SE VÄRLDEN MED ANDRA ÖGON 18/3/2008

 

KRIGA ELLER DÖ!

 

Dilemman.

http://www.vipr.com/kommunikationsproblematiken.htm

 

Saker och ting.

Vad spelar det för roll om jag skulle äga allt skatt på jorden när misär, lidande och döden efter världskatastrofen är ändå oundvikligt nära?

 

Bråttom! Snart slut med vårt liv på Jorden.

1. Om inte världens enar sig kring alla problem som gäller mänsklighetens överlevnad bli snart oundvikligt en världs omfattande krig! Kontinenter mot kontinenter, nationer mot nationer, grupper mot grupper, individer mot individer och de få överlevare kommer inte undan Naturens vrede!

2. Eller, Naturen slukar oss förre den mänskliga enigheten.

 

Politiken.

De som tror att dagens politik kan lösa världsproblem är lika oförståndig som ett nyfött barn!

http://www.vipr.com/maktsjuksyndrom_4.htm

Passiviteten, demokratier och diktaturer är ingen lösning till mänskliga galenskapen.

http://www.vipr.se/politiska_partier_2.htm

 

Problemen och konflikter.

Jag tror att problemen och konflikter som verkar omöjliga ibland går att lösa med enklare medel. 

http://www.vipr.com/krig_fred_6.htm 

http://www.vipr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

Empati.

Jag lider med dig.

Jag lider med dig som inte ha mat för dagen, med dig som inte kan röra fri utan gränser, med dig som få höra nej när som vuxen känner dina gränser, med dig som faller offer för oprovocerat våld, med dig som inte får kärlek och inte kan fortplantar dina gener. Jag lider med dig.

 

Det finns folk.

Det finns folk som jag som inte är märkvärdig men som har gott sundförnuft, lyssna därför på oss och gör som vi säger. Du bör vara med och följa våra spår. Vi lyssna på dig, vi tro på dig, du är en av oss.

 

Mitt budskap.

Mitt budskap är kärlek, harmoni, fred och frihet, därför skall vi kriga! Konsekvensen av vad krigshandlingar innebär är en snarast framtid ickevåld samhälle! VI Gör det för att ger Livet en chans att överleva, för oss, för våra barn, för mänskligheten och naturen. Lär dig därför nu att förstå och leva i fattigdom.

 

Ideologier Tro och Jag.

Anarkister, statspolitiker eller patrioter, religioner eller humanister, allt mänsklig kunskap och okunskap, ditt sätt att vara och andras tankar, i allt detta och mer finns alltid en god sida. Men det goda räcker inte!

 

Bara en röst är värd att lyssna och bara en vilja är den rätta att följa!

Jag vill säga, ger mig makt och då, vi tillsammans förändrar världen, här och nu vi kommer att rädda det som går att rädda inte minst oss själva!http://www.vi-pr.com/ljuset.htm

 

Välj: dö eller leva!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

http://www.vi-pr.com/varlds_undergang.htm