Symboler, emblemen och motton, sång och musik, konst och media.

Ger tillbaka värden till dessa!

 

Allt detta är en fot tryck av egen eller allmänt IDENTITET, för en tro, läggning, val, livet ritning. Förbjuda det är att bruka våld mot människan. Uppleva vad det innebär allt detta är en del av den oundvikligt mänsklighetens öde.

 

I DAG

En idag är svastika en av mer omdiskuterade symboler som förstryks i många länder i Västvärlden ofta förknippat med nazism vilken är i sin plats och inte för det skall denna symbol ses som negativt eller hysterisk hyllad med ensamrätt till alla och allt! Ideologin skall som allt annat i naturcykel balanseras, anpassar sig och inte minst ha sin roll och sin plats.

 

BALANSSINNE

Resonemang är som följer: ”Man kan hylla men inte hata. Man kan välja, ta konsekvenserna och erkänna att fast vi är människor är vi annorlunda inför varandra. Accepterar detta är det grunden till BALANSSINNE (då är man normalt i huvudet).

 

SYMBOLER I BILD, ORD OCH GESTER 

Alla följande bilder är en del av europeisk historia:   anarki   Motton: Bara en gud!Bara en Kung! Bara en tro! Bevara Sverige! Framåt! Hurra! Fallos symbol är tydlig i olika kulturer och religioner. Alla flaggor och kommuner emblem osv. osv. Sånger:

Sverige http://www.youtube.com/watch?v=kwb J44HF60&feature=related 

Frankrike http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g&feature=related

Italien http://www.youtube.com/watch?v=2eiDUKF_y00&feature=related

Norge http://www.youtube.com/watch?v=nLjIyL4gWtg&feature=related

MÄNNISKOR

 

Från begynnelsen.

  

Alla följande människor har en begränsat plats på gjorden och anpassade för det klimat som det flesta lika representera det osv.

Mörkhyade människor befolkar Afrika kontinenten och ljushyad människor befolkar Europa   från söder till norden. Rödhyad Nordamerica , gulhyad Asien och olivhyad arab världen och Mellanöstern osv. .

 

Den religiösa

Kontraster vid religioner kan hemföras med kristna som under och tidigare medeltid och t.o.m. en bit in på 1900 talet präglades religionen av en del maktgalna prelater att de rent förföljde inuiter och inte erkände andra religioner med dagens muslimer mordhot och i praktik via terrorism som anser att alla otrogna skall utplånas.

 

Den politiska (det psykologiska och ekonomiska behovet)

Samlevnad, intressefrågor, makt behov (se analys och kritik på http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och den mänskliga expansion skapat av den mänskligt fortplantningsförmåga.

 

I praktiken

Vi vet att människor mekanism skapar förutsättningar till anpassning men det ofta inte utan besvär. Det sägs också att vetenskapligt bevisat att en mörkhyad inte tolerera nordisk klimat precis som en vitthyad inte tål Afrikas klimat.

Dagens stor invandring av mörkhyad och vithyad koloni vid tidigare och än i dagens tid kan stärka vetenskaplig bevisad om människor anpassningsförmåga, samt man får inte glömma de fysiologiska och psykologiska problem som innebär och inte minst i alla högsta grad det ekonomiska problematik som belastar dagens Europa med extremt invandring.

Nordamerika i synnerhet av USA som är en blandning av olika människor ”Typer, Kultur, Religion och andra under definition ras (mångkulturalism)” det bevisar inte vara en lösning till mänskliga samhörigheter i stormening. Istället, konstaterar vi än en gång att den mänskliga utvecklingen präglas än idag av en splittrad sätt så att vi lever mitt i Kaoset med slutgiltig öde som inte annat leder till undergång i många meningar (se i fråga som lösning http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  

Stater, nationer, allianser, folkslag och natur fenomenen.

Se till exempel stora federationer eller konfederationer som USA, URSS, EU, ”Ståhlpakt (Italien, Tyskland och Japan), Romarna imperiet, dagens vandrarfolk (nomader i hela världen av olika slag), dagens massinvandring, dagens multinationella konkurrens, politiska förändringar… Allt detta görs med positiva och negativa inslag. Den nihilistiska (reduktion till grunden) som positiva inslag som t.ex. natur katastrofer, antika och moderna beväpnade krigsföring. Eller den negativa inslag som expansiva i olika former (kapitalism, socialism auktoritär, krig av typ kalla krig (spioneri), varmt och extrem krig (massförstörelsevapen typ. Kemiska, atom, skjutvapen, IT kontrollsamhället osv.), diplomatisk krig (utpressning), psykologisk krig (hot) osv.

 

Beteende

Skall vi hata då kan inte hata en symbol pga. det används vid olika händelse som t.ex. judar fobi i Tyskland, dels tvångsmässig paranoia i Italien under fascism, imperiets glorias behov från japan och anklaga alla dessa som galna krigare och glorifierar istället eller nonchalera massmördare amerikaner med Hiroshima atombombning, Ryssarna ledare och diktaturiska beslut att tvångsflytta byar av befolkning för styr dessa eller sakta men säker utplåna de osv. osv.  RESULTAT ÄR LIKA oavsett meningar!

 

Resultaten

VI gör en reflektion och konstatera att hemblindhet skapar fördomar, missförstånd, okunnighet osv. Denna situation är inte något negativ och behöver inte uppstå när det handlar om att konfrontation med okända sker på det rätta sättet. T.ex. Man behöver inte resa ute i världen för att förstår hur de ”andra” är, har osv. Med dessutom dagens gränssprängda kommunikation med IT teknik, politiska förändringar osv. Faran, problem, fobi tillhör, 1) besökare i vårt land som kräver att vi underkastas oss till deras seder, 2) det handlar om mångkulturellt krav, 3) kontrollsamhället mott egen konsensus (politiskröst, vilja och acceptans), 4) påstående utifrån t.ex. senast vetenskaplig insinuation från en vetenskapsman som menar att nationalister skulle tillhör en mindre utvecklade personlighet typ IQ osv., makthavarnas i vårt land dels dold förtryckt när de t.ex. döljer och erkänner inte deras misslyckande, stödjer ekonomiskt och med maktposition krafter som kräver och tvingar medborgare till skuldkänslor och ansvar som inte behöver ha!       

Gränser är nödvändiga i dagen läge, då säg JA TILL NATIONALISM, PATRIOTISM och till SYMBOLER NÖDVÄNDIGA som ALTERNATIV TILL DAGENS KAOS.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com