Psykologisk och sociopolitisk an

Psykologisk och sociopolitisk analys.

Studien inkluderar inte långa och multipla definitioner i olika sammanhanget. Mening är att skriva en sammandraget kring självförtroende. Detta är en generaliserad studie som inte alltså inkludera individen som entitet. I den logistiska samhällspsykologin inkluderas principen att alla dagens människor lider av en rubbad balans där självförtroende spelar sin roll för individens existens och relation med omgivning.
 

OM SJÄLVFÖRTROENDE.
Självförtroende är en klar medvetenhet. Den är fri och kan fångas av negativa eller positiva ut och inne upplevelser. Självförtroende periodvis kan tränger sig i drömmar vilka kan stärker sig i uppvaknandes egot i den positiva eller negativa meningen. Därför vi kan säga att det finns självförtroende med negativa inslag en fiktiv självförtroende.

Start. Förpubertet.
Från födelse upp till 10-12 årsålder pågår en process där vi registrera föräldrar beteende, agerande, ljud, ord, resonemangen, ansikte, former och kroppsuttryck. Dessa bilder och upplevelse följer oss, leder oss i vårt undermedvetna liv livet ut.

Pubertet.
Pubertet korta åren präglas av upplevelser som rör i korta sträckor med högsta hastighet och som samspelar med långvarig lätt melankoli http://sv.wikipedia.org/wiki/Melankoli känslorna befrias, accelereras, exploderar, förnyas, förtryckas och delvis dör för att delvis formas och rota sig i vår medveten medan andra somnar. Vi lever inte till mål, vi bara upplever.

Postpubertet.
Vi kan säga att under livet från 18 år till 25 år skulle vi ha nått målet av mognad, men då är redan det en stor skillnad från individ till individ. Det psykologiska mognad alltså är stark under påtryckning från förpubertet upplevelser och kontradiktorisk vardaglig liv.
 

Under livet gång.
Livet ut präglas vi av olika stadium av mognad som i stora eller mindre drag formar oss i vår personutveckling. Under den tid minnen speglar upp i vår medveten fragmenterade bilder, seans och t.o.m. ljud som i en kedjereaktion skapar och förinta det som var, det som är och det som skulle vara. Det vill säga att livet ut vi kan leva antingen målmedvetna, passiva eller destruktiva.

Målmedvetna.
Målmedvetna är människor som lever utåtriktad i ett samspel med det egen inre.

De passiva.
Se passiva är människor som följer diktamen.

De destruktiva.
De destruktiva är människor som stark brister t.ex. av självförtroende.
 

Dagens människa.
Dagens människa är inte som skulle vara och det pga. balans i och med natur har rubbat. Så att i dagens läge är det svårt göra en jämförelse om vi inkluderar i kalkyl hela mänskligheten om vad självförtroende skall ligga för att kunna skapa en harmonisk individ och planet.

De passiva lever i en extrem rädsla och de destruktiva lever i ett extrem behov av makt. Den första människan är nästan meningslöst och lever i ett förtroende eller självförtroendet som är täkt av hoppet "Hoppet, se på http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm? Den andra är en sociopat och brottas ständigt för egen överlevnad.

Självförtroende inträdet.
För kunna ger en mening till meningslösa är att skapa trygghet i alla horisonter. Exempelviss de centrala frågor som: sex njutning, födande och föräldraroll, kärnfamilj (man och kvinna), ett samhällets politik som stigma identitet, val och motivation via samhällets belöningar, ett god och kort allmän utbildning, arbete. Dessa supponerade möjligheter skall vara koncisa, explicita och realistiska. Genom det, förhoppningsvis har vi skapat ett allmänt stadium där nästa generation kan leva målet. 

För att kunna etablera dels sociopater är att målet skall vara extremt och långsiktig. Man skall använda sig av narcissistiska principer, realistiska men konsekventa belöningar och ständig mänsklig närvaro. Dessa människor har en generellt grundläggande problematik om inte en biologisk defekt har inträffad, det handlar om super ego som man skall kunna brytas ner och skapa möjligheter till självkritik. Når man dessa mål har vi en möjlig möjlighet till integrering.
Det genetiska repareras med tidens gång och med det den fysiologiska som är en del av daglig mänskligt identitet och behov.

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com