STORNORRLAND flaggan  som är för

Stornorrland 9 mars 2016 -  2019?

EN POLITIK UTAN MOTSTÅND

NU!

 Facebook! Självständig Norrland S, så du skall söka!

 

SSF Stornorrland Självständig Federation i Sverige.

  

Kl 16 och 36 den 23 mars 2016 i Boden föddes Strids Stornorrlandsflagga i Sverige!

Horisontala färgade slingor av samma storlek och längd. Dessa storlekar delas lika på hälften storlek av en flaggas totala storlek i röd, gul blå, vit.

Flaggans andra hälft är täckt med militärmönster.

SYMBOL 

Röd, VÅR.

blod som strävan för det självständighetens front.

ELD.

Gul, SOMMAR.

Ljus, intensitet och värme blandad,

LUFT

Blå, HÖSTEN.

Himmelen.

VATTEN.

Vitt, NORDEN

Snön.

STILLHET.

Militärmönster, alla ÅRSTIDER.

Fauna, flora, människor och arbete.

JORD

SSF STRIDSFLAGGAN

 

 

SSF ED för medlemskap:

 

1 JAG kan umgås med alla, jag kan tillhöra andra partier och ideologier, religioner, hemliga sällskap osv. JAG är ändå med LIGAN Stornorrlands Stridspartiet.

Vi dömer inte, det är ditt deltagande som räknas!

DU kan vara handikappad eller FULLBLODIG, så du är en hjälte för oss!

Vi siktar på kvantitet som är en styrka i sig men VI VÄLJER KVALITET SOM ÄR EN DYGD FÖR LÅNGVARIG OCH STABIL FÖRENING!

 

2 ALLT som är ILLEGALT dvs. saker och människor är som en cancer för Stornorrland, härmed är principiellt att vare sig korruption eller maktmissbruk får plats i vårat led eller i vår framtid!

Vi har heder och samvete och därför kräver vi respekt!

 

3 SVENSK LAG har inte kraft i vårat Stornorrland.

Stornorrlands lag är skapad av lokalbefolkning och gäller vårat territorium, kommun eller region!

3a Konfederation Stornorrland har ett gemensamt riktlinjer inom civila och brottslagar.

3b Konfederation Stornorrland har en gemensam förvaltning för luft, vatten, eld och jord som underhålles av den ekonomiska centralarbetarregeringen.

3c Stornorrland styrs inte centralt vare sig politiskt eller av andlig ideologi.

 

 4 Vägen till självständighet.

- Vägen till självständighet sker via den sk. demokratiska vägar. MEN, vi anser oss ha rätt i självförsvars syfte mot händelse och svenska makthavarnas överdrivna tidsspillan, mot förtyck och korruption eller utnyttjande av vårt syfte för att förgöra oss att detta beteende ger OSS RÄTT till drastiska åtgärder för att motverka passivitet och rädslor!

4a Under strävan och uppbyggnad av konfederation Stornorrland bannlys definition civila. DVS. att Framtida rättigheter grundas på dagens plikter. Därför alla människor bosatta i Stornorrlands territorium har militärplikt.”

 

5 CENTRALARBETSKONSILIERUM

När den tillfälliga (transitiva=momentana=temporära) centrala politiska samarbetsregeringen komponerad av olika politiska ideologier som med hjälp av utvidgad demokrati som är en temporär demokrati som sträcker sig t.ex. just här till 12 år upplöser sig, skapas det funktionalistiska fria Stornorrland med sin Centralarbetskonsilierum av frivilliga kunskapsmänniskor som är över 50 års ålder. Se t.ex. för inspiration och definition (tillhör inte ED) 
http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm  

5a CENTRALARBETARREGERING handlar om företagsmässa med byte och produktion, tjänster och arbetarkontrakt bland federationer och det sker med mening att hålla balans över naturresurser, produktion och konsumtion, tradition och innovation samt expansion osv. Se t.ex. inspirations länk (tillhör inte ED)  
http://www.vi-pr.com/funtionalistisk_regering.htm

Orientering av sammanhållet gällande all politik som t.ex. det ekonomiska taxering, lag och ordning, löner och pensioner, vård och skolor, vetenskap osv. råd kommer att vara tillgängligt i Centralarbetskonsilierum.

 

5bNATIONENEN STORRNORLAND” är en sammansättning av följande regionalfederationer Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Västernorrland, det skapar en konfederation. I det finns också minoritetsfolk. Se t.ex. inspiration länk (tillhör inte ED) 
http://www.vi-pr.com/mnr.htm

NATION är definition som skapas av nödvändiga geografiska gränser, militär sammanhållning som kvarstår efter upphörande av det totala Stornorrlands demilitarisering. Kvarvarande yrkesmilitär och hemvärnet är en del av centralarbetskonsilierum.

 

5c TERRITORIUM

Varje territorium, kommun eller region väljer egen politisk ideologi och andlig tro. Gör dig en bild av t.ex. en region där hundratals pusselbitar enas, men alla är kanske unika i sin politiskt variabelt ledning och andlig tro. Se t.ex. inspiration fölade länk (tillhör inte ED)  
http://www.vi-pr.com/viprs_politiska_block.htm och inspiration källa angående ny bank koncept och röst rätt för barn-unga med följande länk
(tillhör inte ED) 
http://www.vi-pr.com/det_sjalvstandiga_halsingland.htm

Politisk ideologi och Andlig tro beprövade med syfte av ett ickevålds princip framstår som följer ”Ingen kan blir rik av egen arbetsförmåga och inget barn skall bindas till en Andlig tro.” Alltså, där förekommer människors vilja som t.ex. ”klasskamp eller utrotning av de otrogna” är bevis att dessa människor är påverkade av maktsjuksyndrom och är därför bannlysta.

 

6 JAG, SOM PATRIOT, SVÄR ED FÖR ATT I NÖD OCH LUST FÖRFÖLJA OCH FÖRSVARA DESSA PRINCIPER TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT!

 

Tor Svärdtorp  www.vi-pr.com 

 

CENTRALARBETSKONSILIERUM

 

… förslag och råd…

 

Det första förslag - FLAGGOR FÖRSLAG: STORNORRLAND flaggan 24 Mars 2016. Annan typ av flaggan som stödjer ett konfedererad Sverige med tanke på andra regioner som tar steg som självständiga federationer som t.ex. Skåne partiet, Republik Jämtland, Tornedalen, Lappland osv.

Tor Svärdtorp

 

2016-04-17

Det andra förslag i konkreta meningar är uppbyggnad av en ny och framtida huvudstad som fungerar som garanti, effektivitet, säkerhet, försvar, utveckling och överlevnad för alla medborgare och för Stornorrland. 

HUVUDSTAD skall byggas geografisk sett, mitt i Stornorrland.

Huvudstaden skall byggas som följer: I bostads ordning, på naturliga principer som t.ex. vertikalt. Produktion t.ex. industriellt, på område där produktion inte skapar fara för människor och natur. Säkerhet, allra sista vetenskapliga uppfinningar mot naturkatastrofer och andra angrepp ingår i alla fronter till 100% t.ex. byggnader, vägar, broar, dammar, skogar räddningstjänst och militärt, information och övningar samt material är alltid i första led. Ex. dels ser vi på bl. andra i följande länk
http://www.vi-pr.com/helhet.htm

Tor Svärdtorp

 

2016-04-17

ETT ICKE VÅD SAMHÄLLE

Första steg för att uppnå ett ickevåld samhälle är att använda Stornorrlands ideologi och struktur.

Steg två är viljan att skapa Beteende samhället som här beskrivs under extraktioniskt politik
http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  

Tor Svärdtorp


Stornorrland i landet Sverige och i Norden, se följande exempel

STORNORRLAND

     

 

OBS! Studier och tillägg i frågan pågår, skickar in dina förslag eller studier... var med och påverka! tor@vi-pr.com

Tor Svärdtorp

för VI-PersonRörelse

www.vi-pr.com  


Inkomna


VI känner till vad polisen, vad sociala, vad Haparandaborna känner till eller inte känner till men som vare sig uppmärksammas, förändras eller helt stoppas.

Horverksamhet (prostitution) förbereder knarkhandel (VIPR dokumenterad).  

Brottsligheten i Haparanda är en av de högsta i länet och om man räknar invånarantalet slår det i skyhögt i taket i lilla Happis gentemot större städer med mindre brottslighet och högre invånarantal (media info). 

Socialförvaltningens passivitet när anmälan att små barn far illa, knyts till de olika personliga och lokala intressen (VIPR dokumenterad). 

Politiker som håller varandra om ryggen för att trygga sina ställningar i kommunfullmäktige m.m, de är tysta och godkänner (VIPR dokumenterad). 

Lokalmedia gör som kommunfullmäktige, en avbild av dom (VIPR dokumenterad). 

Arbetsförmedlingen som stoppar privata initiativtagare att hänga upp affischer med mening att locka intresserade för att skapa företagsamhet (VIPR dokumenterat). 

Domarna som prioriterar tempot i deras ärende framför objektivitet och rättvisa (VIPR dokumenterad).

Det är krav från kommunledning att tala finska för att få ett tryggare jobb... få jobb överhuvudtaget (Allmänt info). 

Politiker som säljer ut nationen och Haparanda med pretentiösa "Torneå-Haparanda Internationell Mötesplats" utan gränser och stödjer riskkapitalister istället än välfärden (Allmänt info o media och VIPR analys). 

Hyrornästan dubbla i Haparanda än i andra angränsande städer  (Konstaterat). Den kända nätproblematiken med olika teleoperatörer i synnerhet Telia har man aldrig aktivt arbetat för att lösa från kommunens sida (konstaterat).

Extrem privatisering i bostadsbranschen och koncentrerad bland få händer (Direkt info till VIPR). Många anställda i kommunen som inte bor i Haparanda och kommunalskatter därtill som... (Diskrimineringsfråga eller bryta upp inavel? VI funderar.) 

Kvinnojouren & sfär som daltar med psykiskt instabila kvinnor utan granskning bara för att de är kvinnor (VIPR vi-vet). Företag & Company som tjänar... svart (VIPR vi-vet). 

Notan är längre än så...

allt behövs inte skrivas om...

vi väntar bättre tider...

om så behövs en dask på skallen till dessa bakåtsträvare!

 

Se följande videosnitt: ...

VI spekulerar inte, vi vet!

KUNSKAPEN STOPPAR MÄNSKLIGA GÖKAR. Stöd därför TS-tredje öga, se vidare på...HAPARANDA
 MULTIARENA&COMPANY

Som jag skrev i andra politiska och filosofiska sammanhang ” Gör folkomröstning (referendum)” allmänt praxis vid viktiga sociala och ekonomiska frågor. Sociala frågor som t.ex. (bland många http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2018.htm (i sin helhet) när bevisningar som motarbetar myndigheternas felaktiga beslut kommer till ytan då låt folket deltar i ett nytt suverän beslut över felaktighet och tyranni! Ekonomiska frågor som t.ex. sk. Multiarena där frågor inte klart kan besvaras varken från förslagets början till vidare analys. Där tydligt står ett multikapitalistiskt intresse mott folkets rätt till gemensamma beslut för ett gemensamt intresse! Tor Svärdtorp 
 

INFO. Denna insändare skulle vara en pusselbit av kommentar och debattsida på kommunens egen webb-info. Men som vanligt spärra insändare med följande ”Ett felaktigt svangavs för captcha-bilden, försök igen” och då funderar man om 1) olösta Internet och kommunikation med IT-tel-leverantör (i synnerhet av mobilbredband) troligen Telia inte är löst än. Eller 2) att webbmaster inte svarar till kompetens krav! MEDDELANDE: Angående Internet och tel. problematik kan vi efter våran undersökning svara Telia support att i Marielund området kommer att förbättras inom tre månader och för hela Haparanda blir ingenting före nästa år i samband med ny mast och 4-G nätet! AMEN! http://www.nsd.com/kultur/artikel.aspx?ArticleId=7836112 Angående TELIA: sommaren är slut men ingen förbättring av nätet har skett trots löften! 

http://www.youtube.com/watch?v=Hbv7JwOmt6k

IDAG 10 oktober kl. 10,00-12,00 år 2013: HAPARANDA LEVER FARLIG!  Plan 1 och plan 2: 70 företagare, garage, arena, skola, hopp och vad mer?  Det är fantastiskt! Fascinerande förslag från  och kommunalpolitiker blev offer till pamparnas trolldom… inte minst ledar hona se på http://www.youtube.com/watch?v=Hbv7JwOmt6k

 VI-pr, passade på att fråga om finns redan tänkt också om konstsmyckning... Svar blev att det man kan skapa intresse via hemsida. Mmmm... säger vi och tänker att bygget grundas på skattebetalarnas pengar och det känns som att rätt till offentliga konstutsmyckningar är befogad som en del av helhetsprojektet. Som stora företagare visad ointresse till kultur är bevis att egne plånbok är viktigare än Haparandabo mentalhälsa via intellekt utveckling.

Idag de lockar oss och de matar  oss med hopp… -” Hoppet är en mänsklig form av ickenärvarande…” se mer på (om hoppet) 
http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm 
... - så att vi få tro på deras pampiga lögner.

 

Lögner tillhör kapitalister, de som vill roffa åt sig allt… människor, saker och ting, precis allt i livet stor mening.

LÖGN är att i själva förslagen ingår inte företag som producerar, inga fabriker och annat i den meningen.

Finns temporära arbetsplatser under byggperiod. Det kommer att finnas arbete vid försäljning, servis osv. men dem kan bara kommer att leva vidare med förutsättning om en ökad befolkning som själva lockas av en företagsamhet som producerar och dvs. en stabilare anställning!

Försäljning som skapa anställning finns redan med IKEA området köpcentra, vidare på andra sida mott ridskolan, dels konsumtion företag i Haparanda centrum. Inkluderar vi dessutom de etablerade köpcentra i nära området i Torneå i Finnland får vi en realistisk bild om en HYPERKONKURRENS (överdriven försäljnings konkurrens) som inte kan svara till befallningens storlek i kommunen, dämpade behov (t.ex. köper man en säng köper inte en till imorgon) och avstånd (köpkraft, konsumtion, sker utöver bosatta i området även av de andra nära kommuner invånare, turister osv)! Alltså, FINNS INTE ETT LÅGISKT BEHOV AV EN NYTT KÖPCENTRA – KONSUMTIONS CENTRA -FÖRSÄLJNINGSCENTRA!

 

Kiruna är ett exempel av möjliga balanserad konsumtion kraft med lång tids verkan pga. i området FINNS PRODUKTION, tryggare arbete i botten från t.ex. gruvorna som i sin tur skapar och garanterar tryggare arbetare för konsumtionsanställda.

Kiruna har förutsättningar för utvidga, stycka, flytta samhället men Haparanda ödelägger… vi går rack i stupet!

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com