SKILSMÄSSORSNAS BIOLOGISKA BARN.

När två vuxna personer av motsatt kön träffas, är förlovade en tid och sedan gifter sig, då skapas den juridiska och moraliska knuten till varandra och deras avkomma. ”Vårt beteende präglas av olika faktorer och nya händelser livet ut, sådant kommer ständigt att påverka och förändra oss. 1) Denna del är det psykologiska inom oss. 2) Men, den biologiska är ett stigma. 3) Under fritt val eller påtvingade bland godkända och motverkade händelse vårt beteende formar oss delvis på nytt så att i extrem utsträckning medger till gener nya inslag.” Fast alla dessa förändringar är det biologiska relation mellan kärnfamiljen enhet i ständig relation livet ut. En optimal kommunikation sker mellan de biologiska enheter och öppnar förståelse för det främmande. Bryter man förtroendet kommer tryggheten att svika och därtill skadan sker. Barnens rätt till uppfostran av sina biologiska föräldrar är påtaglig! Jag kräver därför en lag som säkerställer barnens rätt till sina föräldrar under deras ”uppfostringstid”.  Det handlar inte om gudomlighet, inte om samhällets positiva eller negativa utveckling och inte heller om rätt eller fel. Det är sunt förnuft som måste råda! INGEN FÖRÄLDER BEHÖVER FÖRLORA SINA BARN OCH INGA BARN BEHÖVER FÖRLORA SINA FÖRÄLDRAR. ETT TRAGISKT EXEMPEL ATT MINNAS FÖR ALLA.

Skilsmässan och vårdnad om barn. Ett gift par infinner sig i domstolen för att skilja sig. De har biologiska barn, de är fosterföräldrar till andra partners barn, de har ett adopterat barn och tom hon är gravid. Angående vårdnad av barn är det än idag oftast modern som får vårdnaden om barnen och det händer ofta när det finns konflikter mellan partnerna.

Väntan på vidare förhandlingar.

Sabotage. Under tiden i väntan på ny förhandling om vårdnad om barn belastas partner som inte har vårdnad av olika juridiska beslut som kommer att försämra hans/hennes talan framför ”juryn” under nästa förhandling.

Familjerätten. Familjerätten inträder. Kvinnan berättar att hon blev misshandlad men anmälde aldrig. Att pappan har förgripit sig på barnen. Han kan ta barn utomlands och att barnen kommer att gömmas för henne. Obs! Kvinnan kommer efteråt att berätta att hon blev våldtagen av sin man. Hon är rädd för mannen osv. Dessa lögner kommer att i förhandlingar i domstolen bli till fördel för mamman. Polisanmälningar och kvinnojouren. Kvinnan anmäler mannen för sina påståenden före eller efter familjerättens inträdande. Kvinnojouren kopplas in, familjen flyttas osv. Polisen hämtar mannen för förhör angående kvinnans allvarliga påståenden. Polisen måste i detta fall skicka vidare förhandlingar till åklagare.

Åklagare. Förhandlingar som är ringa eller på annat sätt inte är så allvarliga och som inte kan bevisas, i princip läggs ned. Kvinnans påstående kommer i alla fall upp i domstolen genom att hennes advokat kommer att berätta om det. Men, påstående som t.ex. sexuella övergrepp och misshandel kan innebära att mannen häktas i väntan på att undersökningarna ska bli klara.

Mannen får besöksförbud.

Tiden går. Inga förhandlingar om vårdnad om barnen sker förrän att mannen står framför domstolen och svarar på kvinnans allvarliga påståenden. I domstolen blev mannen oskyldig dömt för våldtäkt utan bevis.

Ja, det var så att mannen saknade sina barn så mycket att han sökte upp kvinnan . Blev några indirekta träffar på gåtan… Det räckte att ”ord mot ord” i domstol förhandlingar inte gällde mer, så juryn gick på kvinnans påstående. Vårdnads förhandlingar. Mannen får ingen vårdnad men får rätt till s.k. umgänge med sina barn. Restriktiva former finns också i dessa fall, just om umgänge. Barnen får träffa sin pappa under fyra timmar per månad under bevakning av s.k. kontakt personer. Förnedrande eller ej, så är det! Så att många pappor säger ifrån sig kontakten med sina barn.

Konsekvenserna för barnen. PAS syndrom. Det sägs att mamman berättade för barnen att pappa inte älskar dem, att pappa var dum, att pappa är farlig, att pappa kommer att göra illa dem om de träffas. Nya mannen i familjen och andra trycker på med påhitt och lögner så att barnen går på dessa påståenden och i slutänden vill inte barnen träffa sin far. PAS syndrom är fullbordat. Mannen förlorade i domstolen rätten till umgänge och det också pga. att i familjerättens dokumentation framgick att pappa inte kan trygga barnen.

Tiden går och när barnen blir så stora att de kan föra sin talan, förlorar pappa än en gång och definitivt sin rätt till kontakt med sina barn då när barnen sade att de inte vill träffa sin far!

PAS syndrom som drabbar föräldrar och barnen. PAS syndrom som drabbar vårdnadshavaren i detta fall.

PAS Syndrom som drabbar modern: Vårdnadshavarens lögner. Intriger. Trakasserier. Förbjud och kompensation. Auktoritet. Omgivningens eget fångenskap av påhitt. Skam. Fiktiv rädsla. Inmatning av samhällets hysteri som t.ex. sexfixering och fobier. Sexuell avtrubbning. Undermedvetet underkänd vinning av hela fabeln och medveten makt.” ”Det som myndigheter missar är att kvinnan i detta fall behöver terapeutisk hjälp. Och i detta tillstånd är kvinnan inte lämplig som vårdnadshavare”.

PAS syndrom som drabbar mannen. ”Längtan. Ilska. Sexuellt trubbel. Fabulera. Planera. Rädsla. Hat. Vanmakt.” Med vanmakt kommer vi en steg utanför PAS syndrom och hamnar vi i den vanliga allmänna psykiska tillstånd då kan det förvärra mannens tillstånd och hamnar vi i de klassiska faser där depressioner tillstånd av olika slag kan framträda och då är dags för mannen att söka en terapeut. Dessa tillstånd kan medföra ytterligare kompensations behov som t.ex. höjt alkohol behov, rökande, spel och söt beroende, narkotika… I denna redan självdestruktiva fas, relaterad till PAS syndrom, hamnar vi i den Logistiska Samhällspsykologin vilka jag är grundare till och där menar jag att det mänskliga allvarliga destruktiva beteendet är relaterat till samhället i sin helhet. http://vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm Här kan påträffas spontant eller fiktiva och praktiska planerade fysiska våldsamma handlingar som så allvarligt som t.ex. mord. Följ länk som tillägg exemplen om rådande ilska m.m. Läs det under ”Ronda bordet. Autentiska fall.” http://vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm

Sedan. Mor och barn. Återförening med förlorade barn i vuxen ålder är nästan uteslutet. Barn kan få s.k. skyddad identitet med troligen nytt för och efternamn. Kanske kvinnan gifte sig med den nya mannen och får ny identitet för sig och barnen.

Mannen och den nya familjen. Mannen under tidens gång hinner ikapp den destruktiva upplevelse och gifter sig om igen med kommande nya kullar.

De bortrövade barnen. Barnen sugs upp av samhällets påtvingade konsumtion, familj intressen minska dragen och växer egna behov. Studie, arbete, psykiska dragningar… familjen koncept i det ursprunget mening dimmas in. Nu det är JAG (barnen själv) som gäller! PAS syndrom som drabbar barnen i sin vuxna ålder. Barnen i fallet har nått dem grymma gränser. Nu kan smälla till. Självmord. Undermedveten irritation men pendlande mellan hat och kärlek… aggressivitet. Psykiskt tillstånd i de negativa meningarna kan variera väl från individ till individ men alla förenas till en svag personlighet och trubbel i sexuella sammanhanget. Styrka för dessa vuxna barn precis som alla andra ”drabbade” barn, ligger i gener och olika engagemang inte minst skapa en familj med många barn eller inget alls.

NU Nu finns tusen och tusentals syskon och halvsyskon som inte har en aning om andra syskon, halvsyskon, biologiska föräldrar, släkt av första grad. Dessa människor, dessa svenska medborgare kan träffas eller bli grannar med varandra. Hata eller dela idéer med varandra. Blir kära i varandra eller slå ihjäl den andra. Eller, aldrig återförenas över huvudtaget... så onaturligt. Frågan är: Hur kan man reglera och slippa sådana konsekvenser? Vad är vitsen att skapa lagar som bryter mot naturen och mänskliga rättigheter? Svar. Se över social och rättsväsendets lagar. Välj en mer demokratiskt, radikalt eller uppgörelser rättvist politik, bli aktiv i P.P.P. (Politiska Partier Personrörelser).

Mina förslag för att rädda barnens rättigheter och framställa ett hälsosamt, rättvist och genetisk rent samhälle. ”BARN NÄRA TONÅRSÅLDER SKOLAS IN I EN SPECIELL DEL AV UNDERVISNING SOM INNEFATTAR TEORI OCH PRAKTIK. DET FÖR ATT UPPFOSTRA DEM SOM FRAMTIDA FÖRÄLDRAR I ÄMNEN FAMILJ OCH ANSVAR” ”DAGENS VUXNA SOM VILL SKAFFA BARN OCH BILDA FAMILJ MÅSTE SKOLAS IN SÅ ATT ALLA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FINNS KLARLADDADE” ”ALLA BESLUT SOM GÄLLER SKILLSMÄSSOBARN, LVU PLACERADE BARN, ADOPTERADE BARN RIVS UPP. DÄRTILL UTTREDA FRIA ORGANISATIONER, MYNDIGHETER, PARTNER OCH INBLANDADE. FÖRÄNDRINGARNA OCH ÅTGÄRDER KOMMER ATT TAS FÖR ATT RÄTTA TILL ONATURLIGA OCH ORÄTTVISA BESLUT. ANSVARIGA SKALL STÄLLA TILL SVARS FÖR DET ENORMA LIDANDE SOM DRABBAT BIOLOGISKA BARN, FÖRÄLDRAR OCH SVENSKA FOLKET!” ”BIOLOGISKA BARNS RÄTT TILL BÅDA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR NU!


Dagens realitet vid skilsmässa och omtvistad vårdnad om barnen: familjerätten, sabotage, polisanmälningar, åklagare. Tiden går. Socialministrar, Socialstyrelse ansvariga, Socialmyndigheter politik skapar hat och våld genom att försämra dagens och framtidens samhälle med onödigt lidande via ett "all makt till sociala enheter med deras riskbedömningar -hemligstämplar - m.m." helt oproportionella med jämförelse till föräldrars och barns rättigheter.

Se vidare följande vetenskapliga tankeställe: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610 RAPPORTEN FRÅN Social Science Research stödjer delvis men radikalt  VI-personrörelse studier som http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm, kritik som http://vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm, lagförslag som http://vi-pr.com/lagforslag_ts.htm

FAMILJ: FÖR ATT VÄRNA OM FAMILJ GÖR BARNENS RÄTTIGHETER ETT FAKTUM FRAMSTÄLLA ETT HÄLSOSAMT, RÄTTVIST OCH GENETISK RENT SAMHÄLLE. - "...barn som har växt upp i åtta olika familjekonstellationer: med två samboende heterosexuella föräldrar, ensamstående föräldrar, föräldrar som skilt sig under uppväxten, adopterade av heterosexuella, homosexuella, konstaterar att det finns tydliga skillnader mellan hur personerna klarar sig senare i livet och alltså att "...barn som växer upp med två heterosexuella föräldrar klarar sig bäst..." OBS! Vi är delvis kritiska till studier och det pga. att studieresultat speglar sociologiska effekter av det land där studier genomfördes och vi bemöter all kritik (plus och minus) med följande: ”En man+kvinna=barn och nya världsomfattande lagförslag om skilsmässa, vårdnad och faderskap det är vägen”.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com