SEXUALITET, DAGSLJUS och Lagom är ett STIMULIS för vårt LIBIDO som via ENDORFINER gör vi oss piggare och...

 

OLIKHET i första ögonblick mellan sex och ljus är att den första för oss till NJUTNING, en naturstimulans med mening av FORTPLANTNING.

Den andra, är att vi människor som bytesdjur uppstår inom oss RÄDSLA i sina komponenter bland hämmande (dödsläge) till sublimering (fokusering, reaktion) vid försvarsmekanism med slutsaga i ÖVERLEVNADSBEHOV.

Båda är lika i sk. ”Jagdrifterna (fortplantning, mat osv.)” och VIDARE likhet i motsägelsefulla situationer finns vid följande exempel.

  

LJUSET

Ljuset är inte att underskatta inte heller överskatta när ljuset är en fördel då vi själva är ROVDJUR och ljuset underlättar vårt mål. På andra sidan ljuset finns mörkret som i sig skyddar oss men försvårar våra möjligheter för att överleva.

 Ser vi ljuset och mörkret i symbios med varandra och andra effekter.

I dagens utvecklade länder vet vi att ljuset skadar vår kropp när vi utsätter oss frivilligt eller tvingad till ett för långvarig exponering oavsett att det handlar om solljus bl.a. ljus av en annan källa. Ljuset dödar oss vid dess missbruk. Samtidigt är ett balanserat ljusintag livets frö.

Mörkret är i sina djupa och långa mörka tider orsakad som en varning till vår undergång, det skapar osäkerhet, rädslor osv. som knyts till psykiska depressioner som samtidigt framhävt sin nödvändiga existens när vi vet att utan sömn dör vi och här har vi också en källa till livets frö.

 Andra lustiga effekter om ljus och mörker är t.ex. när nattens matlust sjunker eller avtar när trötthet får sitt inträde, vi matas då psykologiskt med drömmar som i vissa tider kan påverka oss periferisk fysiskt t.ex. med utlösningar, eller som väcker oss vid andra fysiologiska behov.

I sexuella akten tillåter ljusets högsta närvaro och det händer fram i ålder när sexuell lust sjunker att då höjs maten som njutning som kompensation.

 

SEXUALITET

När den del av sjuk narcissism närvarar sig vid sublimering och inte begränsas uppstår beroendet och därtill ev. missbruk som kan ansluta sig till våldsamma faser med destruktiva slutsatser.

Våldtäkter i modernt samhälle får juridiska konsekvenser med t.ex. frihetsberövande i mild mening och döden båda för offer och erövrare i den grova meningen.

Finns en tredje konsekvens, som världsmedborgare, genom att inte sätta gränser till fortplantning, då gör det oss till våldtäktspersoner pga. delaktighet till demografisk explosion som kommer att leda till livets undergång.
Komplext
samlevnadsbehov som från dagens till medeltidens samhälle (tredje världen) med deras ignorans vid gränslösa födande, till moderna samhället med inte tillräckligt minskat födande, faller då ljuset på gemensam punkt och till slut ”endorfiner”.

NOTERA: Vi arbetar för att ”ackumulera”, status har ingen betydelse i sammanhang om man blir rik, är man ännu fattig eller lagom, det är sexuell njutning som är slutmål!
Å andra sidan, vill inte arbeta metodiskt, passa tiderna, karriär osv. Vi söker omedvetna det ursprung där maten serveras som det var vid plockning eller första samlingsepoken. Vi söker frihet genom att bryta tvångsmönster och monster, målet är sexuell njutning med sin lockelse av endorfiner och fortplantning.

Berusning är också ett sätt att kompensera och samtidigt framkalla sexuell drivkraft som källa till fysiologisk och psykologisk uppiggande, kompensationer och nedgång. Det är t.ex. konsumtion av olika slag, arbeta intensivt under ”vana” för att sedan kompensera med snabbare takt under paroll eller parade ”mer och mer” av olika upplevelser och inte minst lära känna nya människor. Politiken i över huvudtaget för eller mot makt tillhör livet karusellen där man ger och tar med slutspel SEX.

 

LAGOM

Sexualitet och Ljus kanaliserar oss via endorfiner och accelererar missbruk som bäddar in oss i en form av mass självmordsbenägenhet, undermedveten strävan eller bara händelse kanske gå att hejda med medicinering, kirurgin eller IT ingrepp och vad mer vetenskap kan ge oss som endorfin antidot. Alltså att vara pigg, att köra i högt tempo, att ständigt accelerera är inte alltid den höjdaren.
Hastighet är problematiken det håller oss fånga som i en kokong på väg att mogna till omedvetna eller intet. Hastighet utöver stimulus gällande sexbehov, ljus och mörker som skapar känsla av att vara pigg, endorfin som mitt centrum och motor av det hela är troligen inte det enda som man kan tänka sig styr riktning till omedvetna eller intet, det är sättet.
Sättet
som svårt analyserade i det filosofiska tänkandet kan vetenskap i sina olika former fånga svaret?

Jag kan tillägga en känsla som människor i unga åldrar och de människor framme i högre ålder reflekterar på samma händelse med två olika obesvarade frågor: varför i ungdomstiden TID går aldrig fram medan i högre åldrar vet man att TIDEN går för fort? Filosofiskt kan man tyda och vetenskapligt har det bevisat till en viss punkt vid hastighets problematik men utan klara svar till sättet och generering av det ”varför det?”

DÅ, tycker jag att förändringar skall börja med oss här och nu genom att styra maktsjuksyndrom och vara lagom i handlingar.

Lagom med sex, lagom med ljus så att denna träning, vana, återskapande, kan vara ett alternativ till kanske brutala radikala lösningar!

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com