rösta på mig

RÖSTA POLITISK PÅ MIG!

 

 

JAG ÄR EN HANDLINGSKRAFTIGT MÄNNISKAN, OAVSETT DIN BAKGRUND KOMMER JAG ATT JOBBAR HÅRT FÖR DIG OCH DINA RÄTTIGHETER, SÅ RÖSTA PÅ MIG. MIN POLITIK ÄR RÄTTVISAN SOM VI ALLA ÄR LIKA INFÖR. MIN VISION ÄR ATT FÖRVERKLIGA DINA ÖNSKNINGAR FÖR ATT DU SKALL LEVA OCH MÅ BRA! RÄTTVISAN ÄR SANNINGEN OCH SANNINGEN ÄR GARANTIN TILL MÄNSKLIG GRUND, BEHOV SOM t ex ETT TAK ÖVER HUVUDET, KLÄDER PÅ KROPPEN OCH MAT I KYLEN. LOKALT OCH NATIONELL TRYGGHET ÄR EN SJÄLVKLARHET. VÄLJ MIG SÅ GARANTERAS ARBETE FÖR DIG OCH EN LJUS FRAMTID FÖR OSS ALLA. SKA VI KOMMA NÅGONSTANS, SÅ RÖSTA PÅ MIG. ENSAM ÄR SVAG, MEN TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE.

Rösta: rösta på mig T.O.R.A. T.O.R.A. (Transitiv, Organisation, Revolutionär, Assimilerad) Transitiv, är en tillfällig personligtmakt. Organisation, är en fungerande och ansluten folksamling. Revolutionär, är ett samhälle med en omedelbara stort förvandling. Assimilerad, är olika enheter indragna till en central punkt.
PARTIPROGRAM
Citat: "Ger mig makt att förändra och jag ger DIG ditt dagliga bröd dvs. din försörjning". Av TORA.

LEDARSKAP
Ledarskap i enklare mening, med klara grunder, tidens dokumenterande, historiskt beprövat, dagens sunda förnuft och vetenskapligt konstaterande är som följer.

Från födelsen:
Personliga medfödda naturliga egenskaper som t.ex. personlig styrka och kunskap, är nämligen den naturliga ledarens, skaldens kännetecken.
Äldre och nya ledarfigurer:
Hos människor och grupperingar har det alltid funnits en huvudledare och det gäller än idag. Dessa personligheter lever under manteln ”Kung", "diktator", "frihetskämpe", "martyr", "demokrat" och t.o.m. "socialist".

Ledarskap var och är en maktfaktor.

språket inte fanns var det kunskap och fysisk styrka som undanröjde makthavarna för det nya maktskiftet.
Sedan blev ledarskap en intressefråga och det var med våldet som makthavarna undanröjde så att hela familjer, släkter och andra medföljare gick under.
Det var rädslan och hämnden som var den instinktiva faktorn i kombination
med girighet som drev makthavarna till sådana grymma handlingar.
Idag har det skett en demokratisering, så att alla kunniga medborgare kan framträda under ett paraply av ledarskap. Men det har visat sig att dessa samlade kunskaper med egen maktdrift skapar ett falskt hopp om rättvisa. Orsaker finns inräknade i själva individen samt i de demokratiska funktionerna.

Demokratiska funktioner som är en del av en reformistisk, social formgivning, det tillåter ansvariga att klara av sina misslyckanden och i sämsta fall fortsätter den okunnige att styra.

Historiskt demokratiska hemförelse.

Rom imperiet till exempel var från början en formgivning av en äkta demokrati som grundade sig på personliga krigarkunskaper.

Det innebar att priset för det egna misslyckandet betalades på olika sättet, t.ex. genom erövring av deras makt och ting, utkastning från samhället och i värsta fall betalades med livet. Men, senare romersk politisk utveckling med allt mer reformistisk lät sina egna misslyckade makthavare bibehålla makten eller som en del som fick bibehålla all lyx. Det gjorde att den äkta demokratin bromsades upp och därtill skapades Roms dekadens.
Under lapsus av numer drygt 2000 år ser vi olika perioder av social formgivning.
Vi har t.ex. den klassiska monarkin. I allmänna kunskap är den klassiska monarkin styrd av en ledare, kungen. I verkligheten var monarkin i sin funktionalism en bild av den senare slutfärdiga romarnas äkta demokrati som innebär allt mer lyx, intressefrågor som i slutändan har skapat samma öde för monarkin som för Rom.

Dagens ledare och den mänskliga faktorn i den demokratiska funktionen.

Bakom dagens demokratisering finns makthavare som varken har det genetiska ledararvet eller självklarhet av den äkta demokratin. Å andra sidan finns naturledare som aldrig kommer att blomstra p.g.a att angivning  och fångenskap av olika mönster som håller locket på deras blomstrande. Medan andra naturliga ledare redan sitter på makten, men inte heller de kan blomstra vidare, det p.g.a att reformistisk politik fångar dessa i en långdragen pragmatik.

Dagens värld lever i en kaotisk epok präglad av en extremt utbrett centralmaktdemokrati med oerhörda krav på reformism och följden blir oundvikligt dekadens som det var för Rom och monarkin.

Citat "Med vilja, det mesta av det omöjliga kan förverkligas." Av TORA.
Den sanna ledaren eller vägvisaren.

Den sanna ledaren, den enkla vägvisaren, de som naturledare förstår sina misslyckanden och därtill tar ansvar för konsekvenserna och agerar därtill som t.ex. genom att själv lämna ifrån sig makten. Alltså, det är självkritik som är ett måste för ett fullständigt ansvar för den fullkomliga naturledaren.
Begåvning i olika grad från ledare till ledare har sina grunder i det genetiska släktarvet. Tecken på sådant arv visar sig redan i barndomen. Arvet som beror på den positiva omgivningen som finns kan främja och utlösa dessa egenskaper när som helst under livets gång.
Det är självklart att ledarskap utan det genetiska arvet är möjligt hos den enskilde genom någon livsupplevelse. Problemet är tiden för mognandet inom ledarskap.
Det genuina ledarskapet uppstår via den fysiska styrkan och den mentala styrkan. Fysiskt tränade för strid och den mentala dagens personutveckling som är fritt från "maktsjuk-syndromet".
Ledarskapstecknen märks i handlingar på de områden där dessa okända ledare rör sig.
Ledarkunskap har ingen åldersbegränsning om inte sjukdom och det fysiska åldrandet får denne att gå till reträtt.

FRAMTIDEN
Lösningen till den nutida världens rena kalabalik finns i kombinationen mellan det äkta ledarskapet som var då när språket inte fanns och dagens individuella, mentala, personliga utveckling.
Det är med den natur ledar andan som framstår av en äkta demokrati där ansvar mäts med mod, tro, styrka, kunskap, fullständigt ansvar och personutveckling i ständig förnyelse, som dagens värld kan räddas från förmörkelse och går mot ljuset.
JAG
Jag som håller makten i schack, är fysiskt tränad och är mentalt inställd för strid är den ledare som du behöver för att du skall fortsätta leva bra eller för dig som vill leva utan bekymmer. TRO PÅ MIG och gör mig till ditt val. Välj min kunskap och min styrka så att världens ekonomiska, sociala, kulturella, politiska oenigheter inte förblir en mardröm. Här och nu är jag med dig, vi tillsammans formar vår framtid!

Mitt första steg är att samla de som tros kunna bära rätt ledarskap, välja  de för deras samhällsuppgift och tillsammans med folket ta oss till räddning. Vårt samhälle skall präglas av omsorg, rättvisa och ekonomisk vällfärd i en välbalanserad utvecklingsprocess.

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com

 

LJUSET KOMMER FRÅN NORDEN, TREDJE VÄRLDSKRIGET, VÄRLDENS UNDERGÅNG, DEN NYA VÄRLDEN.

 

RÖSTA PÅ MIG för jag gör verklighet av dina önskningar! RÖSTA PÅ MIG

cursor