Det är dags igen ”ÅTERKOMMANDE ICKE VÅLDS DAG eller RÄTTVISANS DAG!” Andra året och nu i BODEN den 30 maj Vera (sanningen) Veras dag dvs. sanningens dag på Kungsgatan.

  

 VI-PersonRörelse flagga

för frhihet, fred och frid...


 

Vi kommer att finnas från ca. kl. 11,00 till ca.17,00! Vi delar flygblad med info och vi kommer att svara på frågor.

VÄLKOMNA FÖR ATT LYSSNA och om det känns för det VITTNAR SOM OFFER eller talar om våld.

https://youtu.be/Z3Ahxj8DkJA https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA&feature=youtu.be

med bilder  https://youtu.be/2zrNhrAtqGo https://www.youtube.com/watch?v=2zrNhrAtqGo

Koordinaten och grundare Tor Svärdtorp www.vi-pr.com