Varning för myndigheter

VARNING FÖR MYNDIGHETER 

 

Stoppa myndigheters makt missbruk.

Stoppa den enskilde lögner.

Förändra förhållandena så att varken ena eller den andra skapar konflikter.

 

I min arbetsansökan 2010-08-15 till lokala polismyndigheter och socialförvaltning var som ”Projekt formgivare.” Det var mening av en ”Studieplan vid säkerhet och effektivitet med vetenskapliga (beprövade) grunder hss polismyndigheter och socialmyndigheter. Begäran innefattar halvtidspraktik hos polisen och rastande hos sociala.”

Mål 1. Teknik, elektronik och IT används under former av bilder, röstinspelningar och videoinspelningar.

Mål 2. Objektivitet kring händerna med följande meningar: A) Erövrarens eller motparter språk och fysiskt möte opartisk dokumenteras. B) Utövande myndigheten bevisar sitt rätt utövandet. C) Materialet används som bevis vid allmänt bedömningar och juridiska åtgärder.

Mål 3. Utrustning. A) Fysisk och mental förberedelse. B) Myndigheters effektivitet vid rop på hjälp!

Mål 4. Samhällets sfär. Lokala, regionala och nationella.

Mål 5. Lag förslag för dessa tillägg och förändringarna med utrymme för innovation.

 

Svar från polisens HR konsul 2010-08-24, AA 713-6687/10: ”Svar angående förfrågan om praktik på halvtid vid Polismyndigheten Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten är idagsläge inne i ett omställningsarbete där organisation och bemanning ses över. Det medför att vi nu varslar ett antal civilanställda om uppsägning vilket gör att vi inte kommer att ta emot några praktikanter under detta år.”

 

Svar från Haparanda Kommun Individ-och familjeomsorgen 2010-09-01 diariet nr 10.75.090 Haparanda Stad Socialnämnden: ” Du har inkommit med ansökan om arbete till oss på Individ och familjeomsorgen. Vi har inte behov av de tjänster som du erbjuder oss och inte heller någon annat arbete att erbjuda dig inom verksamhet.”

Detta är för mig ett bakslag för mitt engagemang som förälder, ansvarig medborgare och politiker i samhällets olösta frågor. Läs vidare om konservativa, reaktionära och tom. destruktiva studieplan formgiven information vid socionomutbildning och media information.

 

Socionomutbildningen programmerar bort papporna.

12 januari 2010.

Hej alla pappor och även alla mammor och andra personer som är med och stöttar denna viktiga sak, jag vill bara dela med er mina erfarenheter som socionom student. Jag studerar i Växjö universitet där vi är 55 st. i klassen varav vi är 6 killar. I klassen så råder det en övervägande känsla att man som kille/man har gjort något fel. Vi blir ständigt påminda genom föreläsare och val av kurslitteratur att mammorna är offer och även att mammorna är den primära vårdnadshavaren. Pappan är någon som bara finns i bakgrunden. Här om dagen så skickades det runt en bok som vi skulle läsa där det stor svart på vitt att mamman är primär vårdtagaren av ett barn och barnen har det bäst hos mamman…

Enligt statistiska centralbyråns undersökning 2006 så säger de att över 90 % av alla vårdnadstvister går till mammorna. Inte undra på när vi som socionom studenter blir vi bombarderade av genus manipulation och generaliserar alla pappor som onda medan stackars mamman är ett offer för en mansvärld…

Student i Växjö universitet och snart 2 barns pappa.

 

TV 4 augusti 2010-09-04 nyheterna.

Enligt bloggen www.minpappa.nu (min pappa nu) granskades ett stort antal domstol beslut i skilsmässor och vårdnadshavarens rättigheter. Det förekom att i högsta grad är kvinna som får vårdnaden om barnen.

Malmö lagmannen som blev intervjuad berättade att det är naturlig att vårdnaden om barn förefaller på kvinnans.

Min fråga: vad är jämlikhet? Har barnen inga rättigheter?

 

Föräldrars jämlikhet och barnens rättighet är som jag föreslår i min lag förslag om en AUTOMATISK GEMENSAMMA VÅRDNAD OM BARN OCH ATT BARNEN FÅR SIN EGEN BOSTAD SÅ ATT FÖRÄLDRARNA ELLER VÅRDNADSHAVARE TURAS OM ATT BOR HOS BARNEN.

Gift eller sambo? Vårdnad om barn.

 

Finns en till stagnerande fråga som motverka det positiva samhällets utveckling inom jämlikhet och vårdnaden om barn, alltså diskriminerar fäder och bryter mot mänskliga rättigheter om barn: är man sambo och ha gemensamma barn, vid paret separation går automatisk vårdnaden till kvinna medan om man är gift har föräldrar automatisk vårdnad om barn i samband med äktenskapsskillnad.


VARFÖR

En bok av Denis Brinkeback och Bill Buchholtz

Carlsson Bokförlag

1994 ser ut som hundra år sedan men sanning lever än: Varför dog Tony och Maria? KONSTEN ATT SKYDDA LÄKARE.

"Tony var 17 år när han dog på Eksjö lasarett - Maria var bara 8 år är hon dog på Lund lasarett. Deras föräldrar var med dem under tiden på sjukhuset och anser att barnen dog til följd av läkarna slav och fel bedömning. Boken skildrar föräldrarnas förtvivlade försök att får rätt mot läkarna. Men det visa sig att "rättsstaten" Sverige inte ens har ambitioner att värna om enskilda människor. I stället skyddar myndigheterna läkarna på patienter bekostnad. DESSUTOM SKYDDAR LÄKARNA VARANDRA. I praktiken är patienten och dess anhöriga rättslösa.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com