VI ÄR ALLA TERRORISTER OCH MÖRDA

 

VI ÄR ALLA TERRORISTER OCH MÖRDARE

 

Begreppet terrorism innefattar bl.a. våldet som utförs mot civilbefolkning.

 

Begreppet mördare är bl.a. när någon dödar en eller flera medmänniskor.

Orsaker för sådana gärningar kan vara multipla. En del mord eller terrorhandlingar sker i medvetet tillstånd t ex ilska, politisk eller religiös tro. Andra mord sker under omedvetet tillstånd t ex mental förvirring eller olyckshändelse.

 

Grunder till orsaker att vi alla är terrorister och mördare kan vara intressant att veta.

A) Vem är jag?

Jag är röstberättigad. Jag röstar på den person som ska leda landet och de politiker som skall driva mina ekonomiska intressen och forma mitt liv.

Jag blir en del av helheten, en del av samhället, för eller i opposition.

Om jag är röstberättigad men inte vill rösta, så är jag ändå en del av samhället.

Om jag kör bil i berusningstillstånd är jag mentalförvirrad och blir en fara för andra medmänniskor, tillståndet kan leda till mord!

Jag vet om att jag röstar eller inte röstar för en ledare, för en politik, eller religiös tro. Med mitt val eller min passivitet stödjer jag ovanstående fenomen, diktatoriska teorier, demokratiska stater med icketoleranta synsätt, för en religiös tro på den absoluta sanningen i ett annat liv efter döden. Därmed är jag, och blir delaktig till konsekvenserna av vad individen och samhället är, eller kommer att bli.

B) Bristen på föda och förgiftad mat, kan skapa fysiska och mentala förändringar hos människan.

Fattigdom och rikedom skapar kontraster som i sin tur skapar fysiska och mentala förändringar.

Den ekonomiska absoluta likheten föredras av flertalet ”Teorier” som till ex inom kommunismen, men ännu finns inte bevis på att vi skulle vara fysiskt och mentalt lika.

En personförändring till olikhet skulle leda till en total utplåning av mord eller terrorism.

 

IDAG är nationer mördarkrafter som drivs av en gnagande girighet.

Det finns ledare under diktatorisk eller demokratisk flagga som driver länder till krig.

Det finns andra ledare, som kämpar för mänsklighetens rättigheter men kampen leder inte någon vart.

Vi är fångna i en global mental förvirring världen runt pga. makt och pengar, där varje människa, direkt eller indirekt, här hemma som utomlands är terrorist och mördare!

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att ovanstående resonemang uppvisar mänskligt ofattbara olösta brutala realiteter som t ex dödstraff, livstidsfängelse, rasism, diskriminering, jämställdhet.

Det är bara att konstatera att människor ännu idag är långt ifrån att vara Vägvisare och Frälsare. Vi är alla, i hemmet som ute i samhället, terrorister och mördare!

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com