TVIVEL

TVIVEL

 

A 

Absurda

Tvivel (tvivla) 1-ett: svaret är ”Icke vara eller vara”. En sammansättning av indoeuropeiskt ursprung, från räkneord två-2, en juridisk användning vid min nihilistiska syn blir gåtan: döma -I eller inte dömas -II.

En tvåa som skapar en trea, genom att besluta ”domen” skapar man en effekt (trea).

Ett-I, beslut, +(till), och/eller två-II, slut, = tre-3 (effekt)-förändringar {=} successiva (ett liv efter handling –ar) ger 1+2=börjar om vid svaret tvivel= konsekvens= I eller II+ minus=0, noll som i summa summarum ger eller är definitionen ABSURDA.  

Enkelt förklarad, ovan  nämnd, det är så att ordet tvivel inte skulle finnas om livet  skulle ha varit rättvist, rättvisa fanns då vid människors icke tänkande. Nyanseringar av icke tänkande kan du se på

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm t.ex. Medvetandet.Att hoppet är ett sjuktillstånd av rädsla och det ofattbara som skapar tvivlen mellan den passiva resignationen och skräckjoggandet.”

http://vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm t.ex.”SPRÅKET, SAMTALET, KÄNSLOR, BROTTET och DOMEN. Livet får harmoni med det intelligenta ickevåldstänkandet, genom individuell frihet. … För att människor ska kunna leva med varandra behöver de bara några klara idéer att följa. I stora drag visar naturen oss en del och för övrigt skapar vi harmoni med sunt förnuft. … ett språk, ett beteende samt en livsfilosofi som är utvecklade så att irritationsmoment är reducerade till ett minimum … gallrat bort gamla känslor, till exempel ett dåligt samvete eller kärlek i den mening som det tolkas idag …

http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm t. ex. ”HÄR och NU”  … FRAMTIDEN gör oss mentalt upptagna, vi hamnar i skuggan av realitet, logiken bleknar, en kedjereaktion av händelser börjar, relaterade till olika beräkningar av tid och där vi finner oss själva i en dimma av distraktioner vilket ibland gör vår uppfattningsförmåga obrukbar. … Inkluderar jag Framtiden i resonemanget förvandlas det till ett svagt meddelande av hoppfullhet till vår hjärna.”

http://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm t. ex. Genom att förlåtelse i sin långsam och resignera existens är i sig en självförintelse banan, en självförintelseakt i all mening…”

Alltså, tvivel är en känsla som har  skapats -(stärkts) av oss människor och som är grunden till orättvisor. Orättvist är när relationer mellan människor började mätas med avståndet, hastighet och alltså då skapades begränsningar dvs. Lagar.

TVIVEL ÄR EN ABSURDITET, det skapar ett psykiskt lidande, gör oss svaga.

 

B

Tvivel och konfrontation

Konfrontation då

En fysisk konfrontation t.ex. vid ”möte (grupp eller individuell) i natur tillstånd (icke tänkande) var och är inte en händelse som kan definieras destruktiv, våldsamt, orättvist, handlings förlamat osv. Konfrontation är en naturlig handling, en överlevnadsfråga där feghet och mod inte har en betydelse, inte heller tanken av den starkaste överlever ”selektionisk… ett urval” får plats.

Konfrontation nu

Konfrontation i dagens tid är olaglig och det är det som har skapat känsla och konsekvenser av lidande vid instruerat medvetande. En lag skall upprätta ordning och icke lidande, men så är inte fallet. Lag är idag ett nödvändigt ont. Lag är idag bara en del av sin helhet vid rättvisans mål.

 

Skriva om

Våra uppslagsböcker, ordböcker, lexikon, skulle skrivas om eller tillägga kritiska röster som denna vid deras definition. Kritik, självkritik så en balans vid medvetet förenas (ett val uppstår, ett frågetäcken, en kritik) och kunskap höjs till skyarna.

 

Sant inte sant

Dels det som skriver alltså behöver inte alltid vara sant och när man läser t.ex. på en etymologiskt ordbok skall man vara medveten att ordet från sitt ursprung har konstruerats dag till dag för dagens anpassning vid kommunikationsbehov.

 

Kommunikation och behov

Kommunikationsbehov har förändrats, var och när? Var de nödvändiga? Svaret är att

var?

”När förändringarna krockar med makten som inte alla människor hanterar då KAN det uppstå mutation och manipulation”.

när?

Tiden och händelserna talar sitt tydliga språk… dagens människa är ett monster.

nöd?

Absurd.   

 

Problematiken

Synonym eller bara omkastade ord för samma innehåll, samma mening, lika syfte?

Tvivel (tvivla). Frågan är ”Vara eller icke vara?” Det är ”dil’ emma” från grekiska… antagande.

Tvivel (tvivla). Svaret är ” Icke vara eller vara”.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com