DEMOKRATI och DIKTATUR är inte R

DEMOKRATI och DIKTATUR är inte Rättvisa

...rättvisa och domstolar...

 

Schablon för ett allmänt deltagande för ett mer strukturerat och rättvist samhälle.

 

Demokrati

Demokrati är inte rättvist i alla lägen.

Demokrati grundas på alla medborgares rättigheter att säga sitt via direkt eller i att samverka med egna utvalda.

 

Beslut som tas demokratiskt dvs. i dagens representativa demokrati där majoriteten bestämmer över minoritet via utvald ensam representant eller grupper, kvarstår frågan: vilken kunskap har eller hade utvald i fråga? Idag relateras för det mesta om kunskap gällande paragrafer, lag, beslut osv. som gäller i sak men inte om MÄNNISKORS BETEENDE. Alltså, ett lagligt beslut blir orättvist när person som bedömer och beslutar inte har kunskap i psykologin (kunskap i människors beteende) och livserfarenhet i bredare mening.

 

Lagen styr via domstolarna och socialt via likadana former, där finns en ansvarig och andra deltagare: en kung och undersåtar, en president och gradvis en pyramid av deltagare från sekreterare ner till där frågan uppstått, en domare och nämndemän, en chef och deltagare.

 

Dagens politiker, nämndemän och styrande väsen har inte kunnande i människors beteende på lika villkor och det är det som gör att beslut i fråga kan vara lagliga men inte rättfärdiga. Alltså, man dömer i brottsärende, familj och materiella ting och resultatet är kostsamma och personlig skada sker så förödande där oskyldiga döms till långa fängelsestraff, familjer splittras och barn tas felaktig ifrån deras biologiska föräldrar, i sjukvård och undervisning tappas greppet om vad som är vad, pension och försvaret minskar, detta pga. okunskap i människors beteende, som inte alls nämns vid politik, yrke och deltagande verksamhet.

Dagens demokratiska samhälle styrs av MENTALT FATTIGA… 

 

Diktatur eller fåmannavälde (oligarki).

Bättre soppa med mindre kockar? Dvs. att en centraliserad makt styrs av en vilja, kunskap, beslutfattandet är lättare, snabbare till mål än långvarigt bollande av en demokratisk process. Krav är att de fåmanna väldet håller sig konsekvent till lagen.

Krav för den högste ansvarige (diktator: kung, president, sekreterare osv.) är att denne skall kunna behärska makten genom att hålla sig fri från maktsjuke syndrom.

 

Rättvisan

Rättvist är där yttrandefrihet och deltagande är grundpelare.

Med yttrandefrihet menas att medborgare har rätt att yttra sig med allt ansvar därtill som t.ex. i en domstolsförhandling, deltagare skall framhäva allt de kan i frågan med skriftligt, muntligt samt material och vittnesbevis, utsaga utöver andra myndigheters utredningar med samma lagliga och trovärdighets fördelar som myndigheter har utrett.   

 

Med deltagande t.ex. i en domstolsförhandling menas att tingsrätten skall fungera som rådgivare i första hand och dels beslutfattare i slutändan, se följande. ”Domare med sina följare och målsägande skall ge en dom eller ta ett beslut, men då, skall det finnas plats för drabbade eller intresserade involverade att agera efter deras viljor för att skapa det slutgiltiga beslutet. Dvs. att när ett beslut överklagas gör man det genom att lotta fram det slutgiltiga beslutet. Är målsägande och motparter ändå inte överens, dessa skall ha rätt att inte lyda vare sig domstol eller lottens utslag. Denne eller dessa har rätt att agera därtill med egna beslut genom att framhäva sitt egna beslut (gör ändå vad dessa vill) med alla konsekvenser därtill typ konfrontationer och ansvar för konsekvenser med juridiskt beslut som avgörs av samma domstol och som då inte sedan går att överklaga.

 

Det handlar om en radikal förändring i domstolsväsendet som förkortar avsevärd slutgiltigt beslut. Överklagande i olika nivåer försvinner och allt avgörande börjar och avslutas i en domstol.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com