VAL FRIA PARTIET

 

 VAL FRIA PARTIET

 

Partiet grundas principiellt på:

 

VAL och PROCEDURER.

Val

Allmänna Val (AV). Det sker via klassiska valsedlar eller tidsanpassad metodik.   

Procedur

Utvidgad-Folkomröstning (UF) Frivilliga deltagare röstar och om inte resulterar enighet (alla är överens i fråga) jämlika oppositioner minoritet och majoritet med s.k. singla slant eller tidens metodik.  

När partiet väljer sina representanter sker det via AV och inte bara från medlemmar till partiet.

SITTANDE ANSVARPOSTER är för maximalt styre på två år. Begäran att vidare fortsätta få ansvar kan framföras av sittande ansvarige eller väljare med enighet eller UF.

Finns ingen fråga så gäller att nästa ansvariga tar över i tur och ordning.

 

REGERINGAR

KOMMUNAL REGERING

REGIONAL REGERING

NATIONELL REGERING

NATION-KONFEDERATION-UF (federationer i federation på kontinent nivå). Konsensus princip (acceptans av majoritet beslut eller kompromiss politik) raderas av UF (Utvidgad Folkomröstning som grundas på beslut utanför människors vilja.)

VÄRLDSREGERING - UF

 

DEMOKRATI – UF är motorik för samlevnad i dagens tid och metodik som kommer att användas för nya och framtida pluralistisk (olikhet) samlevnad om inte annat bevisat sig vara rättvisare.

 

ALLMÄNNA BEHOV (ekonomiska, sociala och överlevnad) och Frågor (förslag) röstas av mest lämpade metodik via AV eller/och UF.

 

SKATTEFRÅGOR

- Är med att delta solidariskt vid nödvändig skattegrundande belopp:

1, gällande t.ex. infrastruktur och allt annat av ekonomisk karaktär som gäller assistans under tid man lever och bor i Sverige och där nationalekonomi knyts till nationalutveckling och säkerhet.

- Är med ett frivilligt val:

2, skattar för sig för garanterat välmående och pensionering.

 

Tor Svärdtorp