Selektiv POLITIK

 

 

 

Selektiv POLITIK.

 

Om demokrati

 

Det sker när man sätter spärr som t.ex. man behöver vara tre medlemmar för att starta ett politiskt parti (förening), man skall ha 2 % spärr för att godkänna ett nytt parti i kommunfullmäktige, man skall nå 4 % för regering.

DET är samma gällande representativ demokrati, direktdemokrati och tom folkomröstning som idag kan behålla eller skapa hemligstämplat material är synonymt av selektiv politik.

 

Denna politik är arkaisk, reaktionär, förtryckande, negativ och diktatorisk och det hjälper inte att kalla det rättvist eller beskyddande vare sig om hemligstämplad tid för stunden eller i 73 år eller angående % spärrar som skuggas av uttrandefrihetens princip m.m.

Men, använder vi oss av FOLKDEMOKRATI så kommer rättvisan att skipas i större utsträckning.

 

Folkdemokrati är metoden som går att applicera till selektiv politik som innebär ”allt till folket!”

 

Vi resumerar att dessa två procedurer x% och den andra gällande hemligstämpel, som jag definierar selektiv politik, kan kvarstå som sådan under ett "x" år för att anpassa sig med krav från myndigheter om en ideologisk beskrivning och syfte för det nya politiska parti eller förening samt att hemligstämplad innebär att de som kräver det skall bevisa meningen med ett sådant krav.

 

Anpassningstidens period medför risk till fortsättaning av orättvisor t.ex. korruption av olika slag m.m.

Rätt val om folkdemokrati är att det applicerar rent dvs. omedelbart för att undvika onödig tidsplåga.

 

 

 

Tor svärdtorp www.vi-pr.com