SEXUELLA ÖVERGREPP och offers ko
SEXUELLA ÖVERGREPP, offers konsekvenser och ANDRA HÄNDELSER med SAMMA SLUTSATSER

SEXUELLA ÖVERGREPP, offers konsekvenser och ANDRA HÄNDELSER med SAMMA SLUTSATSER.

 

I

Sexuellt övergrepp talades vid media och inkluderades i olika sammanhang inklusive övergrepp i barndom.

Enligt berättelse skulle det vara så att personer som blev sexuellt utnyttjade under vuxen ålder eller i deras barndom kommer längre fram eller i vuxen ålder drabbas av olika sjukdomar.

Människor som drabbas av sexuellt utnyttjande samt våldtäkt kan dö i förtid.

Information tas emot till 90 % av åhörare som tackar och bugar utan den minsta insikt om det verkligen stämmer. Enligt deras sk. undersökning och statistik ja, det stämmer.
MEN
Om vi tillför följande objektiva detaljer skulle det säkert låta annorlunda, skulle det ge mer ärligt och rättvist synsätt och repetera slutsatser som inte alls blir lika som dessa forskare påstår.


VI BÖRJAR MED  

1, I naturlig mening har sexuella akten hos människor samt hos djur olika ”introduktion (fasoner och förutsättningar)”, mål, syftet osv. Introduktion kan vara för oss människor romantiskt förspel eller utan det, mjukare, hårdhänt med inslag av sadomaschoistiska spel, dofter, ljus , färg osv. Njutning är mening, förökande detsamma och en korsning av det lika väl.

2, Moderna människor har präglat sexualitet med principer och lagar om vad det som är eller inte är, skall göras eller ej osv. Allmän princip av modern människan som än idag inte gäller för alla människor och grupper i hela världen är att sexuella akten skall göras med bådas samtycke, ske i de åldrar som kroppen tillåter t.ex. efter menstruationer osv. och när människan har förståelse om vad det innebär sex och födande, föräldraroll, ansvar osv. Allt annat kallas för våldtäkt.

Våldtäkt i sin tur har också sina mönster som inte är lika från grupp till grupp, länder till länder osv.

3, Idag föredras att acceptera sexläggningar som naturliga gentemot andra och frågan är varför?

Varför organisation som RFSL QBT inte inkluderas i  ett större block mångfalden? Inkludera de som praktiserar, provar eller har läggning till sex med djur, med växt, med barn, med döda, med saker, sexfixerade i olika riktningar, de som ägnar sig bara till masturbation och onani osv.? Var går gränsen och varför?

Om det råder tystnad efter fråga, godkänns mitt påstående att dessa människor som driver organisation och frågor samt krav till mångfald inte är ärliga, identitetsfråga missgynnas och maktmissbruk är faktum.

Resonemang ha inte begränsningar om man vill spekulera.

OBS! Under föredrag framkom aldrig frågan om undersökningen omfattade dessa människor med olika sexuella läggningar eller om det handlar om bara heterosexuella. För, det finns en grundskillnad från land till land, grupp till grupp, personliga inställningar på genetiska och kemiska samt undermedvetna nivåer som gör skillnad mellan accepterade heterosexuella och motverkade sexläggningars bärare som påverkar resultat till undersökning. 


SLUTSATSEN

Stjärna till oliktänkande och agerande och slutsatsen därtill är att information som flödar är konstruerad efter egna lagar, synsätt, förutsättningar från land till land och grupp till grupp, vare sig politiska eller religiösa samt individuella så att i den generaliserad mening SJUKDOMAR, FÖRTIDA DÖD som påstås, stämmer inte där förutsättningar är annorlunda än de som vi har i t.ex. Sverige i vår moderna tid som vi lever i.

Information i media som kallas VETENSKAPLIGT är inte helt rätt formulerad heller.

Information görs med antydningar av de psykosociala principerna som vi lever i utan komplettering som stöd av studier kring livsformer och fysiska resultaten kring själva kemisk dynamik, utan jämförande studier om annan sed med samma studiemetodik osv. 

Alltså, vi andra kunskapsmässiga, anser att ACCEPTANS av ett beteende gör stor skillnaden i resultaten. 

Kort sagt, sjukdomar och förtida död pga. sexuellt övergrepp stämmer inte när samhället ser det som ett normalt eller tillfälligt beteende och inte som övergrepp i sin negativa mening. 

Detsamma gäller begrepp ”våldtäkt” om det skulle begränsa sig till bilden av heterosexuella relationer i ett omoget heterosexuellt samhälle där en man fysiskt tar grepp på en kvinna och med sin penis mot kvinnans vilja penetrerar henne i könsorgan med risk att tillföra eventuella fysiska och psykiska skador därtill… då har vi den klassiska våldtäkten. Händelsen som påkallar stöd (personligt och allmänt) för offer och straff för förövare anpassat därtill.  

I det allra senaste moderna samhället som jag definierar transsamhället (tröskel till ultrasamhälle, ett samhälle där IT chips kommer att vara en del av framtid sk. umanoider osv.) sexuellt övergrepp generaliserad (sexuellt utnyttjande och våldtäkt) oavsett förövare - offer status eller läggning i denna förföljer samhället är skadorna rätt beskrivna under föredrag, men repeterar, att om dagens samhälle skulle vara så utvecklat att ha accepterat mångfald i sin totala mening som ovan beskrivet eller att homogena samhället som jag beskriver vid http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm skulle existera då skulle det inte heller uppstå skador och förtida död. 

Jag tror att vi alla engagerade skall börja tänka om vad det gäller ärlighet, rättvisa, pluralism, individuell frihet och homogena samhället… FRÅGAN ÄR ÖPPEN och statistik måste göras om…

 

 

II

ANDRA HÄNDELSER med SAMMA SLUTSATSER.

Det handlar om föräldrar som har förlorat egna barn via omhändertagande, barn som omhändertogs, en skilsmässa, en förlorad anhörig, en drastisk förändring i ens liv med sämre villkor eller extrem lycka, tvång till flykt mot sin egen vilja, långvarigt tvång i ett oönskat livsförhållande, krigsoffer, ensamhet och isolering samt fångenskap, förvåning och ”Läran” samt förnekelse, rädsla och chock… Alla dessa upplevelser är en del av förnedringar i ens liv som skapar sjukdomar och förtida död. Om man stressar en höna tillräckligt så dör hon på kuppen! Hundars försvars mekanism att bita säger att hunden blev rädd, mår inte bra och det har samma aspekt hos människor. Hundar som biter för de blev lärda till det, det är precis som människor som blir fanatiker. Hunden i det vilda använder bett i högsta mening för att skaffa föda. Människor som begår grova övergrepp har i sig en tickande bomb av smärtsamma känslor precis som hunden i sitt minne instinktivt biter den för säga ifrån. Vi alla är födda utan våld mot egen ras. Man blir kannibaler, man är rovdjur lika väl som man är vegetarian, en överlevnads saga och en lära som allt ätande i det genetiska arvet hos människor. Vi bär beteende utan kunskap och vi formar oss i vårt liv med allt som intelligens innebär. Att vara intelligent är som att säga att ha försprång men också det innebär höjd känslighet som skapar sjukdomar och förtida död!

Är 3, 4, 5 % av hela mänskligheten psykopater? Ja, jag vill tro på det och gärna höja antalet. Men här är det fel i statistik pga. isolerade grupper av människor som lever i deras primitiva liv, går inte att räknas som de som lever i det moderna samhället eller transsamhälle. Psykopati i det primitiva samhället om så vi vill jämföra och är del av deras mikrosamhälle som kan jämföras som djurs instinktiva agerande när de slåss och dödar för att para sig och därtill är det inte våld, våld som skrivet som skapar sjukdomar eller förtida död. I vårt makrosamhälle som är den moderna är psykopati vanligare än man tror och jag  vill nu överdriva i dina ögon genom att omvända statistik ovannämnd att det är 3, 4, 5 % av mänsklighet som inte är psykopater! Vi kan säga att efter bardomen börjar problematiken. Jag stödjer mig utöver den vetenskapliga och pseudovetenskapliga, arkaiska kunskaper genom mina antaganden och livserfarenhet i samband med sunt förnuft vid princip som knyter sig till den filosofiska medvetenheten att pluralism är själva kärnan till kontraster. Det vill säga att Konflikterna gör oss olika och som i en kedjereaktion sprider sig så att uppstår kaos. Vi använder oss av påhitt som lagar och moral för hantera konfliktspridning, men genom att dessa principer och praktiker styrs av maktbehov och missbruk, det är då att plasma av en harmonisk naturell kommunikation är bruten. Normaliteten hos människor i den mening som finns i de primitiva stammar och ännu längre i tid fanns när människor levde som nomad på plockning utan att jaga är bruten, det är den moderna världen som gör oss sjuka och skapar plågor som för en del innebär förtida död!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com