande och som bryter balans i numeriska skaror relaterad till djur och växt fertilitets ordning.

 

Dagens mängder av handikapp och relationer.

Mänsklighetens olika handikapp i det globala tänkandet tvingar idag oss och våra barn till förening istället för till egen identitet. Det är utan den existentialistiska och nihilistiska tänkande och personliga förutsättningar en realitet, ett axiom, ej förnekad evidens, en sanning som ”alla” lever i, att orättvisa utan motstycke som får oss att lida oändligt och slutgiltigt vid stupet av världens undergång uppstår via följande:

t.ex.

Girighet som styr diktaturer i sina olika former via statsapparaturer typ kapitalism, socialism ensamhärskare, kungadömen, demokratiska former osv. Hemlighetsmakeri och rädsla.

Ofruktbarhet som t.ex. gayparad ett godkännande av olika sex relaterade varianter som homosexualitet osv. med könets tysta eller öppna konfrontation typ inbördeskrig som är en penetrering utan tillstånd så att våldtäkt i olika nyanser fullbordas.

Heterofobi som bevis av naturlig kontrast av en olösbar mänsklig relation.

Feminism som jämlikhetens motpol när frågan inte svarar logiken i det reformistiska sken.

Nedvärdering av fruktbara människor typ dvärgar och andra med fysiskt medfödda eller av olycka drabbade handikappade gentemot höga makthavarställningar av ofruktbara individer.  

 

Renhet är synonym av ORDNADE RELATIONER PÅ JORDEN i sin spets eliminerar våldet i sina olika onödiga facetteringar.

 

 

Enkla upprepningar av ovan resonemang och konstaterad.

 

SMYG POLITIK

Smyg politik är som en cancer som sprider sig och förtär livet med t.ex. fyra (4) (IV) aktuella exempel med tillägg av pro och kontra (för och emot):

 

SAMHÄLLET DEGENERERING OCH ICKE VÅLD SAMHÄLLE

 

I

Homovariant (inkluderad bisexuella) mot heterosexuella.

Sägs att vetenskapen idag har jämlikt homosexuella, bisexuella och andra varianter med heterosexuella. Det är helt i sin ordning när det gäller sexnjutning (endorfin som liknar morfin med beroende kick). Utlösning i sin olika form hos både kön är den mest balanserade drog och bevis för att allt är i sin ordning. Känslomässigt också verkar det finnas likhet som t.ex. en homo lika väl känner för att vara förälder, leda i gruppen osv.

SKILLNADEN är, när i praktiken en man penetrerar en annan man i anus, i munnen eller blir penetrerad, dricka eller suga, uppstår en tydlig faktor av alla högsta sanningar som inte en behöver vetenskaplig bevisas: människan kan inte föröka sig! Inte heller när sperma flyger eller rinner och droppar i luften.

Detsamma är det för kvinnor när ägglossning sker i sin normalitet förnekas spermans mottagande och humoristiskt kan vi skriva att ”ägget får svälta eller får på köpet en smäll på huvudet av okända föremål” Ha ha ha!

Så långt är vi överens.

Vad är det för skillnaden som gör att heterosexuella och homovariant inte kan ha ett samliv eller vad är det som gör att går att ha ett samliv? Två mottsatsfrågor men ett enda svar: kontraster har skapat ett könskrig.

Köns krig har olika aspekter. Homovarianten av människan finns pga. att naturen i första hand format fertila heterosexuella. Med det, faller det sig naturligt i heterosexuella ögon att arbetsplatser, köp och försäljning, beslutfattade organ osv. och alla rättigheter i dagens samhälle tillhör i första hand dem. Överlevnads instinkten är starkare än objektivitet och hjälper inte hålla greppet om det positiva hos homovariant som t.ex. de fungerar som ”broms” i dagens demografiska explosion, de konkurrerar inte vid utrymme till egen genetisk fortplantning, den presterar lika väl som heterosexuella vid samhällets utveckling för att se ett samlivs möjligheter.

Andra meningar finns också som har gjort att naturen formade den homovariant via fertila heterosexuella, men tar vi det i en annan djupare studie. Ser vi istället här kort på den anpassade psykologiska aspekten som drabbar heterosexuella när denne konfronterar sig med homovariant.

De psykologiska meningarna går i sär från rädsla hos heterosexuella att likna homovariant symbolisk eunuck till skam inbillning. Narcissistiska och makt blindhet osv. Det psykologiska är det svårare än den praktiska (ovan nämnda) att ge en lösning till acceptans om så skulle behövas. I vilket fall som helst, dagens homovariant och godkännandet har friat dessa från bördan av skam men det kvarstår som sagt den materiella knuten till faktisk kommunikation i sina olika ovannämnda varianter.

Alltså, konkurrens och tvång till samlevnad är kärnan till köns krig.

 

II

Feminism

Positiv

Feminism som erkänner sin identitet och gränser är av fertila heterosexuella och fungerar som en fredlig självförsvarsmekanism. Den agerar individuell eller i grupp. Det är kvinnans beväpnade dialog med beslutfattade rättigheter mot en man eller gruppen. Det positiva är den oundvikliga samlevnadens (tolerans, förståelse, kompromiss) och det negativa är den oundvikliga kontrasten (fientlighet i sin minimispets). Det agerar lokalt eller bredare utan gränser.

 

Negativ

Feminism i negativ formgivning står i symbios med homovariant och med samma paroll ”jämlikhet” samt ”globalisering”. Feminism av denna typ är uppenbart kontroversiell för att direkt och indirekt förnekar olikhet, driver en divisions politisk (negativ i sammanhang som icke kontaktbar, fientlig) istället än att driva en helhets (likhet). Det samverkar till ”kontraster (könskrig)” och ett degenererat samhälle är faktum!

Repetera, negativ feminism har samma ställning som homo när dom kräver likhet som inte är och inte är möjligt dvs. ”Homo förökas inte, naturen har förnekat föräldraplikten. Kvinnan har av naturen förmåga till förökning och föder genom samlag med mannen, allt annat är våld mot naturens lagar”.

 

III

Samhälle(-lig) i världens vision samlevnad och arbetslivet.

Ensamstående förälder av icke naturliga orsaker är också en samhällets degenerering som knyts till frihet som vi menar i denna kontext ovan och allt har beskrivits här är en psykosocial problematik eller ett fall som skall behandlas i NU tid för en renare framtids samhälle. Se mer om lika konstruktiva detaljer på http://www.vi-pr.se/exekutiv_lag.htm kontra provrörbefruktning och olika påhitt för att skapa onaturliga och degenererande födelseantal samt skilsmässoproblematik. 

Svårt att bedöma om kontinent rasblandning i slutändan kan vara en degenerering, mänsklighets undergång eller uppgång på ett och annat sätt och vid olika fronter. Dagens vetenskap visar att svart hud som t.ex. från afrikan inte tål på samma sätt nordens klimat och vice versa. Blandning mellan asiater och européer kan ge blodkomplikationer. Allt detta har samma frågetecken som kemi problematik som kan drabba ett par av samma ras som ger upphov av fertilitet fast båda kan vara fertila och när detta par skiljs åt och träffar en annan partner då förökas båda. Samt, ett par som är fertila men inte förökas och förökning börjar efter lång tids närvaro av små barn eller adoption.

Samhällets globalisering

Idag ser vi ett degenererat samhälle med abnormitets lagar som syftar att gör oss lika när man inte är det. Skillnader är målet ”fruktbart samhälle” som inte kan uppnås av homosexuella men som i kombination med media och politiker ”Hantering” får dessa ofruktbara lika rättigheter som de inte har rätt till. Skapar man t.ex. två samhällen (se ovannämnd extraktioniskt samhälle) undviker vi konkurrens på arbetsplats individer och gruppkonflikter.  Nu lever vi i ett lagstadgat ”köns krig” efter att gränser har suddats ut. Det var inte bättre förr när gränssättningar för de annorlunda var förföljelse och grymma hanteringar.  Idag används ”jämlikhets definition” som argument till ”globalisering” och glöms eller inte framhävs eller vill erkännas ”påverkan” som vår hjärna är utrustad med. Alltså, har vi inte gränser om vad som är vad, vi som våra ungdomar anförtros att göra rätt att pröva, känna och man blir oundvikligt en del av det omöjliga. Alla direkt eller indirekt sugs vi alla upp i en ond virvel. Det är ett psykosocialt problem som genererar köns krig. En farlig kombination med samverkan av media och politiker. Människan är påverkbar och ungdomar och barn i allra högsta grad. Våld som genererar, skördar offer av olika åldrar oavsett kön. Värre än så blir konsekvenser av en ouppklarad orsak när spridning via media höjer i skyn att depraverad makt som mode för de etablerade, karriärism utan moral, socialskillnader, fritt fram för ungdomar att vara med, prova, tvingas, berusas med obegränsad sex med allt och alla oavsett kön och ”ras”, drogmedverkan så att de ansvariga ser inte det som var förbud och idag är tillåtet som jag nyanserar vid ovannämnd länk ”Logistiska samhällpsykologin”. Media och homosexuella drivs att sprida, går på de inte jämlika och påverkar speciellt unga människor till att tro och att pröva, att allt är godkänt med bisexualitet eller homosexualitet så att pedofili ökar sin närvaro. Godkänna att ett par män eller kvinnor spelar motsatta kön framför egna, rövade eller inköpta barn. Det är det som är idag: odjurs tecken eller 666 för de troende och samhället kaos och galenskap för andra.

JÄMLIKA PROBLEM I ALLA LÄNDER OAVSÄTT DERAS POLITIK OCH EKONOMISK STRUKTUR

Ta den säkrare än osäkrare vägen tills kommunikation mellan länder med följande konstruktiva förslag dels som landet identifierar sig, eller se den motsatta vägen för egen realisation och balans i kommunikation syfte, se första exempel.

Första exempel. STOPPA icke arbetskraft invandring DET GER mer arbete till medborgare. Fattiga länder höjer arbetstillfällen vid lösningar eller förändringarna av andra infrastrukturer, demografi, arealer och naturresurser inte minst politiska förändringar typ en allians med grannländer för att skapa en konfederation. Alternativ bytes och handel, vidare kompromisser osv. 

STOPPA statliga utlandsbidrag DET GER mer välfärd till Landet infrastrukturer (vägar, flyg, tåg, energi alternativ).

STOPPA inhemska bidrag för t.ex. minoritets språk och skapa istället mer regional autonomi, bidrag till föreningar och gör de av mer frivilliga insatser, ta vinsten från alla idrotts organisationer och spel eller gör gratis för åskådare och frivillig medverkan, höj skatt för vinstintäkter av stora företag, banker och internationella investerare DET GER svindlande summor som investeras för pension, familj.

STOPPA import av onödiga och farliga varor DET GER mer produktion (arbete) för lokala och genuina inte minst hälsosamma och säkrare varor samt, produktion och export (färdiga varor och råvaror) i balans med uppskattningsbehov och fyndigheter vid lokala och internationella behov.

STOPPA allmän information som: Degenererat reklam med inslag av osanna bilder, form, färg, seanser, berättelse osv. som t.ex. djur som människor eller människor som djur, produkter som skapar vingar eller onaturlig styrka osv. program av mode i huvudtaget och dokussåpor, ger mer realistiska, ärliga, instruktiva och underhållande med rakare mental och fysisk samverkan (allmän hälsoinriktning). Mindre fokusering på sociala och politiska världshändelser nyheter, ge mer lokala och nationell information som identifierar och stärker identitet med konstruktivt deltagande och samhällsorientering.

STOPPA alla orimliga privatiseringar och regeringars central makt, ge mer respekt till växter, djur, vatten och luft, fri rörlighet och lokal samhörighet med utvidgad demokrati (se apropå alternativ t.ex. nr 6 på http://www.vi-pr.se/vi_pr_partiprogram_7.htm).

STOPPA nedrustning av militär, polisen, domstolar, skydd och försvar, ge mer disciplinär och rätt till utvidgning dels som t.ex. http://www.vi-pr.se/sp_program.htm. I ett utvecklat land finns inte orsak till brottslighet eller felbehandling och upprätta lagar som är mer skadliga än nyttiga som t.ex. ensamhärskare institutioner som familjefrågor via socialförvaltning LVU (lag vård om unga) och domstolar som dagens familjenedrustning men se vidare på alternativa lagförslag http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm) och andras medborgarförslag. Vård är motto för handikappade, äldre och mentalsjuka, istället än nonchalans, nedläggning, negligering, inhuman och kostbara förändringar.

·         Vård istället än fångenskap av kategori snattare, familj och lokala spänningar och bostadsområden med fysisk utgång ”KATEGORI ETT I EN NY HELHETSSYN AV LAG OCH STRAFF (se egna studier och lagförslag i VI-pr)”.

·         Utvecklade länder som Sverige där naturliga primitiva av typ överlevnads rättigheter finns som t.ex. bostad, mat, kläder, skydd mot hårdare klimat och vård är alla brott som drabbar ”flertalet” via direkt angrepp mot människor och natur som skapar beroende och förstörelse räknas som ytterst allvarligt och övervägs bara med ett enda dom princip: NOLL TOLERANS. ”KATEGORI TVÅ av VI-pr LAG OCH STRAFF” Ekobrottslikhet typ utsläpp till havet i luft och mark med rovfiske och korallrev förstörelse, koloxid, gaser och annat aggressivt ämne, skövling av skog utan återinplantering, fälla äldre träd och av sällsynt slag, förstörelse av skyddat ekosystem osv., olagligt fiske och jakt, djurplågare ska stoppas till upprepning och det som gäller är långa fängelsestraff med livstids indragna tillstånd för näringsliv eller alternativt förlorade medborgarskap med livstids utvisning.

·         Dagens drabbade av olika droger med framkallande beroende, skall vården bli hårdare och förlängas med typ av en helhets isolering med följande stegvis integrering.

·         Narkotikaproducenter, langare, terrorister, med inslag av summarisk avrättning vid faktiska händelser. Hård? Nej, det handlar om skydd och överlevnad.

LÄGG MÄRKE TILL ATT INGET AV NUVARANDE STRUKTURER OCH POLITIK TAR SKADA ELLER LÄGGS NER OCH FÖRÄNDRAS I MENING DEGENERERING. DET HANDLAR OM STRUKTURELLA FUNKTIONER SOM STABILISERAS FÖR HARMONI MELLAN FOLKET OCH LIVET PÅ VÅR JORD EN HÖGTIDLIG INBROMSNING.

 

IV

Alternativ eller satsning till världskrig men först självförsvar och överlevnad för vårt folk.

Se alla världens mediala, kulturella traditioner, frågor och svar, förslag och det MÅSTE kring frågor, mänsklighet, överlevnad, natur, ekonomi, vetenskap, tro, politiskt och all nyttig vetskap för nu, nytt och i framtiden. Vi människor är så olika samt lika dumma och intelligenta. Inte glömma att klicka på ett av våra förslag bl.a. http://www.vi-pr.se/helhet.htm 

Jordens fattigdom och rikedom i naturens uppdelningar av kontinenter och en tro som jag har att ”lära sig att leva i fattigdom för en anpassning i evolution”, utvecklings hastighet som inte svarar på mänsklig rubbad hjärna med eller mot om vad som gäller vår framtid, vad är det som är rätt eller fel”? Se Jorden som en levande varelse i universums ljus och mörka materia till evigt osynligt samt levande frågor som ”Var vi är på väg?” ”Vart tar vi vägen”? ”Varför det och varför det”? ”En början och ett slut eller/den eviga åttan eller en abstrakt evighet”? ”Lever vi eller är vi döda”? ”Vad är det som…

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com

 

 

Utvidgning

 

FÖR ATT UNDVIKA MISSFÖRSTÅND OCH FÖR ATT INTE GE VATTEN PÅ KVARNEN FÖR OPPORTUNISTER SOM VILL STÄMPLA OSS ELLER MIG PERSONLIGEN MED BEMÄRKELSER SOM INTE STÄMMER , PRECISERAR JAG ATT DENNA ANALYS VISAR TRE OLIKA FÖRSLAG SOM SIKTAR TILL ETT ICKE VÅLDS SAMHÄLLE OCH INGET ANNAT. "Historia, Utveckling (nutid) och Framtid måste kunna överblickas med mod, erkännande, kunskap och alltså sanna objektivitet utifrån konfrontation med en del självkritik för att kunna upprätta en Rättvis syn på livet. Med enklare och välsignade dagens IT möjligheter kan du Googla eller direkt söka på Youtube dokumentation via skrifter, bilder och inspelningar som t.ex. historiska dokument som i sina originalformat och som förut inte var möjligt (förbjudna eller gömda) för att kunna förstå att en del sanningar då gäller inte idag. Nationalism krockar med internationalism i dagens realtid, samt vid vision om framtid kan nationalism eller våran (VI-pr are) mål till "Homogena samhället" kan vara med stor kritik en sanning i sig. SE, LYSSNA och FUNDERA, MOGNA och GALLRA t.ex. FÖLJANDE för egen förnyelse: Höger politik Mussolini sista brev http://www.youtube.com/watch?v=TAZeCLhJ9JI&feature=related DE grundade fascism http://www.youtube.com/watch?v=hqSSalnXXnk&feature=related DUCEs 100 historiska beslut för nationens radikala förändringarna och välfärd http://www.youtube.com/watch?v=s853F4HWf20&feature=endscreen Världens ekonomi jämförelse och fascism på bara 20 år... Revoltör Sicilian regional revoltör Giuliano http://www.youtube.com/watch?v=c3vWKOQq91s&feature=endscreen&NR=1 och följande dokumentär http://www.youtube.com/watch?v=Xb40NBlKjsU&feature=related Resistens Nationalist resistens fransk sång http://www.youtube.com/watch?v=KRBZgOfwK20&feature=related Vänster politik Kort dokumentär Stalin, Lenin och Trotskij http://www.youtube.com/watch?v=z4A1FuPyzvQ&feature=endscreen&NR=1 Världs visionärer och anarkister När en anarkistiskt världen uppstår  (quqndo lánarchia verra) http://www.youtube.com/watchv=e0kd3KBpfIk&NR=1&feature=endscreenrån italiensk mediekanal TV-3 Religion http://www.fralsningsarmen.se/ Frälsningsarmén och mängder av riddarorden än med grenar i hela dagens Europa knutna till Kristna tro http://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarorden    Dessa två kristna organisationer är att jämföras med politiken och är frivilliga kombattanter som kämpar på barrikaderna och vid fronten för samma TRO. Den första mot misär i olika avseenden. Den andra för att skydda troende mot alla hot. Dessa symboliska änglavakter är garanter för att kärlek och jämlikhet tryggas.

Personligt: jag känner för en nationalism och en europeisk socialism (gamla Europa), men också för en internationalistisk kommunism i solidaritetens namn. Kvarstår i det djupaste jaget en världsanarkistisk utopisk passion för en balans i dagens kaos. Samt, har själv planerat en väg mot förföljelse och för rättvisa med ett steg längre än global anarkism. "Idén" har en fot i den federalistiska regionala bilden, inslag av nationalism med homogent samhälle (se på) http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm och det, via den realistiska vägen till en utvidgad demokrati (se på) http://www.vi-pr.se/vi_pr_partiprogram_7.htm Dagens realistiska mål med alla reserver vid världens vetenskapliga och politiska utveckling är ett världsmänskligt och fattigt samhälle, en form av överlevnad i balans med naturens ekosystem som är min vision, tro och sanning.

Jag tar ansvar för denna del av VI-pr sajt. Är det stötande, felaktig o annat hör av er så kan åtgärder tas. Dessutom, misstror du min syn om livet, bevisa mig då motsatsen så att jag och andra som tror och lever med samma syn om framtiden kan ta till oss dina tankar.