Till alla som har förlorat barn på ett och annat vis under statens långa smutsiga och blodiga armar…

 

VARFÖR 1:A MAJ 2015? VÅR FÖRSTA MAJ: ÄR VÅRA BARN OCH VÅR FAMILJ… DET ÄR VÅR POLITIK!

 

Den dagen kommer vi med marsch från centralstation i Stockholm till Sergels Torg och symboliskt vidare till Mynttorget, sedan vidare till Regeringens ingång där vi lägger ner en yxa med mening att strida för rättvisa som återuppstår. Vi lägger på stridsyxan blommor för våra döda barn, för vår fysiska och kroppsliga smärta som vi är drabbade av på grund av sådana omänskliga beslut typ LVU, felaktig vårdnad, förlorad faderskap eller syskon, för våra zombiebarn (omhändertagna), för alla föräldrar som har dött i förtid pga. dessa plågor. Vi skall också lägga på våra barns tillhörigheter som t.ex. leksaker, kläder och annat. Vi skriver lappar med deras namn!

 

VI KRÄVER VÅRA BARN TILLBAKA MED OMEDELBAR VERKAN!

 

Aktionen kommer att vara symbol av sk. spontan revolution (individuell och folkets revolt) som kommer att tvinga Regering oavsett färg att agera mot myndigheter och allt omkring den korruption och okunskap som råder…

 

Våra stridsrop:

  1. ”Gör mig till hjälte så gör jag dig fri! (Dvs. Alla föräldrar stödjer varandra och genom kamp gör vi oss alla fria)
  2. ”Är du med mig är du med oss! Är du mot mig är du mot alla! (Dvs. Du är i kamp för du förstår vikten av det att du lyder dina ord och inte andras)
Se mer på http://eu-familia.eu/
 

 

Tillsammans 1:a maj 2015

 

 

Två flugor i en smäll! Chris och Annina och det gäller för alla andra vilsna flugor! Ni talar för egen vinning och inte för allas…

 

 

Chris.

Nej Chris, lämna inte slagfältet eller fronten för RÄTTVISA för dig, för ditt barn och för alla som har trott på dig.

Du tillhör människor som bär den mjuka sidan av mänskligheten och i dagens tid behövs människor som du, som ni och som vi som tror på fred och icke våld.

 

Akta.

De människor som beklagar och accepterar din avgång kan vara människor som har bråttom i livet, andra kan vara infiltrerade med olika intressen med syfte typ åsiktsregistrering, försvaga eller styra rörelsen (RUG osv.)

 

Gemensamt.

Smärtan som vi känner för förlust av ett barn är lika för den som förlorat en eller t.ex hundra av sina egna barn. MEN sanningen är att kvantitet och upprepning av samma tragedi avgör skillnaden: har du upplevt flera förluster av barn? Har du upplevt upprepning av sådana orättvisor? Apropå det, jag har förberett en information som jag kommer att lämna ut när tiden är inne. Berättelsen kommer att göra sin nytta för dem som kan mottaga den.

Ja, javisst att vi är olika och vi agerar olika vid olika smärtor men, det finns ett men ”mål har bundit oss till samma beslut… eller motsatsen…” i vårat fall är LVU m.m. Därför du som alla andra medvetna eller vilse flugor samt jag så är vi bundna till varandra tills målet är uppnått. Ser man inte dessa naturliga principer, ledare eller ej, skall man veta att man blir krossad av sina egna via nonchalans osv. och inte bara av fiender.

Repeterar att min åsikt angående ditt beslut skadar RUG grundpelarna och försvagat rörelsen som vi alla och våra barn som kommer att på ett sätt att skadas. Skall man lämna en strid gör man det med värdighet och inte som underkastade hundar som drar sig undan med svansen mellan bena! Sårar jag Dig? Det är inte värre än du gör mot oss… tänk dig noga för… för oss som tror på familjen, heterosexualitet, rätt till hemundervisning (m.m.) och som kämpar för barn i välden, är din närvaro och gemensamma samverkan värdefull!

Om du har missat mitt brev insänt på facebook RUG:s sida? Här få några utdrag av det som kan vara nyttigt för dig som för läsare för en djupare analys så du får ett besked hur man lämnar en strid av sådana proportioner som vi är drabbade av:…

- INFORMATION nr 1 av 2. ÄNDRADE PLANER. …protest framför det alltför tysta nyhetsmedia TV1 och TV4. ISTÄLLET så kommer min protest att ske under våren 2015 med preliminär start och symbolisk plats CENTRALSTATION och marsch till REGERINGSKANSLIET PÅ SOCIALDEPARTEMENTET…

- MEDDELANDE 2 av 2. Läs detta meddelande flera gånger. UPPMÄRKSAMMA DITT FALL ELLER GRUPPEN SOM DU REPRESENTERAR SOM KÄMPAR FÖR BARNEN OCH FAMILJERÄTTIGHETER. Du kan vara med mig eller överlämna till mig din skrivna önskan eller inspelade USB minne i tre exemplar…

…DE TVINGAR MIG gå tillbaka till REVOLUTIONÄRA FRONTENS TID! Nu gäller det att skapa en KOMBATTANTFRONT ”BRIGADEN familje-VLFS”. Vi är många, många och åter många drabbade och inte drabbade (politiker engagerade eller passiva medborgare) som vill bevara kärnfamiljen, våra barns och föräldrars rättigheter!

Därför kallar jag dig-er alla som brinner för de mänskliga rättigheterna att agera med mig senaste nästa vår 2015 TORsdag den 30 april kl. 10.00 på centralstationen i Stockholm träffas vi, för att sedan marschera mot Sergelstorg och där inlämna ett brev med det nya lagförslaget som stämplas, kvitteras… OBS! Lagförslag med krav av omedelbara åtgärder kommer jag att skicka till berörda ministrar m.m. efter valet 2014 då de nya ministrarna har av nya regeringen installerats: ”Vårdnad av barn, LVU upphörande i dagens former som vi känner till, Faderskap som är en rättighet för alla fäder och fiktiva föräldralösa barn, Syskonskap som ifyller syskons rättigheter till varandra med kännedom gällande biologiska syskon och halvsyskon; lag i förkortad mening VLFS”. 
Om du inte kan komma torsdag den 30 april så Välkommen den 1:a MAJ kl. 10.00 för att återuppta samma marsch för att visa att vi menar allvar och att vi är missnöjda med all nonchalans och politiskt trams!

Mitt syfte med detta meddelande är följande:…

…B. NÄSTA ÅR 1 maj 2015
Historien upprepar sig och ett nytt ÅDALEN 2015, en ny NationalFront för våra barn och föräldrars svett, tårar, lidande och spillt blod, kan bli GRAVEN för SITTANDE REGERING! 

”LÄGG NER ALLA POLITISKA och RELIGIÖSA MOTSÄTTNINGAR rädslor och tveksamheter! Se att ditt mod övervinner feghet! ”SPRID, SPRID, SPRID! Skall vara ditt rop!” Sprid information mun till mun bland kompisar, bekanta och okända, affischera eller sätt upp lappar var som helst med egna texter oavsett hur det ser ut. Sprid via moderna sociala media facebook och hemsidor på Internet. Annonsera på traditionell media (tidningar, radio, TV) som kan kosta dig några små hundralappar på olika annonsspalter. Skriv, uppmärksamma ditt deltagande med titel eller signatur VLFS, informera hur ni eller vi kan träffas eller ge vidare info@familia.eu eller tel 073-0678362. SKRIV t.ex. följande 
”Välkommen den 30 april kl. 10.00 2015 PÅ CENTRALSTATIONEN I STOCKHOLM för marsch och ÖVERLÄMNANDE av lagförslag VLFS (för föräldrar och barn) till berörda politiker och media. 
KOM MED ÄVEN 1: a maj samma tid och samma plats för att markera och UPPMÄRKSAMMA DEN NYFÖDDA REVOLUTIONÄRA FRONTEN.”

C Här skriver jag för mig och mitt beslut som förälder. Om ansvariga makthavare (i synnerhet de som direkt har medverkat till min familjetragedi) inte är med för en omedelbar radikal förändring genom öppet stöd och godkännande av VLFS lag (från första maj marsch 2015), kommer jag då att agera själv med mening att efter marschen och överlämnade av förslag ”Jag kommer inte att behärska denna dödande tortyr som gnager i mitt liv och mina barns bevisade utsatthet! Jag kommer att öppna möjligheter till de spontana naturliga mänskliga reaktioner som finns inombords i oss i SJÄLVFÖRSVARSSYFTE få ha sin gång!”

DU som är drabbad och inte är med på en sådan politisk uppgörelse är det att beklaga men inte att förlåtas… Gör inte ditt öde till mitt!

OBS! Aktionerna gör jag själv oavsett om ni är med eller ej. De som är med tjänar på det för då kommer de att figurera med sina personliga fall eller den organisation som denne representerar.

 

Du kan bara inte försvinna inte ens om du ropar FRIHET. Frihet vill jag påminna om att det är KAOS i dagens mening, och sanningen är att ”min frihet börjar där din frihet slutar” här få du en av mina aforismer: ”Att vara pacifist betyder inte vara passiv”.

I stort sett upplever jag det som du skriver och mot det som jag här skriver jag förstår dina beslut oavsett konsekvenserna för dig och för oss. En av mina aforismer till http://www.vi-pr.se/aforismer_metaforer_dikter.htm: ”Du är vad du gör”.

 

 

Annina.

Angående Anninas tragedi och andra föräldrar och anhöriga som drabbats som hon där barnets liv brast kan vara t.ex. 100 per år i hela Europa, angående Chris och andra drabbade föräldrar i hela Europa kan det vara 1 000 000  startpunkten är lika, LVU!

Vi har samma mål i grunden.

Skillnaden finns i gränssättning som t.ex. för Annina och andra likasinnade är acceptans av medvetandet att barnen inte kan återupplivas än nödvändigt för egen överlevnad. Kampen för upprättelse kan fortsätta som steg två och för det tredje tillsammans med Chris och andra som har förlorat ETT barn via LVU som jag skrev ovan är nödvändigt.

 

För vi andra.

För oss andra som har förlorat flera barn och inte ens har fått ha kontakt med dem efter skilsmässa och vårdnad eller LVU, Faderskap eller där separation mellan biologiska eller halvsyskon har undanröjts (syskonskap)… vi är många.

VI lever med ständig smärta som inte går att skapa acceptans för vi vet eller inte vet om de lever eller är döda och domen är i praktiken LIVSTIDSLÅNG! Skillnaden är tydlig eller? Dessutom vi som inte har kontakt med egna, tillsammans med de föräldrar som har sporadiska kontakter med sina egna barn och barn som inte har heller har bara sporadiska kontakter med sina föräldrar osv. vi är en jättemassa tio gånger mer än en miljon!

Kvantitet och kvalitet gör sitt värde!

 

Så.

Media kalla fakta TV 4 i spetsen som för andra gången har upprepat Donias fall och alltså Anninas dotters tragiska öde som ex. HAR MEDIA än en gång plockat vad som är bekvämt men inte av samma värde för allmänheten om ett program skulle publicerats om oss ”För vi andra (10 miljoner)” där man skapar opinionen gällande allmänna institutionens representanter korruption som ringar in i domstolarna, socialförvaltning, Kommunansvariga, politiker samt privata angrepp m.m. Nej de vågar inte. Beror på att inslaget skulle vara mot producenten för sk. fri media eller kräver det för mycket jobb eller vad missar jag, vi?

Ja, jovisst att Haparandafallet http://www.vi-pr.se/haparandafallet.htm – Haparandafaller http://www.vi-pr.se/varning_for_socialtjansten.htm som är för närvarande den största tragedi på nätet med skriftliga och inspelade bevismaterial och troligtvis störst i sitt slag i Sverige och förmodligen i EU men … det struntar man i! Troligen KUNSKAPEN skrämmer…

Vad tycks om mitt lagförslag som alla ni vet om och finns i Regeringen från maj 2014, finns att läsa på http://eu-familia.eu/. Vad sägs Annina och de andra organisationer och representanter av min inbjudan att presentera deras fall eller krav när jag tillåt dem vara med mig på egentligen ett eget möte i Regeringen på Socialdepartementet maj 2014?

Annina fick dessutom äran att vara med att grunda ett nytt realistiskt parti som kan lösa allas problem t.o.m. ens eget, men hennes tid ägnade hon till en massa tid ute på nätet istället än att arbeta för allas gemensamma sak. Ja, jag funderar om Annina har under inspelningen upplyst och krävt dessutom att Donias fall kan återupptas om bara Kalla Fakta TV 4 på ett och annat sätt skulle uppmärksamma också de andra problem som 10 millioner är drabbade av.

 

Annina och Chris agerande är lika fast på olika plan, lämnar slagfältet: en genom att säga sig inte vara aktiv och den andra att inte bära inom sig överhuvudtaget en tanke att andra föräldrar har lika värde och behov av stöd som hon har fått ifrån andra. RÄTTVISA SVIKS.

 

Värst.

I VI-pr sammanhang finns sk. uppmärksammat idétjuvar. Frågan är ”kan vi lita på dem?” Svar är NEJ!

Alla rörelser, organisationer, föreningar, partier, företag, undre världen och myndigheter har hemliga delar av sin verksamhet och vid mänskliga relationer så är det oundvikligt. Här igen har Chris och Annina likhet: den ena varken svarar på brev (diskuteras) och använder världsorganisationer som paraply för att stärka sina rättigheter i sitt eget fall och för att locka osäkra medlemmar och med det få hjulen att rulla så att också medvetet folk kan vara med för att få elden att leva vidare. 

Som människa kan man tänka sig framåt och bearbeta egna visioner osv.

Genom att det inte finns ett världsspråk skall man inte heller använda sig ständigt av och propagera för främmande språk som direkt skadar sin egen och dagens nationella identitet. 

Organisations innehåll som jämförelse t.ex. och faktiskt mellan RUG och VI-pr har en stor skillnad.

RUG har en drivkraftig dynamik och har kunnat skapa dels samhällets korta men intensiva händelser, meningen är enkel men har inte realistiska förslag till problemlösning. I Vi-personrörelse har vi ett extremt flöde av problemlösningar, arbetsförslag och en brunn utan botten av idéer, visioner och förslag, direktaktion och kunskap! Frågan är: varför har då har inte VI-pr samma dragningskraft som RUG? Varför stöder inte identitetslösa RUG  VI-pr http://www.vi-pr.se/? Inte en enda medlem i RUG inklusive Chris eller Annina har kunnat peka på vår existens som VI-pr eller som politiskt parti som har samma mål som RUG http://eu-familia.eu/. Varför det? Varför det? Och varför det sade barnet…

 

Annina ja, fick man läsa på RUG att en del medlemmar hade tröttnat på att höra hennes ständiga vaggvisa… bland andra vaggvisor som en oändlig mardröm.

Ovan citeras idétjuvar ja… berättelsen om Donia går vidare från den ena till den andra median och inte minst från oss och mig… Men  länge under berättelsen kom man fram till att rödluvan där varg åt mormor osv. då Gascogne drev… saker och ting så att indirekt de belyste de bästa tankarna av honom (Gascognes) fiktiva organisation var på pricken lika, och konstigt nog härrörde från ett tidigare hemligt sammanträde där Annina var med men i ett annat sammanhang!

 

Tankeställare.

Ovan på ”Akta” belyser jag varning och här kommer en till: I RUG har förekommit text som syftar på att dämpa kamplust. Skrevs att nu kommer FN principer om de mänskliga rättigheter och med det knutet till barnkonvention menar jag att godkännas av Svenska staten… och att då behöver vi inte bekymra oss om LVU osv. Det blev varken efterföljelse eller långa och kritiska kommentarer av det. Vilseledande information som jag besvarar med följande utdrag: ”Mina förslag för att rädda barnens rättigheter och framställa ett hälsosamt, rättvist och genetisk rent samhälle. ”BARN NÄRA TONÅRSÅLDERN SKOLAS IN I EN SPECIELL DEL AV UNDERVISNING SOM INNEFATTAR TEORI OCH PRAKTIK. DET FÖR ATT UPPFOSTRA DEM SOM FRAMTIDA FÖRÄLDRAR I ÄMNET FAMILJ OCH ANSVAR” ”DAGENS VUXNA SOM VILL SKAFFA BARN OCH BILDA FAMILJ MÅSTE SKOLAS IN SÅ ATT ALLA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FINNS KLARLAGDA” ”ALLA BESLUT SOM GÄLLER SKILSMÄSSOBARN, LVU PLACERADE BARN, ADOPTERADE BARN RIVS UPP. DÄRTILL UTREDA FRIA ORGANISATIONER, MYNDIGHETER, PARTNER OCH INBLANDADE. FÖRÄNDRINGAR OCH ÅTGÄRDER KOMMER ATT TAS FÖR ATT RÄTTA TILL ONATURLIGA OCH ORÄTTVISA BESLUT. ANSVARIGA SKALL STÄLLAS TILL SVARS FÖR DET ENORMA LIDANDE SOM DRABBAT BIOLOGISKA BARN, FÖRÄLDRAR OCH SVENSKA FOLKET!” ”BIOLOGISKA BARNS RÄTT TILL BÅDA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR NU!” från följande länk http://www.vi-pr.se/skilsmassorsnas.htm

 

AVSLUTNINGSVIS

RUG, Min Pappa och många fler hemsidor och på facebook fungerar som i Katolsk kyrka med bikt eller vad jag föreslår i mina lagförslag om allmänt psykologiskt stöd, människor befriar sig från frustrationer och tämjs. Ett tamt djur är farligt, för sig och för andra när behandling eller kommunikation fördjupas och förvandlas till beroende. Beroende gör oss blinda så att vi missar möjligheter till problemlösning som t.ex. i våra konkreta fall angående Vårdnad om barn, LVU, Faderskap och Syskonskap som du kan läsa på http://eu-familia.eu/ inte är synligt och det i relation med http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm och  http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm  ser man sammanhanget som skapar tankar…

 

Skrivelse har utformat med principer kring http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm där konfrontation är en av smärtsam drivkraft men nödvändiga i olika sammanhang då personutveckling och befrielse faller samman och vidare leder till beteendeförändring i livet och  samhällsmässigt här och nu som t. ex. reflekteras av en gammal grekisk-romersk aforism ”Slavar som flyr från slagfältet kan kriga igen”. Det betyder att människor döms inte pga. deras handlingar som var specifik  under vissa omständigheter… detsamma säger jag och har inte syfte på personliga angrepp, men skrivelsen är en modellering, en personlig allmän omstrukturering så att personer här delvis citerade som känner igen sig klarar att stå emot trycket och vara med fortsättningsvis så är mitt svar ”Kan vi lita på dem? JA!” 

 

MER: Hur vet ni hur fysiskt sjuk jag är... pga. dessa orättvisor som har drabbat mig och min barn? Om jag lever imorgon? Strunta i det! Det som jag vill är att se er vilja LYSA och kämpa en kamp som bara har ett ord ”VUNNEN STRID!”

 

Missar jag väsentliga saker? Efter inskickade bevisning skall jag uppmärksamma felaktighet i text och kontext. Annat tjafs godtar jag inte, har inte tid för det varken privat eller offentligt.

 

PRIVAT MEN I SAMMA VÅGLÄNGD SOM NI ALLA.

I november träffar jag ansvariga myndigheter i Haparanda och det är för att än en gång meddela att mina barn far illa där de befinner sig just nu! Krav är att alla biologiska syskon förenas och flyttas till ett tryggare boende och att jag förenas med detsamma med kontakt i väntan på en sista juridisk lösning rättvis lösning. Jag kommer att meddela ansvar och konsekvenser till provokation från alla institutioner (apparatur: sociala, domstolar, politiker, media osv.) provokation som står som ansvariga för att en far (JAG!) tar en strid eller start till ett krig mot Staten. De (myndigheter i fråga, människor som vi) får bara vara tysta, lyssna och tänka efter… sen går jag i väntan på den 1:a maj 2015 när jag kommer att vara i Stockholm för att starta upproret för att förvärkliga ett sådant steg. Det kallar jag ”Balla ut där spontanitet i självförsvar syfte och inte mer tämjas”!

   

 Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.se www.politique-vipr.eu www.eu-familia.eu https://www.facebook.com/pages/Heterosexuella-i-världen/465334450272578?fref=ts