SESKARÖ PARTIET

vipr@vi-pr.se

Varför inte? Och, varför det? I så fall hur skall det se ut? För vem och för vad?

KOM DU MED OAVSETT VILKEN POLITISK ÅSIKT DU HAR

VAR MED OCH SKAPA VÄLFÄRD FÖR ALLA OCH IDENTITET SOM ÖBO

  Seskaröflagga 2009-10

TILLSAMMANS FÖR VÅRA UNGA, VÅRA ÄLDRE OCH DE STORA Välkommen!

Relaterade länkar som inte är aktuella (2014). Seskarö - Djur i Seskarö

Tor Svärdtorp

2014 Redovisad

2018 Redovisad  

www.vi-pr.com