Guest House neladenROT

 

Datum:

Thu, 16 Feb 2012 16:46:28 +0100 [2012-02-16 16.46.28 CET]

Från:

tor@vi-pr.se

Till:

gunhild.stensmyr@guesthousetornedalen.se

Ärende:

GAM

Hej Gunhild!
Har sett, läst och ser att du har mycket bakom dig och en del som väntar för att uppfyllas. Här kommer en idé till som är av samma näringskraft: skulle en privat konstskola av internat form skulle vara något som vi kan diskutera om? Projekt har jag haft från 1992 då grundade jag? Moderna Pedagogiska Konstmuseet för bild och form GAM?. Min bok om Konstskola av högsta kunskap på facklig nivå är klart för tryck...
Nu presenterar mig med följande länkar: http://www.vi-pr.se/gamstidningar.htm, några idéer av vad går att skapa i den rätta miljö och rätta tid mer eller mindre konstnärlig och mer...http://www.vi-pr.se/tillsalu.htm
Så, har DU-Ni tid så vi kan träffas åtminstone för bollar idéer?
Jag kommer att vara i Haparanda till nästa väcka... sedan kommer jag att vara i Boden och jag kommer inte att vara tillgänglig före än mitt i Mars. TIDEN GÅR... Tiden väntar inte tid... Annars? Lycka till?
Ha det så bra Tor Svärdtorp OBS! 073-0678362 dygnet runt!

 

SVARET BLEV…

 

Datum:

Fri, 17 Feb 2012 08:23:05 +0100 [2012-02-17 08.23.05 CET]

Från:

Gunhild Stensmyr <gunhild.stensmyr@guesthousetornedalen.se>

Till:

tor@vi-pr.se

Ärende:

Re: GAM

Del(ar):

:Guest House Tornedalen Beauty of six seasons.

 

…och den sociopsykologiska analysen

 

... och följande... blir: Idag 13 december på Nordnytt norrbottens lokala nyheter TV-1 kl 19.20 fick man se och höra om Gunhild Stensmyr och hennes skapade ARKITEKT tävling att vinnaren det blev en finländare och att ”Det var bra för att Tornedalen är finskt (!!!!) eller mer finskt!” Gunhild insåg att hon sagt något dumt genom att ha förolämpat hela svenska nationen och dess historia så, hon ändrade till att Tornedalen blev svensk-finskt… - Vad är det som Gunhild Stensmyr bidrar med till projektet? Ja, att andra… lättlurade (donatorer) och skattebetalare (kommun, landsting) skall bära den tyngsta lasten för att kompensera hennes Storhet ”grandiositets” behov. Vad krävs för att bevisa att man är en seriös ansvarsfull konstkännare? Måste åtminstone kunna känna till konst i helhetsmening som t.ex. känna till gamla mästarnas teknik som vi kan t.ex. se vi på http://vi-pr.com/gam_arbetsbok.htm och jag undrar om hon överhuvudtaget vet om det svenska folkkära falu rödfärgs innehåll, kvalitet och symbolik!  - Det räcker inte bara att ha en lång tunga, snacka omkull idioter och syfta på att skapa en ELIT istället för en mötesplats för alla… vi är många som heter Svensson i Sverige! Skulle det inte ha varit lite klokare att se över möjligheter till att kombinera projektet med en konstskola ev. med internat, skapa kompetenta konstnärer, skapa möjligheter för tornedalingar och svenska konstnärer, att genuint först visas upp och sen kan man tänka sig internationella utställare?  - Se närmare på möjligheter att med alla dessa krav på bidrag, om inte Övertorneå centralt, skulle ha varit för allas bästa och inte minst för näringslivet en plats för att rymma dessa storhets tankar?  - Nej du, man skall först förnedra tornedalingars gömda talanger och svenska kunskaps lyftare, det för att först finns "jag och mina behov menar Gunhild"? kan man tänka sig att Gunhild tänker framåt på föreslagna kloka presentationer. Men vadå, har hon vägt överhuvudtaget dessa möjligheter? Vad ska vi vänta oss av en skrytare som känner den ena och den andra från olika platser (hemliga nätverk), ha kontakter… Det är bara manipulation som syftar på egna kompensationsbehov… eller hur Gunhild? Hoppas du svarar nu offentligt… - Vi vet en del om Gunhild Stensmyr och som dels alla vet om hennes s.k. förflutna inom konst i Sverige och i Louisiana USA. Mmmm… det låter skumt. Om vi relaterar GAM:s som vänlig, positiv, respektfull och konstruktivt ställde fråga och mejlade ovannämnda gentemot svaret från Gunhild, då får vi klart för oss vem vi har att göra med? Hon klarar inte ens av att svara på ett vettigt sätt, varför skulle hon annars klara av en konfrontation… som kan avslöja? Vi låter läsarna tänka efter… men något står inte rätt till varken med henne och hennes gärningar.  - Som det ser ut, skulle man kunna tro att detta äventyr som stöds av goda donatorer och engagerad lokalbefolkning ska lyckas. Men äventyr har alltid sina risker.  - Från oss konstkännare, upplyftare och lokalt - nationella patrioter! http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=7346756 mf.

 

 

www.vi-pr.com