Om VILJA DU och GUD

 

 

Tänk, utan paradigm, om det skulle vara så att människan och livet på Jorden började med Big bang och evolutionsteorin är en del av förståndligt spår.

Tänk dig att VILJA som finns i oss är grunden till gudomliga källförvandlingar hos en del människor, att alltså t.ex. med fantasi skapas fantasi och kunskap samt materias förvandling och annat skapande.

Tänk allt som vi inte vet av vår hjärnkapacitet i samband med andra ting och de osynliga, att vissa människor kan hela, förvandla, uppfinna saker som andra inte kan, skapar långt ifrån andras förståelse och möjligheter från ingenting (osynliga, surrealistiska osv.) visuella och materiella saker som t.ex. så frön som ger växter, via sex fortplantar sig människan, osv. det är DU som JAG.

Är vi Gudar för det?

 

Kvarstår frågan hur började livet i den etymologisk och praktiska mening?

 

Därför mitt krav att erkänna vem som uppfann vad kvarstå!

MEN då har vi spår att refererar oss och följa är att jag tror att om allt som vi gör av väsentlig karaktär räknas som en del av mänskligt gemensamt alltså drivkraft, kommer vi i min mening att generalisera och skapa en dimma som inte tillåter oss se, men då igen jag acceptera bön (vilja och inte som hopp) som gemensam vilja och styrka där till för att förändra…

 

 

Tor svärdtorp 

www.vi-pr.com