Rovdriften av naturresurserna fo

VÄRLDSUNDERGÅNG

ÖVERBEFOLKNING

(Befolkningsproblematik och annat galenskap)

Med denna studie tänker jag att granska och hemföra olika tänkare och dess slutsatser.  Vetenskap och sunt förnuft skall förenas i detta syfte.

 

(I) Befolkade jorden.

(II) Evolutionister.

(III) Problematiken.

I - Hur ser befolkningstillväxten på vår planet ut idag?

II - Hur har evolutionister och forskare sätt på befolkningstillväxt?

III - Hur kan vi lösa överbefolkningsproblematiken?

 

 

(I) Befolkade jorden.

I - Hur ser befolkningstillväxten på vår planet ut idag?

 

DEMOGRAFIN. Demografi är vetenskapen om en befolkningsfördelning, storlek och sammansättning. * http://susning.nu/Demografi

BEFOLKNINGSSTATISTIK i Sverige.

[...] Befolkningsstatistik vid folkräkningar genomförs kontrollen i Sverige vanligen med fem eller tio års mellanrum. Det visa sig vara sämre i andra länder.

Redan på 1686-talet bekräftade kyrkolag en folkbokföring obligatorisk i alla församlingar i Sverige och Finland. Uppgifter för alla församlingar finns inte först fr.o.m. 1749. Sedan från Statistiska centralbyrån (SCB) på 1858 visa sig att Sverige och Finland är världens äldsta sammanhängande och heltäckande befolkningsregister. Via de lokala skattemyndigheterna till SCB och dess Register över totalbefolkningen (RTB) görs idag som förr undersökning noggrant.

BEFOLKNINGSTILLVÄXT i världen.

Befolkningstillväxten i hela världen har inte ökat kontinuerligt under århundradenas lopp. Tillväxten har avbrutits av perioder av stagnation och t.o.m. betydande folkminskning.

Från Kristus födelse (Kr. f.) t.ex. till 1000-talet var världsbefolknings höjdpunkt troligtvis 250 miljoner och ner sedan till 200 miljoner. Annat exempel av oregelbunden ökning var i Europa på 1300 talets där uppskattningsvis befolkning minskade från 74 till 52 miljoner. På 1800 talets var istället världens befolknings tillväxttalet som mest i Europa och Amerika och 1960 var det istället i Asien och Latinamerika. *Ur National Encyklopedi, www.ne.se 

Från1650-2007 blev Världens befolkning ca 7 miljarder. Vidare beräknas ökning till år 2025 upp till 8 miljarder.

 

Världens folkrikaste nationer.

[...] Kina var jordens folkrikaste nation år 2000 med en befolkning på 1,26 miljarder. Detta enligt en uppskattning av U.S. Bureau of the Cencus.

Följande länder tillhör jordens tio folkrikaste nationer:

Kina 1,26 miljarder, Indien 1,01 miljarder, USA 275 miljoner, Iindonesien 224 miljoner, Basilien 172 miljoner, Ryska federationen 146 miljoner, Pakistan 141 miljoner, Bangladesh 129 miljoner, Japan 126 miljoner, Nigeria 123 miljoner. * a, ur ne.

Befolkningsstatistiken är ofta ganska osäker eftersom den bygger på uppskattningar och i många av jordens länder sker folkräkningar sällan.

 

(II) Evolutionister.

II - Hur har evolutionister och forskare sätt på befolkningstillväxt?

[...] Jean-Baptiste de Lamarck (fullständigt namn: Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, riddare av Lamarck), född 1 augusti 1744 i Bazentin-le-Petit, Picardie, Frankrike, död 28 december 1829 i Paris. * http://sv.wikipedia.org/wiki/Lamarckism

Han var den vetenskapsman som lade fram evolutionsteori och som kallades sedan Lamarckismen. 

[...] Thomas Malthus.

Thomas Robert Malthus född 4 februari 1766, död 23 december 1834.*1, Ur Wikipedia, www.wikipedia.se 

T. M. Menar att tillgångar till livsmedel inte kommer att räcka i förhållande till befolkningen på jorden om inte politiska åtgärder tas.

Han preciserar skillnaden mellan befolkningstillväxt (geometriskt) och produktion (aritmetiskt) att det är olika från plats till plats… Skillnaden i löner förhållande och med det menar han att högre löner ger mer födandet.

Hypotetisk verka vara logisk för den tid, men så är det inte i våran moderna samhälle.

På italiensk wiki *2 http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione vi kan läsa att (La crescita della popolazione... solo negli ultimi decenni ha rallentato o si è quasi arrestata nei paesi sviluppati)  Alltså, Befolkningsökningen i de sista 10-årets har minskat och är nästan stagnerat i de utveklade länder.

Orsakerna till födandeminskning var t.ex. medvetandet att barn inte anses vara idag nödvändigt för egen och familjens överlevnad. Att dagens samhälle lockar, stressar oss i olika sammanhang och det påverkar fertilitet. Att det finns folk som är medveten om överbefolkning så att de avstår födandet. Att en del människor tar drastiska åtgärder som t.ex. sterilisering.

T. M. Menar vidare att livsmedeltillgångar minskar när befolkningen ökar.

På denna slutsats kan vi konstatera att Darwin och Wallace upptäckt ”Dupliceringen av en bit genetiskt material (dvs. DNA)” - (se nedan) som idag appliceras på grödor och husdjur kan vara avgörande faktor för att garantera föda för alla på jordens befolkning.

Jag anser att vi har lösning via den moderna evolutionsbiologin till en av mänsklighetens problem (OBS!) Det, fast allt debatt som nyligen rasar via media kring senaste upptäckten att det genmanipulerade ”Enhet” producerar toxiner som påverkar njurar och lever hos oss konsumenter.

 

[...] Charles Lyell, född 14 november 1797, död 22 februari 1875, geolog.

Lydell, fader till moderna geologin konstaterade och definierade tidsepoker som var nödvändiga i studier inom evolutions teorin relaterade till katastrofer.

 

Den Naturliga Urvalet.

Med naturliga urvalet har vi Darwin och Wallace som startpunkt och Mendel som fördjupning i frågan.

Charles Darwin och Alfred Russel Wallace,

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 var en brittisk zoolog, geolog, teolog och forskare

Alfred Russel Wallace, född 8 januari 1823, död 7 november 1913, brittisk naturhistoriker.

Gregor Johann Mendel

[...] Gregor Johann Mendel, född 22 juli 1822, död 6 januari 1884. Österrikisk korherr och ärftlighetsforskare. .* 4, Wikipedia

Med Darwin och Wallace (se ovan) har vi studier som genduplikation (dvs. DNA) och det naturliga urvalet (den starkare överlever) som blev en grundläggande vision av mänsklig fortplantning och evolution.

Men, det är med Mendel, med termer dominanta och recessiva anlag alltså via dem innersta substanser och procedur som t.ex. alleler, heterozygot, homozygot inom ärftlighetssammanhanget som ”naturliga urvalet” är synnerliger i relation med genduplikationen.

För att gör en definitiv avslutning angående ”Den starkare överlever” Kan jag tillägga att Darwin, Wallace och Mendel sammanfattning under koncept naturliga urvalet helt kompletteras inom anpassningsbara egenskaper med mina egna studier av ”Hastighet (hastighet som helhet, i detta fall en drivande kraft inom funktionalism och relation alltså mellan materia och existens)”.

Preciserar att det som går i strid med naturliga urvalet är faktum att vi är unika och allt som verkar vara rationellt behöver inte vara det för en och annat. Hastigheten mäts i en persons liv med alla förändringar som denne är i rapport med: Sig själv, kroppsligt och psykiskt. Arbete (intensiv, mellan, vila - passivitet). Föda som mat och dricka. Luft (rörelse, stillhet) och det som man ser – hörs (ljud, impulser, samhällig kommunikation, sexualitet).

Dvs. att morgon självspegelbild kan vara annat än det som var förr. Alltså, tider och ålder är en ständig rörelse som gör våran åtkomna anpassningsbara och annorlunda än vi.

Jag står för att förändringar går i arv med mening att 1) vår åkomma behöver inte vara duktiga eller svaga som vi. 2) vår samhälliga roll kan vara en tillfällighet relaterad till person och tid (unicitet).

Hastighet är del av balans mellan ”Befolknings” och ”Tid”.       

 

(III) Problematiken. (Befolkningsproblematik och annat galenskap)

Problematiken som skapar överbefolkning.

Problematiken i överbefolkning beror inte bara på fattigdomen, fattigdomen som innebär t.ex. okunskap av preventiv medel. I u-länder fattigdom misär man föder för att man tro att barnen kan vara garant för familj kontinuitet. Andra faktorer på annan nivå än individens utveckling och familjeproblematiken är dem sociala som t.ex. religion där i många fall t.ex. förbjuder abort; konservativ politik som uppmuntra födelse för att kunna t.ex. stärka nationens storhet inom den militär.

Medan i I-länder det finns direkt inverka med hälsotillstånd där människans hälsa är i toppen och medger högre giftasålder med nya kullar eller sladdbarn. Andra faktorer som t.ex. ingrepp mot mänskliga sjukdomar görs på olika sätt så att vi överlever olyckan, sjukdomar, medfödda anomalier osv. Dessutom att en del människor som inte kan få barn klarar det ändå med moderna implantaten. Beräknar också våldtagna kvinnor som resultera gravida, där en del behåller foster. Inte minst, födandet i moderna samhälle går ner i ålder. Vi skall tillägga sexuell drivkraft och moderna vetenskap som skapar människokopior.

Problematik som motverkar överbefolkning.

Dagens problematik är inte bara de kända via det som jag kallar ”mini katastrof” som relateras tills dagens kända, mindre kända eller t.o.m. okända för allmänhet av olika typer av olyckor som t.ex. utsläpp av kemiska och giftiga produkter. Fusk, teckning okunskap, skyddsåtgärder som inte tas, överproduktion och produktion av farliga produkter inom alla arbetsbranscher. Krig. Fattigdom. Aborter. Sjukdomar, nya och världssjukdomar som trots vara utrotade men som återkommer. Sjukdomar som gör sig till resistenta på dagens medicinering. Sjukdomar som skapas av modernism och medicinering. Missbruk av beroendeframkallande ämnen som alkohol, tobak, narkotika, medicinering, och andra psykomissbruk som t.ex. mat, socker osv. Välfärd. Alla olyckhändelser som skapas av olika orsaker och som drabbar alla människor små som gamla värden runt. Människan som blir fysiskt större och större. Allt utrotandet av flora och fauna. Sexuell drivkraft. Förorenat vatten och luft. Utsugning av Jordens inre skal som mineraler, olja, vatten osv. Öken som sprider sig på jordens yta. Obalans i ekosystem som t.ex. jordens upphettning med ökad naturkatastrofer. Produktionsavfall osv.

Dessa miniolyckor har blivit så många att det har bidragit att vi har nått gränser till omfattande världsolyckor. Alltså rubbning av det globala livet på Jorden är uppenbart och jag anser att såret har t.o.m. nått universum i miniskala… på gott och ont (?)  

 

Överlevnad

Men vilka av dagens människor kan vara redo till överlevnad?

III - Hur kan vi lösa överbefolkningsproblematiken?

Idag.

Idagens världssamhälle är ytterst få människor redo att möta världskatastrofer.

Världskatastrof.

Efter en världskatastrof, om luft, vatten och jord finns i ett befintligt skikt och i anpassad storlek. Om dels av flora och fauna som ger dels viktig föda. Om sjukdomar som drabbar mänskligheten förändras till vår överlevnads fördel. Om tiden räcker till för att vår anpassningsbara förmåga helt gör oss anpassade till nya världen, då, kan tänka mig tro på hopp att det kan finnas en framtid för mänsklighetens överlevnad, men… en okänd och tveksam framtid

Vilka av dagens människor kan vara som är direkt eller indirekt redo till överlevnad? Det är människor som kan fortplanta sig. Det är människor som tränar överlevnad i naturen och i städer. Det är speciella militärenheter. Det är folk i tredjevärlden ex. bönder och nomader. Det är folk som blir informerade i tid och ta skydd i städer i dem stater där dessa typer av räddning finns. Och till sist eventuella astronauter…

 Åtgärder

Dagens och omedelbara politiska åtgärder för att kunna förändra och stoppa det långsamma men säkert framtidens världskatastrof pga. överbefolkning och andra galenskaper, är att utse som politiker vetenskapsmän, filosofer, humanister och miljöaktivister. Inte minst är min önska också att dessa toppolitiker har beprövat fria från maktsjuksyndrom som jag beskriver på Vi- Personrörelsens plattformhttp://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm dvs. att dessa folk behärskar makten genom att vara fria från girighet och maktmissbruk. 

Avslutning

Då, om vi lever idag i era kvartäre och inte vi har funnits tidigare som ras, jag vill nästan tro precis som andra teoretiker förre XIX att efter en världskatastrof människor kommer inte att återhämtar sig. Jag menar med största sannolikhet att en världskatastrof av typ kedjereaktion det är trolig att vi som ras försvinner för aldrig mer komma tillbaka.

 

SE VÄRLDEN MED ANDRA ÖGON 18/3/2008

 

KRIGA ELLER DÖ!

 

Dilemman.

http://vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

 

Saker och ting.

Vad spelar det för roll om jag skulle äga allt skatt på jorden när misär, lidande och döden efter världskatastrofen är ändå oundvikligt nära?

 

Bråttom! Snart slut med vårt liv på Jorden.

1. Om inte världens enar sig kring alla problem som gäller mänsklighetens överlevnad bli snart oundvikligt en världs omfattande krig! Kontinenter mot kontinenter, nationer mot nationer, grupper mot grupper, individer mot individer och de få överlevare kommer inte undan Naturens vrede!

2. Eller, Naturen slukar oss förre den mänskliga enigheten.

 

Politiken.

De som tror att dagens politik kan lösa världsproblem är lika oförståndig som ett nyfött barn!

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Passiviteten, demokratier och diktaturer är ingen lösning till mänskliga galenskapen.

http://vi-pr.com/politiska_partier_2.htm

Problemen och konflikter.

Jag tror att problemen och konflikter som verkar omöjliga ibland går att lösa med enklare medel. 

 http://vi-pr.com/krig_fred_6.htm 

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

Empati.

Jag lider med dig.

Jag lider med dig som inte ha mat för dagen, med dig som inte kan röra fri utan gränser, med dig som få höra nej när som vuxen känner dina gränser, med dig som faller offer för oprovocerat våld, med dig som inte får kärlek och inte kan fortplantar dina gener. Jag lider med dig.

Det finns folk.

Det finns folk som jag som inte är märkvärdig men som har gott sundförnuft, lyssna därför på oss och gör som vi säger. Du bör vara med och följa våra spår. Vi lyssna på dig, vi tro på dig, du är en av oss.

Mitt budskap.

Mitt budskap är kärlek, harmoni, fred och frihet, därför skall vi kriga! Konsekvensen av vad krigshandlingar innebär är en snarast framtid ickevåld samhälle! VI Gör det för att ger Livet en chans att överleva, för oss, för våra barn, för mänskligheten och naturen. Lär dig därför nu att förstå och leva i fattigdom.

Ideologier Tro och Jag.

Anarkister, statspolitiker eller patrioter, religioner eller humanister, allt mänsklig kunskap och okunskap, ditt sätt att vara och andras tankar, i allt detta och mer finns alltid en god sida. Men det goda räcker inte!

Bara en röst är värd att lyssna och bara en vilja är den rätta att följa!

Jag vill säga, ger mig makt och då, vi tillsammans förändrar världen, här och nu vi kommer att rädda det som går att rädda inte minst oss själva! http://vi-pr.com/ljus_et.htm

 

 

Välj: dö eller leva!

FINNS INGEN FRAMTID OM JAG INTE GÖR DET (slut citat).”

”CITAT: MED FRAMTID FINNS INGEN FRAMTID! FINNS INGEN FRAMTID MED FRAMTID.

Jag vill tala om ”Framtid i nu tid” i sina tre aspekter: förberedelse, sanning och vision.

Förberedelse

Förberedelse mot en dyster framtid av en världskatastrof, jag tror  måste göras med mental och fysisk träning inte minst med konkreta övningar som t.ex. självförsvar och överlevnad.

Sanningen

Sanningen är jag själv. Alltså, erkänna för mig själv att en världskatastrof provocerad av mänsklig faktor i den omfattande storleken som kan leda till världens undergång kan vara när man minst  anar det, det är sanningen. Att räddningen är jag själv när jag som politiskt aktiv motverkar dagens destruktiva krafter så att naturkatastrofer inte kan förverkligas.

Denna räddning börjar jag med personförändring. Att acceptera sanningen och börjar min förberedelse att motstå mitt livs undergång.

Vision

Jag skapar här och nu min morgon, med nya människor, ett nytt samhälle precis som det skulle vara min säkra framtid.

Jag läste detta framför min kära,

Jag läste detta framför mina barn,

Jag läste detta framför Dig,

Jag läste detta framför mina kompisar,

Jag läste detta framför mina arbetskamrater,

Jag läste detta framför mina kollegor,

Jag läste detta framför föreningens  medlemmar,

Jag läste detta framför mina bekanta,

Jag läste detta framför studenter,

Jag läste detta framför Regering,

Jag läste detta framför de rika,

Jag läste detta framför de fattiga,

Jag läste detta framför kultur folk,

Jag läste detta framför handikappade,

Jag läste detta framför sjuka,

Jag läste detta framför utslagna,

Jag läste detta framför makthavarna,

Efteråt när det var dags för kommentarer… det blev tyst.

Jag jojkade mig fram till en svart ring mitt i natten av fullmånen, det var till eld, vatten, jord och vind.

Jag diktade till flora och fauna. 

Jag ”tänkte” för mörkt och ljuset.

Nu skriver jag till världen och i min fantasi läser jag detta som skulle vara en ”Tro, en önska, en bekräftelse, en… med mera”.

… vad tänker NI?

… vad känner Du?

 

Uråldrig skog avverkas?

I östra Polen på gränsen till Vitryssland finns den unika Bialowiezaskogen. Djur och växtlivet är mycket rikt. I den fantastiska skogen strövar vilda visenter och fågellivet är imponerande med bland annat vitryggig hackspett.
Nu hotas områden av unik åldrig skog som ligger utanför nationalparken av skogsaverkningar.

Läs mer om området och delta i WWFs aktion Panda passport

Rovdriften av naturresurserna fortsätter

Människans rovdrift av planeten fortsätter. Det visar WWFs Living Planet Report 2006 som har tagit pulsen på jordens ekosystem och de avtryck som människan efterlämnar i naturen.

Rapporten visar att konsumtionen överskrider jordens produktionsförmåga med 25 procent och att de rika länderna är värst. Trenden för många ekosystem och arter fortsätter att peka nedåt och år 2050 behövs två planeter för att försörja mänskligheten. - Vi står inför avgörande val av livstil , säger WWFs generalsekreterare Lars Kristoferson. 

Läs mer www.wwf.se

MEDIA belyser numera klart många analyser, teorier och fakta kring samma problematik som vi här i VI-PERSONRÖRELSE vill belysa. Temat om jordens uppvärmning, överbefolkning, global mat produktion och dricksvatten m.m. är aktuellt och tills dess att dessa tema är så bra aktualiserade och utan manipulationer anser vi att våra läsare hänvisas till media kanaler som följer: www.ur.se www.kunskapskanalen.se www.svt.se och på sökmotorer som t.ex. www.google.se Leta efter teman som t.ex. överbefolkning, globalisering, jordens uppvärmning osv... Konsultera dessutom vetenskaps hemsidor som du kan hitta som länk på ur.se osv. AKTUELL 2014: hemförelse: www.vetenskapen.se och Läs bibeln http://www.twr360.org/youversion/?lang=45

http://vi-pr.com/ http://vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com