SVENSK DIKTATUR OCH ANDRA DIKTATURER. 

 

 

Samhörighet.

Det handlar alltid om att diktaturer är möjligt när fler individer slutar sig samman och mål och syfte är att reducera individens frihet, djurens ursprungs beteende och florans natur.

Skulle jag här analysera kopplingar mellan dessa tre olika enheter är det som att jämföra  en kärnreaktion bara för att göra det enkelt. Men det är inte meningen just i denna skrivelse som syftar att vara koncis och explicit inom ramar ”politisk diktatur, i folkets mening”.

 

Individen.

Demokrati är en förmildrad diktatur eller en diktatur uppdelad till fler människor. Dessa makthavares beslut skapas efter regelverket som bestämmer hur dessa skall göra, säga och tänka. Inte nog med det, egna förutfattade meningar knutna till egna behov och rädslor är också en del av personlig diktatur.

 

Samhället.

Välfärd, Fattigdom och Misär råder från land till land. I en del länder kan människan leva tryggad av assistans typ socialbidrag. I andra länder är människan utelämnad till överlevnad dvs. finns arbete tryggar man mat för dagen, finns inte arbete råder hunger och oro.

SVERIGE.

 

Regelverket.

Friheten är hotad av regelverket, ett regelverk som styrs av Regering som skapar reformer, reformer som i sin tur skapas av någras vilja att förändra regler.

Om regelverket skulle styras av lag som garanterar INGA FÖRÄNDRINGAR I GRUNDLAGEN, en grundlag relaterad till ”Assistans (socialbidrag och ålderspension) som lyder att ”inga förändringar skall ske oavsett nya omständigheter”, då har vi en diktatorisk förutsättning som garanterar frihet oavsett konsekvenserna.

Socialbidrag och ålderspension.

 

Socialbidrag.

I Sverige är socialbidrag betydande för individens tryggade överlevnad. Tvång till social och ekonomisk integration via t.ex. olika praktikplats är ett hot mot friheten och i praktiken en diktatur. Socialbidragstagare skall själv söka sig till arbete eller socialt nätverket. Socialbidrag i praktiken skulle vara en form av pension som slutar när personen i fråga får ett arbete. Kallar man det alternativet eller regeln för ”medborgarlön” eller annat så spelar det ingen roll. Det som gäller är att förinta den onda cirkel av tvång som hotar frihet i ett land som säger sig styras av human politik (respekt för frihet i ett välfärdsland).   

 

Ålderpension.

Ålderpension skall inte rubbas av ålder och vara tidsbestämt. Den kan man låta vara frivillig med pensionerade medborgare som själv väljer att fortsätta arbeta eller ej. Full pension med frihet att arbeta vidare med eller utan full lön, frivilligt deltagande om så är en önskan och att tillgängligheter är möjliga, florerande egen kreativitet eller frid, är det i frihetens mening rättvist. Pension är en medborgerlig rättighet och samhällets skyldighet. 

 

Sofistikerad svensk diktatur.

I ett s.k. demokratiskt land som Sverige, ett land som styrs av en representativ demokrati, där reformer görs uppifrån av s.k. regering eller dyl., där minoritet som styr valdes bl.a. av passiv majoritet, styr sedan denna efter sin egna onda vilja som inte har gränser om vad det gäller t.ex. höjd ålder i pension t.ex. från 65 år till 70 år gör att beslutet inte är friskt. Då angrips dom rättigheter och skyldigheter plikter och ansvar, då lider Friheten.

 

Så fungerar idag i praktiken 2012: Arbetslös utan andra rättigheter och skyldigheter typ A-kassan osv. Då erbjuds en praktik och ersättningen kommer ifrån försäkringskassan som i värsta fall är en minimilön som inte ens räcker till en hyra. Du har rätt att tacka nej av olika orsaker. På socialförvaltningen kommer dom att säga att om du inte tar praktiken får du inte ekonomisk hjälp! Då händer det så att personer som är s.k. tusenkonstnärer och kan skapa eget företag och ev. skapa vidare arbetstillfällen kan inte få inte denna möjlighet pga han - hon stängs in i en arbetsplats som inte ger tid för utveckling eller till en företagsamhet. MER A PROPÅ FRAMÖVER.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com