DEN TREDJE ÖGA

 

DEN TREDJE ÖGA

 

Nu är jag pensionerad och jag glädje mig för det. Men, en kreativ person som jag är alltid i fart.

Nu har jag en lön som alla skattebetalare sänker mig. Jag som inte är ute efter pengar (en mager pension är inte att hyllar), men jag kommer att vara ödmjuk och min tacksamhet som humanist och patriot är att offentliggör en av mina idéer. Idén av det tredje ögat. ”TS tredje ögat” var objekt för två av mina arbetsansöka, en hos socialförvaltning i Haparanda och den andra hos Polisen i Nordbotten.

Härmed fast min idé av att patent och idé förlust pga. att andra stjäla andras idéer är förbi, anser ändå ha rätt till att skydda principen med en del iså fall av ekonomiska rättigheter.

Tredje ögat handlar om att FÖREBUGGA BROTT, bevisa ett övergrepp, skydda myndigheter på fältet och offer i allmänt menig osv.

 

Närmare detaljer kommer att presenteras framöver när tiden är in för det. Just nu presenterar jag bara en skiss… Studien och praktiken av TS tredje ögat har redan varit aktuellt i flera års tid.

 

 

TS tredje ögat handlar om en videoITkamera placerad på den högsta punkt på människan, huvudet.

1 Kameran skall kunna filma in bak fram sidor och höjd. Spela in på lika sidor som spelas in med en lagom räckvidd.

2 Böjer skall fungerar som t.ex. en bil kompass som sikar rak fast kropp rörelse går åt alla vinklar.

3 Hastighet inom rörelserna det som är för snabbt skall förenas med långsamma rörelser så att bilden blir lika klart som e stillinspelning.

4 Permanent inspelning uppkopplad till central server där spelas in men inte sparas efter x timmar.

5 Finns överfall då finns larm som går till lokala skyddsnätet.

6 Falsk larm kan också meddelas med en klick.

7 De som busa med överfall skall straffas.

8 Ett digitalt personnummer.

9 Teleskop antenn med kamera.

10 Skall tåla vatten, värme, kyla och slagar.

…m.m. som jag kommer att ta upp i en senare presentation.

 

TSÖ ”Tor Svärdtorp tredje Ögat” personskydd går ihop med hattar, hjälmar, mössor osv. som enhet i sig men också finns redan min egen studie kring en framtida vision om klädsel.

 

Angående framtida klädsel har det varit en sträva från ungdomstid med fler skisser.

Här passar jag på att presenterar en dräkt som inte svara på den smidiga och effektiva framtids klädsel, men som ändå slår rekord mott storartade och pretentiösa modevisningar. Fler klädsel i ett, en klädsel som kan förvandlas i en sovsäck passar i högtid samt för dagens och föralldel går att förvandlar det för natt som sovsäck för äventyr själar, inte minst en sparbössa för folket. Alla årstider i en och det innebär att med enklare tillägg dräkten isoleras för vinter. Färg kan varierar från den rosa till den mest diskreta eller kamouflerade. En bisex klädsel för alla åldrar:

GMS (Grön Munk Självförsvar) i kombination med TSÖ fyller dagens tom rum om klädsel varianter och personskydd. En framtid i nutid   

 

2013-12-10

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com