FILOSOFISKA VETENSKAP

FILOSOFISKA VETENSKAP

 

Tiden - drömmar - intelligens

 

Politik-religion

INTELLIGENS

och

Universum

 

Tre livsmöjligheter och en fråga.

 

1.

LEVA

Jag vill tro att universum, existens, livet i de former som vi idag ser och vi tror att det är eller skulle vara ”Ett liv i ständig upprepning och expansion. Återskapa och producera sig själv genom orden och kaos. En effekt och faser via orsak.” Dessa med uppkomst och innebörd relateras t.ex. till hastighet (en av mina 25 år gamla slutsatser att livet är knutet till). Det, riktas utåt mot det okända (?), och därför vill jag tro att existens lever pga. just expansion.

2.

DÖDEN

Om istället hastigheten skulle gå inåt (motsatsen än expansion), att synliga och den ljusa materian samt den mörka materian och allt osynligt i livet skulle gå tillbaka till sk. Big Bang eller Början, vill jag tro att livet dör. OBS! Dör i den mening som vi känner idag och lägg till tanken att som jag skrev i andra sammanhang ”Livet kan vara i själva verket Döden eller annat som vårt medvetna inte ännu har nått”.

3.

BALANS

Om Människor, Livet skulle kunna gå tillbaka i tiden och stanna där balansen är likgiltig på det stadium som människor var vid lägre intelligens (vi kan säga så), eller tidigare i djurens nivå (vi kan säga så), eller typ grottmänniskor (vi kan säga så), vid icke tänkande… och låta planeten ha sin gång för Livet eller Döden typ ovan nämnda (livet, universum osv.) eller annat i den mening eller utanför den meningen, jag vill tro att det är det som är vägen till RÄTTVISA och är BALANS!

OBS! ”Här relateras alla mina tidigare studier att det är mening att återskapa människan vid individuell frihet som icke tänkande individ för att återskapa en balans... i alla fall på vår planet.”

Notera! Intelligens är en del av influens för Livets expansion och våra handlingar bevisar det, men som inte behöver vara just det i sin helhet, det (intelligens) påverkar Existens och evighet. OBS! Den sista, evighet, i den form som vi känner till med sina begränsningar ”Evighet har, motsatt ordets innebörd, sina begränsningar (ingen kan idag bevisa att evighet existerar eller ej existerar)”.

Alltså påverkande eller influens (det sista ordet i olika meningar med positiva och pejorativa innebörd) är en eller flera effekter relaterade till tiden, existens eller till Intet… Bromsar för överleva vår tid och för att göra oss till en del av evighet i en stilla balansgång. STOPPA TIDEN!

FRÅGAN

Kan tiden i alla sina former som t.ex. stillhet, expansion, degeneration, eller alla dessa i kaos eller ordning kan ha ett väsen eller fler dimensioner (fler dimensioner som sägs finnas) med eller utan hastighet så lång eller kort där inte mänskliga ordet eller fantasi och kunskap räcker eller inte räcker till för att förklara eller inte förklara och att dessa stadier, entitet, dimensioner påverkar, inverkar, samverkar med eller utan mening ”det tänkbara och otänkbara” expansion eller degenerering att det (tiden och dimension-er) EXISTERAR som ”parallell (t.ex. samexisterar utan att träffas)?

Lever eller är vi döda-i-vid-som en eller flera dualistiska (motsatser) och symbiotiska (samverkande) parallellogram (fyrsidig figur utan rätta vinklar)?

Rör vi oss eller står vi stilla i levande eller döda tillstånd med en evig eller tidsbegränsad eventuell dualism och/eller symbios?

ELLER, är det (tiden och dimension-er) självgående eller i direkt eller indirekt samverkan som i en kärnreaktion vid eller utanför ”för eller mot”, eller skulle det (tiden-er, dimension-er, det tänkbara -otänkbara) bara existera eller inte existera just det som självständig KÄRNA-OR? Det Gudomliga? Som Intet… utan direkt påverkan eller är det i direkt påverkan till livet i den mening som vi känner till?

Dom fyra -4 –IV frågor (?) som är bara en fråga, DET är det som för mig kvarstår som fråga.

 

  

INTELLIGENS som harmoniserar (fungerar utan konflikter) pluralism (olikhet).

 

Hur tänker jag och hur vi kan kommunicera.

 

Händer.

När du få en tanke vid skapande ”SKAPANDE, är som en resa i sällskap med eller i fantasin, den genetiska och kunskap” och att när den första idéen (kalla det som delmål, mening, säg till, den okända) finns till, skapas totalt 4 relationer samtidigt, då, är vi på samma mentala nivå. Vi kan förstå varandra, vi identifierar oss, vi kommunicerar och vidare mer som t.ex. konfronterar, byter tankesmedja, utvecklas vidare.

Som.

När jag upplever skapande (skåp-ska-skapa-r-ande) är lika som den mänskliga metafysiska upplevelsen vid en stilla tomhet, i en oändlig mörk men klart tillstånd (genomskinlighet) begränsad (tryggad) viss okänd men vetande rum (jag och omgivning samt det okända) bland sömn och vakenhet… som en väckelse vid en icketänkande individuell frihet… det kommer till (förbi eller till mig?) eller bara finns där och det handlar om att med eller utan vilja formulera det.

 

    

Politik-religion

Pluralism är grunden till dels oundvikligt klassamhälle och därför ”politiken och religion i sina tänkbara former är nödvändig som instrument. Olikhet (pluralism) och väsen (mänsklighet) som med allt sitt onda (som jag ser idag) livnär sig som en blodsugare på den goda, det kan bara överlevas genom att identifiera sig (Gör sig unik, lika, treenighet som i religion med mening av att det handlar bara av EN person, tanke eller… vid kommunikationsförmåga) och då ÖVERLEVA med kunskap att hantera maktsjuksyndrom. Detta, i botten, det handlar om ett genetiskt krig relaterat till fortplantning. Här har vi en fråga relaterad till ovan nämnda fråga gällande TIDEN: är vi alla olika individer och själva har drift till fortplanting dels eller inget av det som vi känner och inte känner till och är det SVARet… svar till vad?

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com