SEXUELLDRIVSKRAFT OCH MAKTEN

SEXUELLDRIVSKRAFT OCH MAKTEN

 

Det är inte mening att göra en vetenskaplig skrivelse, här vill jag generalisera tanken kring sexualitet och vardaglig mänsklig beteende med flera samhällets visioner.

 

MÄNNISKAN

 

Olikhet och sexualdrift

Om vi människor är så olika det är också sexuelldrift olika så kan man tycka. En person kan ha mer eller mindre programmerad eller socialskapat sexuelldrift än annan och det är olika på olika individer.

Det ur primitiv gemensamma ändamål är fortplantning.

Orgasm

Orgasm har som sexuelldrift sina olikheter. Det gemensamt ändamål som manifesterar sig med ett allment välbefinnande av olika grader är belöning.

 

När börjar de första sex njutningar?

Det går inte att definiera startpunkt till sex njutningar i den generaliserad mening och det för att det är så personligt. Vi bör tänka att redan i moderliv när det kemiska sammansättning har format vårt könsorgan och planerad vägen via kommunikation till den punkt av hjärna som relateras just specifikt till det gemensamma ändamålet kan man tycka är statbana.

Från denna abstrakta konfiguration av att någon gång en första början har det funnits i moder stadium är vägen ut till världen en ständig sex upptäckt resa livet ut. Lilla barnen upptäcker sitt könsorgan och när tiden kommer hänföras barnen det till det motsatskön. Barnen hör, ser, känner, upplever och lär sig.

 

Kommunikation  

Kommunikation är också en del i det universella sammanhanget som rör sexualitet och dess utveckling.

Om vi resonera med fötterna på jord är i den mänskliga kärnans början precis som ovan nämnd som kommunikation fröjdar sina ingredienser. Det händer nu i dagen tid när människan än följer den naturliga evolutionen: kommunikation med naturens predisposition i samband med livet.

Det händer i framtiden via artificiella bildningar av det mänskliga livet genom provrör, chips och allt annat som människan åstadkommer till. Då har troligtvis kommunikation inom sexualitet samma mening som nu, tom. samma resultat och kanske mer eller vägen på motsatthåll.

Läs mer om kommunikation på

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm 

 

Barnen

Barnen är i alla sina sinnen att genföras med en svamp. Det suger åt allt där den finner sig, det blir sur av frustrationer och det skummar av positiva inslag. Men också en undermedveten kamp pågår oavbrutet och barnen kan skumma av glädje med inslag av rädslor så att det lukta ändå illa och när det syrar sig kan resultaten ser brilliant. Så är den fysiologiska och den psykologiska uppväxt i samrör med en definitiv spårgivning som delvis är bestående och delvis förnyar sig men också dels som disintegrera sig för all lämnar tomhet eller plats för nya enheter. Familjen, samhället, egna uppfattningar påverkar barnen till döden faller. VI ÄR BARN LIVET UT.

 

SAMHÄLLIG

 

Barnen och samvete.

När i barnens liv inträder samvete faller så småningom det naturliga erövrar beteende och då frågan är: är det rätt eller fel med moralen?

Alla människor har varit barn, har känt till sex drift och upplevt orgasm.

Samlag med mottsats kön kan upptäckas av naturliga och spontana undersökningar men också med direkt eller indirekt läran. Beteendedrift underblåst av fortplantnings kraft inom kommunikation via attraktion gör samlag möjligt och naturligt utan ålderskillnad och därför vi kan säga att I NATURENS MENING FINNS INGA VÅLDTÄKTER.

Människan är gjort för att fortplanta sig och när i kvinnliga kön släps ägg som söks av manliga spermier är tiden inne och tiden kan vara olika för olika individer oavsett kön. Därför när moral undanröjer med lag och andra intressefrågor det fria och naturliga fortplantningsförmåga blir samvete sigillerad som felaktig. Inte bara det, människan i huvudtaget som drabbas av moral och lagar drabbas också av psykiskt och fysiskt trubbel oavsett ålder. Då, människans libido går vilse i olika ritningar i labyrintens belöningar och prestationsångest med mål att söka sig till eget fridhem. Det vill säga att moraler och lagar som kväver denna naturliga sexdrift amputera, lobotomera, reducera, våldförs och angriper evolutionen.

Se mer underlag på

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm        

 

 

Sexuell typ

I dagens fria ord har sextyper minoriteter som homosexuella och bisexuella brutit genom den klassiska heterosexuella majoritetens dominans. Här vill jag pointera att om världen accepterar de två av tre sista nämnda alltså homosexuella och bisexuella det kommer att bli helt naturlig att acceptans skall utbredas till andra sextyper minoriteter.

Några exempel av sextyper minoriteter kan vara: barn har sex med varandra, vuxna som har sex med barn eller barn med vuxna, människor har sex med djur eller djur med människor, människor har sex med döda människor, har sex med hjälp av redskap, orgier av olika slag, har flera kvinnor eller flera män som partner, välja en partner med stor åldermässig skillnad, att välja onani livet ut, njuta av pornografi eller se på andra sex lekar osv.

Så säger logiken, sundförnuft och som på olika stället i världen är dessa sex behov i stort sätt naturliga och lagliga accepterade.

 

Sextyper och vetenskap.

Det verkar som vetenskap har kunnat idag framställa delvis slutsatser som pekar att t.ex. homosexualitet har sin egen kemiska omsättning i samband med ärftlighet.

Då, skulle man likaväl vetenskapligt framställa andra ovannämnda sexuella dragningsvarianter. Undersöka om det handlar om ärftlighet, falklig, kulturell, samhällig så att också dessa sexminoriteter får plats i vårt samvete.

Alla dessa sexuella typer och varianter har samma syfte: njutning av olika slag, orgasm och temporärt eller permanent fortplantningsbehov.

 

Sex och makt

Konkurrens kamp mellan sexdragningar under och över utan.

Sex och makt sträcker sig utanför egenmäktighetsgränser som är de naturliga beteende inom fortplantning och skapar konkurrens faktor hos alla olika sextyper, konkurrens riktar sig inom sina egna och mott andra sextyper. Vi ta några exempel.

 

-          Finns traditionella värderingar där mannen skall bestämma, styra, äga mottsats kön. En homosexuell person i detta sammanhang kommer aldrig i fråga att får en ledande post.

-          I dem mer liberala eller demokratiska samhälle har homochefen oavsett kön allt intressen att hjälpa till en lika sinnig och diskriminerar en mer lämpad medarbetare hetero.

-          Inom ”elit” finns en bred förståelse och medverka i olika sexintresse så att sexvariationer är mindre eller mer accepterade. Eliten säger vad undersåtar, familjen och andra människor i världen inte skall göra medan de själva bruka det.

-          Människor jobba hårt och trampa på sina närmaste, det för att kunna ha mer lön så att sedan med pengar köpa sig andra makter typisk av vårt samhälle som t.ex. bilar, TV, data, villa, djur och allt som behaga så att i nätet fångas de önskade objekten till sexnjutningar.

-          Sexuell typ som är i minoritet men som har fått chansen att träda fram från skuggan av förföljelser bildar grupper för att stärka egen identitet.

-          Mans mutsatta kön med allt logik stärker sin position som en utomordentlig dubbelvässad dolk. En sida tillhör medvetna heterosexuella kvinnor och andra sidan tillhör alla andra förövar sextyper, det är feminism.

Se vad makt i generell mening kan åstadkomma på

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm 

 

Fria utopier. Förhoppningar för illusionerna. Visioner.

Vem av sextyper är i majoritet?

Heterosexuella är odiskutabelt den största.

 

Skulle ett samhälle styrt av feminister bära ett sexuellt stigma?

Fast ändå om kvinnokön är räknad som majoritet på gjorden det är inte trolig att feministmakt kan vara annorlunda än dagens manligt. Hoppet byter bara kön och konkurrenslikhet kvarstår på ont och gott.

 

Skulle en gemlik styrt samhälle (med båda könet) åstadkomma en tolerans med de andra sextyperna?

Det som gagnar både kön är rättvisan inom arbetspositioner men konkurrens i sextyper kvarstår och får en ny sväng på gått och ont.      

 

Vad är en ”rent rasiga samhälle”?

Ett rent rasig samhälle har inte annat än slavar och krigsföringsförmåga i syfte att bygga, kontrollera och utrota de som är olika.

Fördjupa kunskapen genom att läsa på fölande länk

http://www.vi-pr.com/rasen_renhet.htm

 

Vad händer då om sexuella minoriteter får politiskt och religiös makt?

Politisk och religiös makt styre som består av en sexminoritet det kommer att vara inte lång ifrån dem renrasig bild med inslag av troligt kaos och barbari.

 

Hur skulle se ut en världs regering komponerad av politisk och religiös makt och representerad av alla sextyper?

Med solidaritet och tolerans många mänskliga problem skulle mindre eller mer lösas i favör till de styrande och indirekt för de åskådarna. Förtryckt kommer att kvarstår mott revoltör, rebeller, grupper och minoriteter av alla slag så långtids framöver att sexlust hinner med att ta mänsklighet i graven.  

Passa på att läsa en fördjupning i frågan om ett nytt demokratiskt koncept och visionen http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm och än djupare koncept på http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och ännu djupare och bredare koncept relaterad till makt, ovan spalter och som en helhet vision i sig http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm  

 

Tänk om samhället var annorlunda med ”mer sex=mindre krig” och det finns en sanning i det. Men sex belöning kompenserar bara en del av vårt kontroversiella allt ätare behov.

Om vi tro att sex är som en magnet så att allt som vi gör och tänker i stor sätt under stor del av vårt produktiv liv går ut kring sexdragningskraft och naturliga eller skapade sex behov, skulle inte vara klok att se på allvar på denna central del av livet? Skulle vi inte kunna förvandlar denna börda till en politisk och tro florerande mening?

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com