samhällets orättvisor

SERKOS FALL Media uppmärksammade fallet i flera omgångar men påverkan på ansvariga politiker är lika med noll. Kritiken som riktas mot Staten med styrande politiker i spetsen och myndigheter har en positiv syfte, vi är medvetna av olika diplomatiska komplikationer m.m. Men vi som är drabbade önskar vi en politik utan kompromisser med andra Stater som håller fångna de små oförsvarliga svenska medborgare, våra barn. Dessutom att de inblandade myndigheter som t ex i Sherkos fall, myndigheter har diskriminerat modern och direkt medverkat att Sherkos bortförandet blev möjlig, dessa myndigheter bör omplaceras.

Häktad på sin frånvaro. Nu vet vi vad barnet bor, kontakter är knutna men inget händer. Om Samhällets orättvisors fonder skulle vara så florerande som t.ex. Röda korset, Rädda Barnen med flera, vi skulle ha löst fallet för länge sedan än väntat på trögt statsmaskineri. OBS! Vi (JAG) kontaktade olika hjälporganisationer.

Drömde om min son att vi hade hittat honom. I drömmen hittade jag min sons skor och sedan såg var min son där. Frågade jag om hans far och Sherko sade att pappa var skjuten, döden. Vi gick sedan hem. Fanns folk. Vaknade.

Sherko olaglig bortfördes till Iran när han var 4,5 år 2002.

Än idag olöst fall 2018 MEN...

2019 är Serko i Sverige bosatt i Kärbäck 3 mil från Haparanda. Men vem han är idag som person och så många år under uppväxt pi IRAN med hård islamistisk uppfostring? Nu har han täta kontakter med hans mor Nashchin Pihlajaniemi (Marianne) i Haparanda. Fråga är: vad händer med små halvsyskon i kontakt med Serko? Kan de tre flickor i små ålder från hans mor nya relation med Daniel Palo värda som framtida kvinnor eller? Vad hände med pojke från tidigare relation se Haparandafallet, kan Enar introduceras till islamism?


DISKRIMINERANDE ADVOKATER  

DISKRIMINERANDE ADVOKAT I LJUSDAL

2005 Under oktober månad år 2005 presenterades tre fall till advokaten Lars Lundkvist i Ljusdal (telefon 0651 71 13 13). Det handlar om faderskaps begäran, umgängesrätt för föräldrar med sina barn och barn som är placerad på fosterhem. Möte med advokaten De behövande träffade advokaten på kontoret… Advokaten bad om utdrag av föreslagna fall så att han kunde läsa igenom dem. Det skedde och så blev det första samtalet mellan advokat och behövande. - När man är ärlig och sägs som det står till sakerna så kan man få ut t.o.m. indirekta svar så att kan man läsa det verkliga ”jaget” hos den andra. Så blev det när behövande sade till advokaten att han inte kommer att få mer pengar än det som är föreskrivet, alltså, att han får arvoden från olika alternativa möjligheter som t.ex. hemförsäkring, rättshjälp och det som advokaten själv föreslår till domstolen under förhandlingarna. Klarar han sin uppgift, att får sakerna prövade som behövande bad om, då skulle det finnas utrymme att man kan ansträngas sig att kompensera han med extra inkomster under en längre tids period. Men, som skrivits, man kunde omedelbart läsa advokatens ointresse i frågan när han fick höra att han inte skulle få pengar över det som är lagligt beslutat av föreskrifterna. Maktbehov och girighet framtonades av advokaten när han sade efter en stunds eftertanke att han måste få extra inkomster. Hans ironiska skratt och skakande axlar blev en klar framtoning av hans omoraliska förmåga.  Advokaten Lars är inget att lita på.

Svaret Advokaten skulle höra av sig. Lättare sagt än gjort. Tiden gick och efter lång tids väntan som inkluderade känslomässig smärta för de behövande, en dag under december månad ringde advokaten upp till behövande för ett möte. - Advokaten måste ha vetat att under årets slut skulle ärendet skjutas upp längre än väntat.  Samtal och besök på advokat kontoret gav inget svar till behövande. De behövande fick en känsla av att de blev grillade… Så, att de går med advokatens krav av ett högt arvode. Överenskommelse blev att behövande om inte tar en annan advokat skulle dem höra av sig under första månader nästa år, alltså 2006.

År 2006 Lidandet fortsätter för de behövande. Upprepade telefon samtal där sekreterare svarade som vanligt när hon var på sin arbetsplats. Besök på advokats kontor med begäran att advokaten skulle ringa upp och meddela en tid för träff. Blev ett ständigt jagande! Dom undrade om det kan vara normalt? Om i så fall skulle advokaten svara klart ja eller nej till frågan om uppdraget… men väntan är obesvarade än torsdag den 13 april 2006. - Om inte målet kommer upp i domstolar snart kommer det inte tas upp före september som allra tidigast.

Varför inte en annan advokat? Behövande tillhör s.k. nya fattiga i vårt rika Sverige och varje penning räknas som guldkorn för att överleva månad efter månad. Socialbidrag, föräldrapenning, barnbidrag och annan förmån om som vi kan säga, balanserad gentemot resekostnader, tidsbegränsningar av olika orsaker gör att ett uppdrag till en advokat bosatt i samma ort ger besparingar och en trygghetskänsla.  

Konkurrens behov I Ljusdal saknas konkurrens inom juridiskt ombud. Om inte den åtgärdas kommer allt att kvarstå monopol av dess viktiga samhällstjänst så att orättvisor typ diskriminering skapas.

Advokat anmäls. Advokaten är anmäld till Diskriminerings Ombudsmannen och Advokat Samfundet. Meningen är att disciplinära åtgärder kan tas mot advokaten och som kan t.o.m. äventyra advokatens framtida yrke.

BRA ATT VETA

Man behöver inte advokat. Givetvis, i dagens samhälle du som drabbas av dels orättvisor behöver du inte få hjälp av ett ombud. Men, för oerfarna är självklart att deras ärende får större chanser att uppklaras om man anlitar en advokat eller jurist. Man skall ha klart för sig att Länsrättens frågor till exempel är lättare att hantera för en oerfaren än mål i domstol.

BREV TILL ADV. SILBERSKY Advokatfirman Silbersky Växel: 08-6540415 Telefax: 08-6501958 Adress Hantverkarg. 26 11221 STOCKHOLM Box 12706
11294 STOCKHOLM Epost
efternamn@silbersky.se Hej! Är följande mål intressanta för Er ber jag kontakta mig på ovannämnda adress, telefonnummer, mejl eller via hemsida… 1) Mål nr… Det gäller umgänge med barn. 2) Mål nr... Det gäller verkställighet. Fråga om faderskap. 3) Mål nr... Det gäller fråga om resning. Sammanfattning. 1). Äldsta gemensamma dotter fyller 13 år  2). Gäller dotter … om verkställighet… 3). Gäller nytt begäran av resning… Mål nr 2 ovannämnd gäller begäran av faderskap. … Därför ber jag Er kontakta… så att snarast… kan gör något åt denna oklara situation som påverkar negativ... Jag är i dagens läge... Med vänlig hälsning… 
Januari 2007 inget svar än från advokaten eller medhjälpare!

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com